Czesław Ruebenbauer

Z Historia AGH
Czesław Ruebenbauer
Nazwisko Ruebenbauer
Imię / imiona Czesław
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 29 kwietnia 1901
Miejsce urodzenia Bochnia
Data śmierci 27 czerwca 1973
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Geometrii Wykreślnej Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH (1949–1951)
Wydział Wydział GórniczyMgr inż. Czesław Ruebenbauer (1901–1973)

Nota biograficzna

Urodził się 29 kwietnia 1901 roku w Bochni. Zmarł 27 czerwca 1973 roku w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom w 1929 r.).

Pracował w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach i Lwowie.

Był młodszym asystentem Katedry Geometrii Wykreślnej Akademii Górniczej w latach 1930–1939, starszym asystentem tej Katedry w latach 1945–1951, kierownikiem Zakładu Geometrii Wykreślnej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym w latach 1949-1951, adiunktem w latach 1951–1954, zastępcą profesora w latach 1955–1961, starszym wykładowcą w latach 1961–1967. W 1967 roku przeszedł na emeryturę.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 156-157