Dariusz Knez

Z Historia AGH
Dariusz Knez
Krzysztof Knez.jpg
Nazwisko Knez
Imię / imiona Dariusz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 6 grudnia 1969
Miejsce urodzenia Kielce


Dyscyplina/specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, geomechanika, wiertnictwo, symulacja komputerowa, szczelinowanie hydrauliczne, udostępnianie i eksploatacja złóż, geoinżynieria, ochrona środowiska
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Dariusz Knez (1969–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, geomechanika, wiertnictwo, symulacja komputerowa, szczelinowanie hydrauliczne, udostępnianie i eksploatacja złóż, geoinżynieria, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 6 grudnia 1969 roku w Kielcach.

W 1993 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W roku akademickim 1993/1994 pracował jako asystent w New Mexico Tech, USA.

W 1994 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Wiertnictwa Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1999 roku uzyskał stopień doktora w dyscyplinie: górnictwo, specjalność: geotechnika, w 2018 uzyskał habilitację w dyscyplinie: górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: wiertnictwo i geomechanika.

W trakcie swojej pracy pełnił wiele funkcji, będąc m.in.: kierownikiem Laboratorium Geotechniki i Geoinżynierii, kierownikiem Studiów Podyplomowych "Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii", kierownikiem Studiów Podyplomowych "Drilling Engineering", członkiem Rady Wykonawczej Sekcji Polskiej Society of Petroleum Engineers, opiekunem Sekcji Studenckiej SPE, pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych, redaktorem naczelnym czasopisma "AGH Drilling, Oil, Gas", redaktorem naczelnym "Journal of Geotechnology and Energy".

Obecnie pracuje w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG.

Autor około 100 publikacji, w tym 10 książek i 3 patenty.

Członek Sekcji Polskiej SPE oraz SITPNiG,

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Honorowa Odznaka, SITPNiG, Inżynier Górniczy I stopnia, Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy III stopnia, kilkakrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/knez-dariusz-003289

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 292, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 316, 105
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 155

Inne

  • Informacja od p. Dariusz Kneza [inf. z dnia 22.04.2021]

stan na dzień 21.03.2023