Szkoła Doktorska AGH

Z Historia AGH
Szkoła Doktorska AGH
Rok założenia 2019


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 18, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki, z dnia 15 maja 2019 r. została utworzona Szkoła Doktorska AGH.

Szkoła Doktorska AGH przygotowuje doktorantów do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych: 1) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: a) automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, b) informatyka techniczna i telekomunikacja, c) inżynieria biomedyczna, d) inżynieria chemiczna, e) inżynieria lądowa, geodezja i transport, f) inżynieria materiałowa, g) inżynieria mechaniczna, h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: a) informatyka, b) matematyka, c) nauki chemiczne, d) nauki fizyczne, e) nauki o Ziemi i środowisku, 3) w dziedzinie nauk społecznych: a) ekonomia i finanse, b) nauki o zarządzaniu i jakości, c) nauki socjologiczne, 4) w dziedzinie nauk humanistycznych: a) nauki o kulturze i religii.

Dyrektorzy

Dyrektor Szkoły: prof. dr hab. Marcin Szpyrka

Zastępca Dyrektora: prof. dr hab. inż. Marta Radecka

Osoby związane

Rada Szkoły Doktorskiej AGH:

prof. dr hab. Marcin Szpyrka - Przewodniczący

dr hab. inż. Grzegorz Cieplok

dr hab. Jacek Gądecki

prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk

prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński

mgr inż. Jolanta Krupa

prof. nadzw. dr hab. Sergiusz Kużel

prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

prof. dr hab. inż. Łukasz Madej

dr hab. inż. Maciej Malawski

dr hab. inż. Jakub Matusik

dr hab. inż. Adam Piłat

prof. dr hab. inż. Marta Radecka

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek

dr hab. inż. Renata Słota

prof. nadzw. dr hab. inż. Magdalena Szumera

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 26.01.2023