Andrzej Tomasz Paulo

Z Historia AGH
Andrzej Tomasz Paulo
Andrzej Paulo.jpg
Nazwisko Paulo
Imię / imiona Andrzej Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 maja 1937
Miejsce urodzenia Pionki


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia złóż, geologia gospodarcza, gospodarka surowcami mineralnymi
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomasz Paulo (1937-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia złóż, geologia gospodarcza, gospodarka surowcami mineralnymi

Nota biograficzna

Urodził się 20 maja 1937 roku w Pionkach koło Radomia.

W 1960 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera. Następnie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Krakowie.

W 1962 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii Złóż Rud w Katedrze Złóż Rud Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. W 1970 roku na podstawie pracy "Złoże barytu w Stanisławowie na tle przejawów mineralizacji w północno-wschodniej części Gór Kaczawskich" uzyskał doktorat. W 1983 roku został doktorem habilitowanym.

W 1993 roku uzyskał tytuł profesora.

Jest twórcą i wieloletnim kierownikiem Katedry Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż oraz kierownikiem studium podyplomowego AGH „Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych”. Wykładał ponad 20 przedmiotów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc poszukiwania geologiczne i badania złóż w ponad 20 wypraw naukowo-eksploratorskich i alpinistyczno-naukowych w Polsce, Mongolii, Algierii, byłej Jugosławii, Ekwadorze, Antarktyce, a także wizytując kopalnie w większości krajów europejskich, Turcji, Peru, Chile i na Alasce. Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Wykładał w ośrodkach akademickich ZSRR, Ekwadoru, Chile, Hiszpanii.

Jest znanym podróżnikiem, alpinistą, poliglotą, popularyzatorem nauki i działaczem społecznym. Organizator kilku konferencji sozologicznych oraz kierownik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru.

Dzięki Jego staraniom sali posiedzeń Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH nadano imię Ignacego Domeyki oraz odsłonięto popiersie.

Autor ponad 350 publikacji naukowych, 20 podręczników lub skryptów, w tym 60 na temat złóż kopalin oraz licznych artykułów i rozdziałów w czasopismach i dziełach alpinistycznych. Promotor kilku prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był wiceprezesem Klubu Wysokogórskiego w Krakowie i delegatem PZA do Komisji Ochrony Gór UIAA. Działacz „Solidarności” w okresie 1981-2008. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek korespondent Sociedad Geográfica de Lima, członek Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska, i wiceprzewodniczący Komisji Zasobów Kopalin.

Kapituła Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców w Krakowie przyznała prof. Andrzejowi Paulo wraz z ekipą Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru nominację do uhonorowania w Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców przy ul. Lema w Krakowie i 10 października 2020 roku został zasadzony dedykowany im dedykowany dąb oraz pamiątkowa tablica.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Medal za wybitne osiągnięcia sportowe, Odznaka Honorowa Departamentu de Ingenieria de Minas Univ. de La Serena w Chile, laureat kilku Nagród Ministra, w tym Nagrody Indywidualnej Ministra Środowiska I stopnia. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/paulo-andrzej-001995

Źródła do biogramu

Książki

  • Andrzej Paulo. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 150-152
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 198
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 269, [foto]

Artykuły

  • Bojakowska I., Wołkowicz S.: Obchody 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-lecia urodzin Profesora Andrzeja Paulo. Przegląd Geologiczny 2008, vol. 56, nr 6, s. 427-428, [foto]
  • Kicki J.: Deby Pamięci o wychowankach AGH na Alei Podróżników. Vivat Akademia : AGH 2021, nr 23, s. 24, [foto]
  • Matyszkiewicz J.: Jubileusz Profesora Andrzeja Paulo. Biuletyn AGH 2008, nr 5, s. 5-6, [foto]
  • Profesor Paulo z ekipą Polskiej Wyprawy Naukowej nagrodzeni. Biuletyn AGH 2020, nr 152, s.34, [foto]

Inne

stan na dzień 20.09.2023