Stanisława Sanak-Rydlewska

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:40, 21 lut 2023 autorstwa MariuszWijas (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Stanisława Sanak-Rydlewska
Stanisława Sanak-Rydlewska.jpg
Nazwisko Sanak-Rydlewska
Imię / imiona Stanisława
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 22 marca 1948
Miejsce urodzenia Przeciszów


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, technologia chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20022005
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20052008

Prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska (1948–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, technologia chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 22 marca 1948 roku w Przeciszowie.

W 1971 roku ukończyła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1971 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Fizykochemicznych Metod Wzbogacania Instytutu Przeróbki i Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Określenie warunków fizykochemicznych flotacji jonów i osadów wybranych pierwiastków metali" uzyskała doktorat.

W 1999 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W latach 2002-2005 i 2005-2008 była prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Od 2003 roku była kierownikiem Pracowni Fizykochemii Środowiska w Zakładzie Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

W 2007 roku otrzymała tytuł profesora.

Redaktor działu czasopisma "Inżynieria Mineralna", członkini Rady Redakcyjnej "Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii".

Członek Komisji Analiz Odpadów oraz Komisji Analiz w Ochronie Środowiska PAN, Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych PAN, przewodnicząca Komisji Bibliotecznej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin. Współorganizator Krakowskich Konferencji Naukowo-Technicznych Przeróbki Kopalin.

Autorka ponad 100 publikacji, w tym kilku książek oraz 2 patentów.

Promotorka prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia, Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sanak-rydlewska-stanislawa-001800

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 242-243
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 52
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 114, 135, 136, 141, 145, 146, 155, 201
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 312

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne


stan na dzień 18.02.2021