Stefan Kukiałka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
(Utworzył nową stronę „{{Infobox scientist | name = Stefan Kukiałka | image = kukialka.jpg | family-name = Kukiałka | given-name = Stefan | additional-name = | honorific-prefix = ...”)
 
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox scientist
{{Infobox scientist
| name = Stefan Kukiałka
|family-name=Kukiałka
| image = kukialka.jpg
|given-name=Stefan
| family-name = Kukiałka
|honorific-prefix=Dr hab. inż., prof. AGH
| given-name = Stefan
|image=Stefan_Kukialka.jpg
| additional-name =
|birth_date=9 sierpnia 1937
| honorific-prefix = Dr hab. inż., prof. AGH
|birth_place=Tuczępy
| honorific-suffix =
|death_date=3 czerwca 2021
| native_name =
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej
| native_name_lang =
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
| image = kukialka.jpg
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
| image_size = 9691
|name=Stefan Kukiałka
| alt =
|image_size=9691
| caption =
| birth_date = 1937
| birth_place =  
| death_date =  
| death_place =
| resting_place =
| resting_place_coordinates =
| other_names =
| residence =
| citizenship =
| nationality =
| fields = górnictwo i geologia inżynierska; górnictwo odkrywkowe, wydobycie, obróbka i przeróbka skał
| workplaces =
| alma_mater =
| thesis_title =
| thesis_url =
| thesis_year =
| doctoral_advisor =
| academic_advisors =
| doctoral_students =
| notable_students =
| known_for =
| author_abbrev_bot =
| author_abbrev_zoo =
| influences =
| influenced =  
| awards =  
| signature =  
| signature_alt =
| website =
| footnotes =
| spouse =
| children =  
}}
}}
Dr hab. inż., prof. AGH '''Stefan Kukiałka''' (1937-)
Dr hab. inż., prof. AGH '''Stefan Kukiałka''' (1937–2021)  


Specjalność: górnictwo i geologia inżynierska; górnictwo odkrywkowe, wydobycie, obróbka i przeróbka skał
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej


Urodził się 9 sierpnia 1937 roku w Tuczępach. Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w 1966 roku. Doktor 1975, doktor habilitowany 1991, profesor AGH 1996.
== Nota biograficzna ==


Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia. Inicjator powstania i opiekun specjalności - Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG i SITMB w specjalności: wydobycie, obróbka i przeróbka kamienia.
Urodził się 9 sierpnia 1937 roku w Tuczępach. Zmarł 3 czerwca 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (od 1993 r.), PKN Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 108 ds kruszyw i kamienia budowlanego (od 1999 r.), konsultant w redakcji czasopisma Świat Kamienia (od 2000 r.).
W 1954 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Kamieniarską uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu kamieniarza. Następnie rozpoczął prace w Szydłowieckich Zakładach Kamienia Budowlanego w Szydłowcu. W 1959 roku ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie. W 1966 roku ukończył Wydział Górniczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera górnika.  


Zakres prac badawczych i dydaktycznych: urabianie złóż skał zwięzłych sposobami mechanicznymi; urabianie złóż kamienia na bloki foremne; obróbka kamienia; technologia materiałów skalnych; obrabialność i urabialność skał.
W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego Katedry Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]] AGH. W 1967 roku został asystentem, a w1 1968 roku starszym asystentem.


Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym większość samodzielnych, kilkadziesięciu opracowań dla przemysłu, w tym kilkanaście samodzielnych.
W 1975 roku na podstawie pracy "Metodyka określania współczynników przecieralności kamienia przy produkcji płyt na przykładzie piaskowców" uzyskał doktorat oraz otrzymał stopień adiunkta.  


Źródło:
W 1991 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców" uzyskał stopień doktora habilitowanego.
* Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2004. S. 105, portr.
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4A : Ludzie nauki A - O. Warszawa 2003. S. 512
* Kronika Wydziału Górniczego w latach 1919-1999. Kraków 1999. S. 115
* Górnicwo Odkrywkowe 2007 nr 5-6. s. 10-12


W 1996 roku został profesorem AGH.
Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia. Inicjator powstania i opiekun specjalności — Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG i SITMB w specjalności: wydobycie, obróbka i przeróbka kamienia.
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 108 ds. kruszyw i kamienia budowlanego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników (SITG) w specjalności: eksploatacja złóż metodą odkrywkową, wzbogacanie i przeróbka kopalin. Był też rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITMB) w specjalności: eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych, technologia produkcji kamienia budowlanego.
Konsultant w redakcji czasopisma "Świat Kamienia".
Autor ponad 70 publikacji, w tym 2 książek i ponad 80 niepublikowanych opracowań dla przemysłu.
Był opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych. Promotor kilku prac doktorskich. Pełnił funkcję opiekuna naukowego specjalności "Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie".  Przez 12 lat był opiekunem Koła Naukowego "SKALNIK", działającego przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego.
==== Odznaczenia i nagrody ====
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Srebrna Odznaka "Zasłużony dal Górnictwa RP", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagrody Rektora AGH.
==== Bibliografia publikacji ====
https://bpp.agh.edu.pl/autor/kukialka-stefan-01663
== Źródła do biogramu ==
==== Książki ====
* Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 105, [foto]
* Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 103, [foto]
* [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 32
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
* Wacławik j.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 108. 126, 131, 198
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 185, [foto]
==== Artykuły ====
* Medale Komisji Edukacji Narodowej. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2004, nr 135, s. 12
* Profesor Stefan Kukiałka - noto biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzim ''Górnictwo Odkrywkowe'' 2007, nr 5–6, s. 10–12, [foto]
==== Inne ====
* GROBONET - wyszukiwarka osób pochowanych - Cmentarz ... [online] [przeglądany 3.01.2022]. Dostępny w: https://krakowsalwator.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=stefan+kukia%C5%82ka+&submit=Szukaj
* Wszystkie anonse z kondolencjami z 09.06.2021 - Szukaj anonsów [online] [przeglądany 10.11.2021]. Dostępny w: https://www.nekrologi.net/kondolencje/dr-hab-inz-stefan-kukialka/58636608?from_mobile=1%3Bs_source%3Dnksw;s_source=ppma_dzpo


{{DEFAULTSORT:Kukiałka, Stefan }}
{{DEFAULTSORT:Kukiałka, Stefan }}
[[Category:Uczony]]
[[Category:Biogramy]]

Wersja z 07:48, 14 lut 2022

Stefan Kukiałka
Stefan Kukialka.jpg
Nazwisko Kukiałka
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 sierpnia 1937
Miejsce urodzenia Tuczępy
Data śmierci 3 czerwca 2021
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Stefan Kukiałka (1937–2021)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej

Nota biograficzna

Urodził się 9 sierpnia 1937 roku w Tuczępach. Zmarł 3 czerwca 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1954 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Kamieniarską uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu kamieniarza. Następnie rozpoczął prace w Szydłowieckich Zakładach Kamienia Budowlanego w Szydłowcu. W 1959 roku ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie. W 1966 roku ukończył Wydział Górniczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera górnika.

W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego Katedry Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej Wydziału Górniczego AGH. W 1967 roku został asystentem, a w1 1968 roku starszym asystentem.

W 1975 roku na podstawie pracy "Metodyka określania współczynników przecieralności kamienia przy produkcji płyt na przykładzie piaskowców" uzyskał doktorat oraz otrzymał stopień adiunkta.

W 1991 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku został profesorem AGH.

Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia. Inicjator powstania i opiekun specjalności — Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG i SITMB w specjalności: wydobycie, obróbka i przeróbka kamienia.

Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 108 ds. kruszyw i kamienia budowlanego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników (SITG) w specjalności: eksploatacja złóż metodą odkrywkową, wzbogacanie i przeróbka kopalin. Był też rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITMB) w specjalności: eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych, technologia produkcji kamienia budowlanego.

Konsultant w redakcji czasopisma "Świat Kamienia".

Autor ponad 70 publikacji, w tym 2 książek i ponad 80 niepublikowanych opracowań dla przemysłu.

Był opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych. Promotor kilku prac doktorskich. Pełnił funkcję opiekuna naukowego specjalności "Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie". Przez 12 lat był opiekunem Koła Naukowego "SKALNIK", działającego przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka "Zasłużony dal Górnictwa RP", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/kukialka-stefan-01663

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 105, [foto]
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 103, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 32
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
  • Wacławik j.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 108. 126, 131, 198
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 185, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Profesor Stefan Kukiałka - noto biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzim Górnictwo Odkrywkowe 2007, nr 5–6, s. 10–12, [foto]

Inne