Bogumiła Winid

Z Historia AGH
Bogumiła Winid
Bogumiła Winid.jpg
Nazwisko Winid
Imię / imiona Bogumiła
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 26 maja 1963
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, hydrogeologia, ochrona środowiska, eksploatacja i ochrona wód, eksploatacja wód podziemnych, górnictwo i energetyka
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż. Bogumiła Winid (1963-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, hydrogeologia, ochrona środowiska, eksploatacja i ochrona wód, eksploatacja wód podziemnych, górnictwo i energetyka, eksploatacja wód podziemnych

Nota biograficzna

Urodziła się 26 maja 1963 roku w Krakowie.

W 1987 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1987 roku rozpoczęła pracę w Pracowni Udostępniania i Ochrony Wód Zakładu Eksploatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

Od 1994 roku była asystentem.

W 2003 roku na podstawie pracy "Wycieki solanek związane ze złożami soli kamiennej i znaczenie analizy ich parametrów w obserwacji warunków hydrogeologicznych na przykładzie Kopalni Soli Wieliczka", której promotorem był profesor Stanisław Witczak, uzyskała stopień doktora. Następnie otrzymała stanowisko adiunkta.

Od 2016 roku jest starszym wykładowcą.

W 2019 roku na podstawie rozprawy "Rola bromu jako wskaźnika oceny stanu jakości środowiska wodnego" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Jest członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Autorka ponad 80 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/winid-bogumila-003480

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967-2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 315-316, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 87, 568

Inne

stan na dzień 30.06.2023