Andrzej Zbigniew Wróbel

Z Historia AGH
Andrzej Zbigniew Wróbel
Andrzej Wróbel.jpg
Nazwisko Wróbel
Imię / imiona Andrzej Zbigniew
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 28 listopada 1952


Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Zbigniew Wróbel (1952-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja

Nota biograficzna

Urodził się 28 listopada 1952 roku.

W 1972 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Jarosławiu.

W 1977 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując dyplom magistra inżyniera geodety.

W czasie studiów brał udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego Geodetów uczestnicząc w wielu obozach naukowych oraz studenckiej Wyprawie Naukowo-Badawczej, która dokonała geodezyjnej i fotogrametrycznej inwentaryzacji Cytadeli w Aleppo w Syrii.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Analityczne opracowanie stereogramu metrycznych zdjęć naziemnych z równoczesnym uwzględnieniem wybranych warunków geometrycznych", której promotorem był profesor Józef Jachimski, uzyskał stopień doktora.

Prowadził zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, geodezji i informatyki teledetekcyjnej. Brał udział w wielu pracach badawczych z zakresu fotogrametrii, zwłaszcza fotogrametrii naziemnej, architektonicznej i inżynieryjnej oraz teledetekcji.

Przed przejściem na emeryturę był adiunktem w Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej WGGiIŚ.

Autor około 70 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wrobel-andrzej-003908

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 245
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 128, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 406-407

stan na dzień 12.02.2024