Danuta Zofia Zagrajczuk

Z Historia AGH
Danuta Zofia Zagrajczuk
Danuta Zagrajczuk.jpg
Nazwisko Zagrajczuk
Imię / imiona Danuta Zofia
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 sierpnia 1956
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, technologia przeróbki ropy naftowej, chemia węglowodorów, eksploatacja złóż surowców płynnych
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Danuta Zofia Zagrajczuk (1956-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, technologia przeróbki ropy naftowej, chemia węglowodorów, eksploatacja złóż surowców płynnych

Nota biograficzna

Urodziła się 27 sierpnia 1956 roku w Krakowie.

W 1981 roku ukończyła Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1981 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Eksploatacji Otworowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1990 roku na podstawie pracy "Efektywność stosowania środków powierzchniowo-czynnych (SPCz) do zwiększenia współczynnika odropienia złóż ropy naftowej, na podstawie badań laboratoryjnych" przygotowanej pod kierunkiem profesora Stanisława Rychlickiego, uzyskała doktorat.

W latach 1981-1984 była asystentem, w latach 1984-1990 starszym asystentem, następnie w latach 1990-1998 adiunktem i od 1998 roku adiunktem, starszym wykładowcą w Katedrze Inżynierii Naftowej WWNiG.

Autorka ponad 30 publikacji, w tym 2 książek.

Prowadziła około 40 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Autorka i współautorka 12 niepublikowanych opracowań dla przemysłu oraz 10 opracowań wykonanych w ramach badań własnych i statutowych.

W latach 1998-2003 była sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia zaoczne.

Członek NOT, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego, NSZZ "Solidarność",

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i i Gazownictwa", Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy I stopnia, Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zagrajczuk-danuta-003886

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 319, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 121
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 410
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 10

Inne


stan na dzień 30.01.2023