Józef Szewczyk

Z Historia AGH
Józef Szewczyk
Józef Szewczyk.jpg
Nazwisko Szewczyk
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 19 stycznia 1938
Miejsce urodzenia Słopnice


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa, astronomia geodezyjna, kartografia matematyczna
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1986-1988)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Józef Szewczyk (1938-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja wyższa, astronomia geodezyjna, kartografia matematyczna

Nota biograficzna

Urodził się 19 stycznia 1938 roku w Słopnicach w powiecie limanowskim.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Limanowej.

W 1965 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Obliczeń Geodezyjnych Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1974 roku na podstawie pracy "Wyznaczanie przestrzennych współrzędnych punktów w terenach górskich na podstawie fotograficznych obserwacji rozbłysków świetlnych na tle gwiazd" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W działalności naukowo-badawczej zajmował się zagadnieniami geodezji wyższej, astronomii geodezyjnej i kartografii matematycznej.

W latach 1986-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG.

Autor kilkunastu publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota i Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii", Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, wielokrotnie Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szewczyk-jozef-004245

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 113, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s.232
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1964/65]. Kraków 1965, s. 65
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 353

stan na dzień 17.07.2020