Daniel Rutkowski

Z Historia AGH
Daniel Rutkowski
Daniel Rutkowski.jpg
Nazwisko Rutkowski
Imię / imiona Daniel
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 19 stycznia 1941
Miejsce urodzenia Horyńgród


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Daniel Rutkowski (1941-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne

Nota biograficzna

Urodził się 19 stycznia 1941 roku w Horyńgrodzie na Wołyniu.

W 1964 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH specjalizując się w geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Fotogrametrii Akademii Rolniczej.

W 1967 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Opracowanie mapy nasłonecznienia na drodze obliczeniowo-pomiarowej", której promotorem był profesor Michał Odlanicki-Poczobutt, uzyskał stopień doktora.

Pracował również w Instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Autor około 30 publikacji.

Opiekun i recenzent ponad 100 prac dyplomowych.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 231
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 111, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 37

stan na dzień 14.03.2024