Włodzimierz Jan Parachoniak

Z Historia AGH
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Włodzimierz Jan Parachoniak
Wlodzimierz Parachoniak.jpg
Nazwisko Parachoniak
Imię / imiona Włodzimierz Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 19 października 1920
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 29 stycznia 1997
Dyscyplina/specjalności geologia, petrografia
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jan Parachoniak (1920–1997)

Dyscyplina/specjalności: geologia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 19 października 1920 roku we Lwowie (obecnie Ukraina). Zmarł 29 stycznia 1997 roku, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Po maturze, w 1937 roku, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (specjalność: geologia). W 1945 roku przyjechał do Krakowa i podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Geologii, początkowo jako asystent. Następnie, w 1946 roku, jako starszy asystent rozpoczął pracę w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tutaj uzyskał też tytuł magistra filozofii w zakresie geologii i paleontologii.

Od lipca 1946 roku był związany z Akademią Górniczą, gdzie podjął pracę na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, początkowo w Katedrze Geologii Ogólnej, a od lipca 1947 roku w Katedrze Petrografii, gdzie doktoryzował się w 1950 roku. W latach 1955–1962, równolegle z pracą w AGH, pełnił funkcję Kierownika Pracowni Petrografii w Głównym Laboratorium Przemysłu Naftowego w Krakowie. W 1962 roku habilitował się, a w 1963 roku został mianowany docentem. W 1972 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1978 roku tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1949–1962 zajmował się głównie petrografią utworów piroklastycznych, w latach 1962–1970 prowadził badania nad wulkanitami permskimi z depresji północnosudeckiej, fyllitami z podłoża miocenu Przedgórza Karpat, produktami degradacji mik w skałach montmorillonitowych karbonu GZW. Kolejnym kierunkiem jego działalności były metody badań minerałów i skał w świetle przechodzącym.

Opublikował ponad 100 prac, był współautorem kilku podręczników i skryptów akademickich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wiele nagród Rektora AGH, Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaki honorowe: "Zasłużony dla geologii Polski", "Zasłużony dla województwa katowickiego, "Zasłużony Nauczyciel"

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 976
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 82-84, [foto]
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 249, 284-288, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 267 [błędnie podano drugie imię: Jakub]
 • Włodzimierz Parachoniak. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 197-198
 • Włodzimierz Parachoniak. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 148-149
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. [AGH]. Red. K. Pietsch i R. Semyrka. [Kraków 2001], s. 25, [foto]

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1990, 15 października, s. 20
 • Heflik W.: Dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Profesora Włodzimierza Parachoniaka (1920-1997) - wspomnienie. Biuletyn AGH 2011, nr 44/45, s. 34-36, [foto]
 • Heflik W.: Prof. dr hab. Włodzimierz Jan Parachoniak : o tych, którzy odeszli. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 42/43, s. 40-41, [foto]
 • Heflik W.: Włodzimierz Jan Parachoniak : 1920-1997. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1997, vol. 67, no. 4, s. 465, [foto]
 • Heflik W.: Włodzimierz Jan Parachoniak (1920-1997). Przegląd Geologiczny 1997, T. 45, nr 7, s. 662-663, [foto]
 • Jubileusze 70-lecia urodzin : Prof. Włodzimierz Parachoniak. Biuletyn Rektora' AGH 1990, [nr 10] 15 października, s. 20
 • Kleczkowski A. S.: Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9

Inne