Fryderyk Stasiak

Z Historia AGH
Fryderyk Stasiak
Fryderyk Stasiak.jpg
Nazwisko Stasiak
Imię / imiona Fryderyk
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 7 stycznia 1949
Miejsce urodzenia Jeżowe
Data śmierci 3 kwietnia 1993
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa, kartografia matematyczna, astronomia geodezyjna
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Fryderyk Stasiak (1949-1993)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja wyższa, kartografia matematyczna, astronomia geodezyjna

Nota biograficzna

Urodził się 7 stycznia 1949 roku w miejscowości Jeżowe w powiecie niżańskim. Zmarł 3 kwietnia 1993 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1968 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Jarosławiu. W 1972 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Geodezji Przestrzennej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1977 roku na podstawie pracy "Badanie zakresu stosowalności opartych na szeregach potęgowych metod przenoszenia współrzędnych geodezyjnych" napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Boczara uzyskał doktorat.

Opublikował kilkanaście prac naukowo-badawczych Kilka prac uzyskało wyróżnienia, m.in.: "The region of convergence of power series of the main geodetic task", "Wyznaczanie promienia zbieżności szeregów potęgowych głównego zadania geodezyjnego", "Obliczenie azymutu przekroju normalnego na elipsoidzie obrotowej".

Posiadał na ukończeniu pracę habilitacyjną.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z geodezji wyższej, kartografii matematycznej i astronomii geodezyjnej.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 115, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1973]. Kraków 1973, s. 132
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 336, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 17.06.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/