Tomasz Bartłomiej Szmuc

Z Historia AGH
Tomasz Bartłomiej Szmuc
Tomasz Szmuc.jpg
Nazwisko Szmuc
Imię / imiona Tomasz Bartłomiej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 maja 1948
Miejsce urodzenia Łańcut


Dyscyplina/specjalności informatyka, inżynieria oprogramowania, metody formalne weryfikacji, systemy czasu rzeczywistego
Pełnione funkcje Prorektor AGH (2008-2012), (2012-2016)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20052008
ProrektorAGH20082012
ProrektorAGH20122016

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bartłomiej Szmuc (1948–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, inżynieria oprogramowania, metody formalne weryfikacji, systemy czasu rzeczywistego

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1948 roku w Łańcucie.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

Doktoryzował się w 1977 roku na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, habilitował się na w 1989 roku na tym samym wydziale, tytuł profesora otrzymał w 1999 roku.

Od roku 1972 pracuje w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na AGH. Profesor nadzwyczajny 1992–2001, profesor zwyczajny 2001. Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w Katedrze Automatyki 1981–1988, prodziekan Wydziału 1990–1993, dziekan Wydziału 2005–2008; Prorektor ds. Nauki 2008-2012, Prorektor ds. Współpracy AGH 2012-2016. Członek Senatu AGH 1990–1993, 1996–2002.

Pobyty za granicą: prof. invité w Inst. National des Sciences Appliqueés de Toulouse, Francja 1995–1998.

Badania: inżynieria oprogramowania, szczególnie: rozwijanie i stosowanie metod matematycznych do wspomagania wytwarzania oprogramowania, dotyczące: algebry procesów: CCS (Communicating Sequential Processes), CSP (Cooperating Sequential Processes) oraz zaproponowany model bazujący na uogólnionym pojęciu automatu i relacji poprawności (pewna analogia do słabej bisymulacji w CCS), kolorowane sieci Petriego, w tym sieci hierachiczne, sieci z czasem i ich modyfikacje, logiki temporalne różnego rodzaju i ich wykorzystanie w warstwowym dowodzeniu własności; konstrukcja metod i systemów wspomagających wytwarzanie poprawnego oprogramowania, głównie dla systemów czasu rzeczywistego. Badania dotyczą implementacji wyników teoretycznych w istniejących metodach wytwarzania oprogramowania i pokrywają fazy analizy, projektowania i programowania. Obiektem szczególnego zainteresowania jest metodyka wykorzystująca język SDL (telekomunikacja, systemy czasu rzeczywistego) i metody stosujące coraz powszechniej używany język UML. Pewnym prototypowym systemem jest LACATRE rozwijany przy współpracy z INSA Lyon. W dziedzinie programowania szczególną pozycję zajmują zagadnienia związane z zastosowaniem języka Ada. Aktywnie uczestniczy w projektach naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych; współpracuje naukowo i dydaktyczna z wieloma ośrodkami zagranicznymi, uczestniczył w trzech projektach programu Tempus, w jednym jako koordynator 1995–1998.

Uczestniczy w pracach zespołów opiniujących w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. pełni funkcję koordynatora tematycznego polskiego węzła (CC Poland+) w ramach europejskiego konsorcjum energetycznego KIC-InnoEnergy finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Autor licznych publikacji i referatów konferencyjnych krajowych i zagranicznych, kilku książek. Promotor prac doktorskich.

Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i zawodowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Sztuk Pięknych 1996–2001.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Rektora (wielokrotnie)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/szmuc-tomasz-bartlomiej-01105

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. s. 994
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [AGH]. Kraków 1999, s. 103
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 109-110, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 355, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 352-353, [foto]

Artykuły

 • Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... Vivat Akademia : AGH 2011, nr 8, s. 2-3, [foto]
 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Dziekani i Prodziekani Wydziału [EAIiE]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111 - wydanie jubileuszowe Wydziału EAIiE, s. 18
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 143, s. 17, [foto]
 • Prof. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Współpracy. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 8, [foto]
 • Prof. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Współpracy. Vivat Akademia : AGH 2012, nr 9, s. 6, [foto]
 • Profesor Tomasz Szmuc członkiem zarządu European University Information Systems. Biuletyn AGH 2015, nr 92-93, s. 12, [foto]
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • Sulima Z.: Rektor i Prorektorzy AGH na kadencję 2008-2012 wybrani. Biuletyn AGH 2008, nr 4, s. 1-3, [foto]
 • Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]
 • Szmuc T.: Nauka krakowska przed wielką szansą : z prof. Tomaszem Szmucem, prorektorem ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej, o pilnej potrzebie modernizacji przestarzałego sektora energetycznego i nowych projektach rozmawia Szymon Sikorski. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 191 (17 VIII 2009), s. 2, [foto] (Praca Gratka. Edukacja)
 • Szmuc T.: Nie tylko dla orłów : rozmowa z profesorem Tomaszem Szmucem, dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 60 (12 III 2006), s. 6-7, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Szmuc T.: [Prof. Tomasz Szmuc, prorektor AGH ds. współpracy [wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 2012, 253 (29 X 2012), [dod.:] Gazeta Małopolska s. [5], [foto]
 • Szmuc T.: Uczelnia z ambicjami : rozmowa z prof. Tomaszem Szmucem, prorektorem ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. Grażyna Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 255 (30 X 2008), s. 10, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]


stan na dzień 25.11.2017