Franciszek Rola

Z Historia AGH
Franciszek Rola
Franciszek Rola.jpg
Nazwisko Rola
Imię / imiona Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 6 listopada 1920
Miejsce urodzenia Ptaszkowa


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja górnicza, geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1979-1985)Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Franciszek Rola (1920-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja górnicza, geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Nota biograficzna

Urodził się 6 listopada 1920 roku w Ptaszkowej w powiecie nowosądeckim.

W 1953 roku na Wydziale Geodezji Górniczej AGH uzyskał tytuł inżyniera, a w 1956 roku magistra w zakresie geodezji górniczej.

W 1953 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Górnictwa Ogólnego Wydziału Geodezji Górniczej, a od 1960 roku w Katedrze i Zakładzie Geodezji Przemysłowej.

W 1964 roku na podstawie pracy "Analiza dokładności i zakresu stosowania metody niwelacji hydrostatycznej w zagadnieniach inżynieryjno-przemysłowych" uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W tym samym roku został powołany na stanowisko adiunkta.

w latach 1979-1985 był zastępcą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej.

Wieloletni sekretarz Wydziałowych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, wieloletni koordynator, opiekun i konsultant prac dyplomowych.

Autor i współautor ponad 20 prac opublikowanych oraz licznych nie opublikowanych opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz. Na szczególną uwagę zasługuje współautorstwo i redakcja 3-tomowego skryptu "Geodezja inżynieryjno-przemysłowa".

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Członek ZNP i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

W październiku 1986 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - II stopnia, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - zespołowa III stopnia, Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - zespołowa, Złota Odznaka za Zasługi dla Geodezji i Kartografii oraz Nagroda Rektora AGH - 10-krotnie.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 224
  • Kronika 60-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1945-2005. Oprac. K. Matl. Kraków 2005, s. 45, 108
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 105, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 26
  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s.27
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 35, 36, 165, 166


stan na dzień 25.01.2023