Andrzej Bronisław Szumiński

Z Historia AGH
Andrzej Bronisław Szumiński
Andrzej Szumiński.jpg
Nazwisko Szumiński
Imię / imiona Andrzej Bronisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 30 sierpnia 1948
Miejsce urodzenia Jarosław


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, mechanika górotworu
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Andrzej Bronisław Szumiński (1948-)

Dyscyplina/specjalności:górnictwo i geologia inżynierska, mechanika górotworu

Nota biograficzna

Urodził się 30 sierpnia 1948 roku w Jarosławiu.

W 1972 roku ukończył studia w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych na Wydziale Górniczym AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. W okresie studiów aktywnie działał w reaktywowanym Studenckim Kole naukowym "Górotwór", pełniąc różne funkcje. Uczestniczył w organizowanych przez Koło i Akademię ćwiczeniach terenowych i obozach naukowych w kraju i za granicą.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Mechaniki Górotworu Instytutu Mechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny przez wiele lat samodzielnie prowadził ze studentami wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z przedmiotów: mechanika teoretyczna, mechanika górotworu, wytrzymałość materiałów, informatyka, metody numeryczne, komputerowe wspomaganie projektowania, pomiary i monitoring w budownictwie i geotechnice. Zajęcia dydaktyczne prowadził na Wydziale Górniczym w ramach specjalności: górnictwo, budownictwo, inżynieria środowiska, a także na Wydziałach: Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geologii i Geofizyki, Geodezji Górniczej i Przemysłowej.

W 1981 roku na podstawie pracy "Przemieszczanie stref koncentracji naprężeń od wyrobisk górniczych w świetle badań interferometrycznych", napisanej pod kierunkiem profesora Henryka Filcka, uzyskał doktorat.

W ramach pracy naukowej zajmował się problematyką właściwości fizyczno-mechanicznych materiału skalnego i kompozytowego oraz współpracy górotworu z obudową wyrobisk w aspekcie stateczności górotworu w sąsiedztwie wyrobisk. Był współorganizatorem szkoleniowych seminariów tensometrycznych i elastooptycznych organizowanych na AGH wspólnie z amerykańską firmą Vishay Inc. produkującą aparaturę pomiarową i oprogramowanie badawcze.

Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.

Autor ponad 30 publikacji i 4 patentów.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szuminski-andrzej-004469

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 152
  • Mikoś T., Tajduś A., Szumiński A.: Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych : górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast : 80 lat badań i doświadczeń w zbiorach archiwalnych 100-letniej Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2019, s. 49-52, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 28
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 359


stan na dzień 5.02.2020