Jan Kazanecki

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Kazanecki
Jan Kazanecki.jpg
Nazwisko Kazanecki
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 26.02.1942
Miejsce urodzenia Dąbrowica


Dyscyplina/specjalności metalurgia, plastyczna przeróbka metali, procesy wytwarzania rur
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Jan Kazanecki (1942-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, plastyczna przeróbka metali, procesy wytwarzania rur

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1942 roku w Dąbrowicy.

W 1967 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH. Pracę doktorską obronił w 1972 roku, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, tytuł naukowy profesora nauk technicznych w 2004 roku. Mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego AGH w 2006 roku.

Od 1967 roku pracuje w AGH. Najpierw był asystentem w Zakładzie Ciągarstwa Katedry Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgicznego, następnie zmieniono nazwę na Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej i raz jeszcze na Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Staż zawodowy w Hucie Jedność Walcownia Rur (1973-1974), konsultacje i wizytacje w walcowniach rur: RFN, Anglia, Włochy, Austria, Czechosłowacja, Kanada i USA.

Kierownik Pracowni Wytwarzania Rur w Zakładzie Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgicznego (1975-1983). Kierownik naukowo – dydaktycznego Punktu Konsultacyjnego przy Hucie Jedność w Siemianowicach Śląskich.

Członek Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN Kraków (od 1987 roku). Redaktor Działu Metalurgia i Odlewnictwo ZN AGH (1991-2012).

Główne osiągnięcia naukowe: badania modelowe procesu dziurowania i wydłużania tulei rurowych w walcarkach skośnych dwu i trójwalcowych. Ścisła współpraca z przemysłem hutniczym – wieloletni konsultant naukowy w Hutach: Buczek S.A., Jedność S.A., Andrzej S.A., Batory S.A., Ferrum S.A. i Alchemia Sp. z o.o.

Autor 196 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych, 56 referatów wygłoszonych na seminariach i sympozjach krajowych i międzynarodowych – niepublikowanych oraz 120 prac naukowo - badawczych i ekspertyz. Autor jednej książki („Wytwarzanie rur bez szwu” Wyd. AGH, Kraków 2003, str. 622, ) i jednego skryptu.

Promotor 5 doktorów oraz 96 magistrów i inżynierów.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Złoty Krzyż Zasługi (1995), Srebrny Krzyż Zasługi (1978), Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1988), Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa” (1984), nagrody MNSzWiT: zespołowa II - stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (1979), III - stopnia za działalność naukową (1986), III - stopnia indywidualna za działalność organizacyjną (1988).

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/kazanecki-jan-02862

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 146, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. Jana Kazaneckiego

stan na dzień 26.04.2018