Badania wpływu prędkości odkształcenia na własności metali