Wojciech Mitkowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wojciech Mitkowski
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Mitkowski
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 października 1946
Miejsce urodzenia KrakówWydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19871990
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19931996Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (19460)

biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: automatyka, robotyka, teorii sterowania, stabilizacja, systemy dynamiczne, teoria obwodów elektrycznych

Nota biograficzna

Urodził się 5 października 1946 roku w Krakowie.

W latach 1964-1970 roku studiował na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Studia ukończył w 1970 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka z zakresu automatyki i telemechaniki. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został słuchaczem Wydziałowego Studium doktoranckiego AGH.

Pracę zawodową rozpoczął dnia 1 października 1973 roku w Zakładzie Cybernetyki i Teorii Sterowania Instytutu Automatyki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał 24 stycznia 1974 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Sterowanie obiektów o parametrach rozłożonych w oparciu o aproksymację modelem dyskretnym”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki uzyskał 8 listopada 1984 roku na podstawie rozprawy „Stabilizacja systemów liniowych stacjonarnych”. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał 20 marca 1992 roku.

Główne kierunki Jego badań skupiają się wokół zagadnień związanych ze sterowaniem systemów dynamicznych. Wiele miejsca w dorobku naukowym zajmują opracowania dotyczące sterowania procesami przemysłowymi, między innymi przemian fazowych, optymalizacji kształtu, procesu konwertorowego, czy dotyczących grzania slabów. Znaczący wpływ na kierunek Jego zainteresowań związany jest z zastosowaniami matematyki wywarła współpraca, w trakcie studiów doktoranckich, z wybitnym matematykiem prof. Andrzejem Turowiczem, w wyniku której powstał skrypt „Teoria macierzy”, sześciokrotnie wznawiany.

Autor i współautor kilkunastu książek i ponad 220 artykułów i komunikatów naukowych oraz około 30 opracowań niepublikowanych, dotyczących badań i dydaktyki.


Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/mitkowski-wojciech-01086

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion Elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 121
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 89
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.236, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 13.01.2020