Adam Aleksander Semkowicz

Z Historia AGH
Adam Aleksander Semkowicz
Nazwisko Semkowicz
Imię / imiona Adam Aleksander
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 kwietnia 1910
Miejsce urodzenia Bochnia


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metaloznawstwo
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda II stopnia

Dr inż. Adam Aleksander Semkowicz (1910–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Adam Semkowicz urodził się 3 kwietnia 1910 roku w Bochni.

W 1938 roku ukończył studia w Akademii Górniczej. W latach 1936–1939 kierownik w PZL Rzeszów. W czasie II wojny światowej przebywał w: Francja, Hispano Suiza 1939–1940; Anglia, Napier — Wytwórnia Silników Lotniczych I RAF 1940–1946. W latach 1946–1947 szef Laboratorium w Hutniczym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Następnie kierownik Zakładu Huta Baildon Katowice - Zakład Badawczo-Doświadczalny 1947–1956. Huta Warszawa 1956–1960. Główny technolog produkcji hutniczej w Hucie Baildon Katowice 1960–1967. Zastępca dyrektora ds. Mikrohuty Huty Baildon 1967–1971. Główny specjalista, Huta Baildon Katowice — Dział Informacji Technicznej 1971–1977.

W 1963 roku na podstawie pracy "Wpływ azotu na strukturę i twardość stopów Fe-Cr w stanie lanym", napisanej pod kierunkiem profesora Zygmunta Jasiewicza na Wydziale Metalurgicznym AGH uzyskał stopień doktora..

W AGH związany z Instytutem Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH - członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii.

Od 1977 roku na emeryturze.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda II stopnia

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 163
  • [Skład Osobowy AGH ... 1971-1972]. Kraków 1973, s. 87
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 316

Inne

  • Baza DOKTOR (dostepna w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH), rek. 3881

stan na dzień 30.11.2017