Zdzisław Jan Broda

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:00, 17 paź 2023 autorstwa MonikaKucharczyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zdzisław Jan Broda
Zdzislaw Broda.jpg
Nazwisko Broda
Imię / imiona Zdzisław Jan
Tytuły / stanowiska Doc. dr
Data urodzenia 16 maja 1932
Miejsce urodzenia Żywiec


Dyscyplina/specjalności ekonomia, nauki ekonomiczne, ekonomika zarządzania środowiskiem, organizacja i zarządzanie, inżynieria i ochrona środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem (1980-1981, 1987-1990)
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem19801981
ProdziekanWydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem19871990

Doc. dr Zdzisław Jan Broda (1932–)

Dyscyplina/specjalności: ekonomia, nauki ekonomiczne, ekonomika zarządzania środowiskiem, organizacja i zarządzanie, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1932 roku w Żywcu.

W 1953 roku ukończył studia I stopnia na Wydziale Finansów, a w 1955 roku uzyskał magisterium na Wydziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1956-1960 odbywał aspiranturę w Katedrze Finansów i Kredytu na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego WSE. W 1963 roku na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 1955-1956 był kierownikiem finansowym Wytwórni Papierosów "Czyżyny".

W latach 1959-1960 pracował w Centrali Rybnej.

W latach 1960-1998 pracował w AGH.

W 1960 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Górniczego AGH.

W 1969 roku otrzymał stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii Politycznej nowo powstałego Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych AGH. W 1970 roku Instytut zmienił nazwę na Instytut Nauk Społecznych. W latach 1972-1980 był tam docentem, w latach 1974-1980 kierownikiem Zakładu Struktur Przestrzennych i w latach 1974-1980 wicedyrektorem Instytutu.

W latach 1980-1991 był docentem i zastępcą dyrektora Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH. W latach 1980-1988 był kierownikiem Zakładu Planowania Gałęziowo-Branżowego INE, następnie w latach 1988-1991 Kierownikiem Zakładu Funkcjonowania Gałęziowych i Przestrzennych INE.

W latach 1980-1981 i 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem.

W latach 1992-1998 był docentem w Katedrze Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania.

Był członkiem komisji senackich, rektorskich i dziekańskich.

Współpracował z Naukowym Komitetem Redakcyjnym działu "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne" Zeszytów Naukowych AGH.

W latach 1994-1998, 2001-2002 był profesorem kontraktowym Profesjonalnej Szkoły Biznesu Szkoły Wyższej w Krakowie i w latach 1998-2000 jej Rektorem.

Ekspert i rzeczoznawca SIiTNG-NOT i Polskiego Klubu Ekologicznego. Działalność konsultacyjna z zakresu ekonomiki zarządzania środowiskiem — opinie, recenzje, ekspertyzy.

Autor ponad 120 publikacji z zakresu ekonomii, ekonomii środowiska i gospodarki zasobami przyrody.

Członek licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych m.in. Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Polskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (także współzałożyciel tej organizacji).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/broda-zdzislaw-jan-004304

Źródła do biogramu

Książki

  • [Dodatek do Składu Osobowego Akademii Górniczo-Hutniczej … 1986/87]. Kraków 1987, s. 10
  • Kto jest kim w inżynierii ekologicznej. Red. K. Jopkiewicz, W. Kaczmarek, S. Siemion]. Warszawa 1997, s. A-13
  • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 39
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 104
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 38-39, [foto]

stan na dzień 17.10.2023