Józef Mróz

Z Historia AGH
Józef Mróz
Józef Mróz.jpg
Nazwisko Mróz
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 30 sierpnia 1943
Miejsce urodzenia Krościenko


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Józef Mróz (1943-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia

Nota biograficzna

Urodził się 30 sierpnia 1943 roku w Krościenku nad Dunajcem.

W 1961 roku Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krościenku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. W 1967 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej. W 1976 roku na podstawie pracy "Badania nad zastosowaniem dalmierzy elektromagnetycznych w pomiarach przemieszczeń" obronionej Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W działalności naukowo-badawczej zajmuje się zagadnieniami pomiarów przemieszczeń, pomiarów osnów geodezyjnych z wykorzystaniem metod klasycznych i technologii GPS oraz elektronicznej techniki pomiarowej i obliczeniowej. Z tego zakresu opublikował szereg prac naukowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadził wykłady i ćwiczenia z geodezji, geodezji miejskiej, planowania przestrzennego i urbanistyki i elektronicznej techniki pomiarowej.

Był organizatorem i kierownikiem praktyk studenckich.

Promotor wielu prac magisterskich.

Na Wydziale pełnił funkcję Koła Zakładowego SGP, był członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i Rady Wydziału.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji Kartografii", Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/mroz-jozef-01949

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 115, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1967/68]. Kraków 1968, s. 37


stan na dzień 17.07.2020