Zbigniew Michałek

Z Historia AGH
Zbigniew Michałek
Zbigniew Michałek.jpg
Nazwisko Michałek
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab.
Data urodzenia 8 sierpnia 1915
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 15 grudnia 1975
Dyscyplina/specjalności geochemia, nauki chemiczne, mineralogia
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Doc. dr hab. Zbigniew Michałek (1915-1975)

Dyscyplina/specjalności: geochemia, nauki chemiczne, mineralogia

Nota biograficzna

Urodził się 8 sierpnia 1915 roku w Krakowie. Zmarł 15 grudnia 1975 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1938-1939 odbył służbę wojskową we Włodzimierzu Wołyńskim.

Studiował chemie i mineralogię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia przerwała II wojna światowa. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. W 1940 roku został aresztowany i przez kilka miesięcy więziony.

Po odzyskaniu niepodległości kontynuował studia i w 1947 roku uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie chemii.

W 1947 roku podjął pracę asystenta wolontariusza w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Następnie pracował w Katedrze Mineralogii i Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1959 roku na podstawie pracy "Studium geochemiczne siarczkowych minerałów żelaza" uzyskał stopień doktora.

W 1965 roku na podstawie rozprawy "Iły montmorylonitowe z Radzionkowa na Górnym Śląsku" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1969-1975 był kierownikiem Zakładu Wzbogacania Chemicznego i Biologicznego Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego. W latach 1969-1975 pełnił także funkcję zastępcy dyrektora tego instytutu.

W latach 1955-1957 pracował również w Karpackiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego, jako organizator, a następnie kierownik Pracowni Geochemiczno-Petrograficznej.

W ciągu swojej działalności naukowej łączył zainteresowania naukowe o charakterze podstawowym, przyrodniczym z badaniami zmierzającymi do rozwiązywania określonych problemów technologicznych.

Był współautorem kilku patentów dotyczących wykorzystania krajowych iłów montmorillonitowych w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

Promotor 1 pracy doktorskiej.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 230, [foto]

Artykuły

  • Żabiński W.: Zbigniew Michałek 1915-1975. Mineralogia 1977, vol. 8, z. 1, s 101-104, [foto]

Inne