Jacek Rutkowski

Z Historia AGH
Jacek Rutkowski
Jacek Rutkowski.jpg
Nazwisko Rutkowski
Imię / imiona Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 kwietnia 1934
Miejsce urodzenia Zamość
Data śmierci 25 stycznia 2016
Dyscyplina/specjalności geologia czwartorzędu, litologia, geologia rejonu Krakowa
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ (1979-1989)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski (1934-2016)

Dyscyplina/specjalności: geologia czwartorzędu, litologia, geologia rejonu Krakowa

Nota biograficzna

Urodził się 3 kwietnia 1934 roku w Zamościu. Zmarł 25 stycznia 2016 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1951 roku rozpoczął studia nw Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, które ukończył w 1956 roku uzyskując tytuł magistra geologii. w 1960 roku, po odbyciu studiów uzupełniających, uzyskał na tym samym Wydziale tytuł magistra inżyniera w zakresie geologii złóż kopalin stałych.

W 1956 roku rozpoczął prace na stanowisku asystenta w Zakładzie Złóż Surowców Ceramicznych Katedry Złóż Surowców Skalnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1963 roku na podstawie pracy "Rozwój litologiczny i znaczenie użytkowe senonu okolicy Miechowa" uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1976 roku - doktora habilitowanego, a w 1987 roku - profesora (nadzw.), w 1995 - profesora zwyczajnego.

Wieloletni pracownik Zakładu Surowców Skalnych, w latach 1979-1989 - kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Autor około 200 publikacji, w tym 3 książek. Promotor 6 prac doktorskich.

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Paleongeografii Czwartorzędu PAN/PAU i Komisji Badań Czwartorzędu PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Naukowa imienia Leszka Zejsznera Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rutkowski-jacek-002142

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 105
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 306 [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : suplement : A – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 702, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 140

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 22 (22 I 2016), s. A12 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2016, nr 24 (30-31 I 2016) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2016, nr 25 (1 II 2016) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 6 [nekr.]
  • Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1965. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1967, T. 37, z. 4, s. 615-616, [foto]

Inne