Tadeusz Jan Skawina

Z Historia AGH
Tadeusz Jan Skawina
Nazwisko Skawina
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr inż.
Data urodzenia 1922
Data śmierci 1976
Dyscyplina/specjalności gruntoznawstwo, gleboznawstwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geodezyjno-Górniczego w latach 1953–56 i 1964–66
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, i in.
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geodezji Górniczej19541956
DziekanWydział Geodezji Górniczej19641966

Prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Skawina (1922–1976)

Specjalność: gruntoznawstwo, gleboznawstwo

Urodził sie w Borkach koło Dąbrowy Tarnowskiej, zmarł w Krakowie. Ukończył Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego (1947). W latach 1946–1947 był asystentem na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki we Wrocławiu

Od października 1947 r. do chwili zgonu związany był nieprzerwanie z AGH, początkowo jako asystent i adiunkt. W 1950 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1955 r. tytuł docenta. W 1951 r. powierzono mu kierownictwo Katedry Gruntoznawstwa, a w 1968 r. funkcję dyrektora Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej, przemianowanego w 1972 r. na Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W 1962 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1970 zwyczajnego. Głównym celem prof. Skawiny było opracowanie naukowych podstaw biologicznej i technicznej rekultywacji terenów przekształcanych. Był inicjatorem współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Opublikował ok. 130 prac. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, przewodniczącym rady naukowej Zakładu Agrofizyki PAN

Źródło:

  • Przegląd Górniczy 1990 nr 11–12. s. 44
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967. s. 626
  • Nauka Polska 1997 nr 11–12. s. 215–218