Barbara Krystyna Kwiecińska

Z Historia AGH
Barbara Krystyna Kwiecińska
Barbara Kwiecinska.jpg
Nazwisko Kwiecińska
Imię / imiona Barbara Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 stycznia 1935
Miejsce urodzenia Chorzów


Dyscyplina/specjalności geologia, petrologia węgli, mineralogia grafitów, mineralogia, grafit
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Barbara Krystyna Kwiecińska (1935–)

Dyscyplina/specjalności: geologia, petrologia węgli, mineralogia grafitów, mineralogia, grafit

Nota biograficzna

Urodziła się 7 stycznia 1935 roku w Chorzowie.

W 1957 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH, uzyskując dyplom magistra inżyniera geologa ze specjalnością poszukiwań złóż węgli.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystenta w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

W 1958 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Paleobotaniki i Petrografii Węgli Katedry Złóż Węgli Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1966 roku na podstawie pracy "Metamorfizm kontaktowy węgli z okolic Wałbrzycha", napisanej pod kierownictwem profesora Włodzimierza Parachoniaka, uzyskała stopień doktora.

W 1979 roku na podstawie rozprawy "Mineralogia grafitów naturalnych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W latach 1988–92 była zastępcą dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WG-P.

W 1993 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH.

Od 2002 roku była kierownikiem Zakładu Geologii Złóż Węgla.

W latach 1972–1973 przebywała na rocznym stażu naukowym w Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii, prowadząc badania mikroskopowe, rentgenostrukturalne i elektrograficzne grafitów. Następnie w latach 1982–1984 była przejściowo zatrudniona w Międzynarodowej Agencji Atomowej (IAEA) w Wiedniu, zapoznając się m.in. z techniką fluorescencji konwencjonalnej i laserowej. Kilkakrotnie przebywała na krótkim stażu w Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie.

Działalność naukowa dotyczy głównie zagadnień petrologii węgli, mineralogii grafitów oraz problemów związanych z obecnością substancji organicznych rozproszonych w skałach osadowych. Jej podstawowe metody badawcze, to mikroskopia optyczna i mikroskopia elektronowa.

Autorka ponad 160 publikacji.

Promotor 4 prac doktorskich.

W latach 1995-2005 była członkiem Rady Naukowej Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach.

Członek Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP), Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (sekretarz redakcji czasopisma Mineralogia Polonica 1984–1995), International Committee for Coal Petrology (członek Kolegium Redakcyjnego "International Journal of Coal Geology",

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kwiecinska-barbara-002162

Źródła do biogramu

Książki

  • Barbara Kwiecińska. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 76
  • Barbara Kwiecińska. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 108
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 93
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 51, 370
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 191, [foto]

Artykuły

  • Żabiński W.: Nominacje profesorskie : [Barbara Kwiecińska]. Przegląd Geologiczny 1994, nr 2, s. 152, [foto]

Inne

stan na dzień 20.09.2023