Tadeusz Ryncarz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:42, 25 sty 2023 autorstwa Sabina.Olszyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Tadeusz Ryncarz
Tadeusz Ryncarz.jpg
Nazwisko Ryncarz
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 kwietnia 1927
Miejsce urodzenia Katowice
Data śmierci 4 listopada 1993
Dyscyplina/specjalności aerologia górnicza, mechanika górotworu
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975), (1984–1987)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Górniczy19721975
DziekanWydział Górniczy19841987

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ryncarz (1927–1993)

Dyscyplina/specjalności: aerologia górnicza, mechanika górotworu

Nota biograficzna

Urodził się 7 kwietnia 1927 roku w Katowicach. Zmarł 4 listopada 1993 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH.

Tytuł doktora uzyskał w 1960 roku, habilitował się w 1965 roku.

Jeszcze w czasie studiów objął stanowisko zastępcy asystenta w Zakładzie Hydrauliki i Wentylacji Kopalń na Wydziale Górniczym AGH. W 1956 roku został mianowany adiunktem w Katedrze Aerologii i Hydromechaniki Górniczej. Powołany na stanowisko docenta w Katedrze Geomechaniki AGH, pracował tam do końca życia. W latach 1969–1981 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu, w latach 1972–1975 i 1984–1987 był Dziekanem Wydziału Górniczego.

Opublikował 63 prace, jest autorem szeregu niepublikowanych ekspertyz.

Brał udział w pracach komitetów naukowych m.in. PAN, był członkiem Międzynarodowego Biura Mechaniki Górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Ministra Nauki Indywidualna Stopnia Drugiego, Srebrna i Złota Odznaka "Zasłużony w pracy społecznej dla miasta Krakowa, Złota Odznaka "Zasłużony dla województwa katowickiego", Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 71-246
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-1999. Kraków 1999, s. 117
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 309, [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 2 (16) listopad, s. 12
  • Profesor Tadeusz Ryncarz : (1927-1993). Górnictwo : kwartalnik [wyd. AGH] 1994, R. 18, z. 2, s. 149-150, [foto]
  • Szafranek B.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (9). Przegląd Górniczy 1994, T. 50, nr 12, s. 29
  • Tadeusz Ryncarz : 1927-1993. Archives of Mining Sciences 1994, Vol. 39, iss. 2, s. 131-132

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 23.11.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/