Stanisław Tadeusz Nawrat

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Tadeusz Nawrat
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Nawrat
Imię / imiona Stanisław Tadeusz


Data urodzenia 7 kwietnia 1949
Miejsce urodzenia Wodzisław ŚląskiWydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiStanisław Tadeusz Nawrat biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodził się 7 kwietnia 1949 roku w Wodzisławiu Śląskim.

W 1973 roku ukończył Wydział Górniczy ???? AGH.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w przemyśle węglowym. W latach 1991-1993 był dyrektorem i kierownikiem ruchu Zakładu Górniczego KWK "Moszczenica" w Jastrzębiu Zdroju, w latach 1993-2000 był wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W latach 2000-2001 był dyrektorem i zastępcą kierownika ruchu Zakładu Górniczego KWK "Morcinek" w Kaczycach.

W trakcie pracy w górnictwie prowadził działalność naukową.

W 1989 roku na Wydziale Górniczym AGH na podstawie pracy "Wpływ przewietrzania na odmetanowanie w ścianie z zawałem stropu" uzyskał doktorat.

W 1999 roku rozpoczął pracę adiunkta w ???? Wydziału Górniczego AGH.??????

W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W rozprawie "Eksperymentalne i modelowe badania procesu wypełniania otamowanych wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego" określił dynamikę nieustalonego przepływu metanu, kierowanego do zamkniętej przestrzeni wyrobisk lub zrobów. Przedmiotem analizy było zastosowanie kontrolowanego wypełnienia zrobów metanem jako środka prewencji przeciwpożarowej, zwalczania zagrożenia wybuchem metanu i gazów pożarowych, a także sposobu magazynowania metanu.

Zajmuje się problematyką zagrożeń gazodynamicznych. Posiada oryginalne rozwiązania pozwalające na odzysk metanu z powietrza kopalnianego odprowadzanego szybem wentylacyjnym.

Współpracował z przemysłem górniczym w Chinach.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora.

W 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ponad 250 publikacji, w tym kilka patentów.

Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ???????
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 240
  • [Skład Osobowy AGH … 19??/??]. Kraków 19??, s. ??????????????
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 125, 137, 168, 169, 199
   Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 228

Artykuły

Inne


stan na dzień 15.02.2021