Stanisław Komornicki

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:55, 22 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Stanisław Komornicki
Stanislaw Komornicki.jpg
Nazwisko Komornicki
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 7 lutego 1949
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 19 października 2016
Dyscyplina/specjalności chemia, chemia ciała stałego, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19931996
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19961999
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19992002

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki (1949–2016)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia ciała stałego, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

Nota biograficzna

Urodził się 7 lutego 1949 roku w Krakowie. Zmarł 19 października 2016 roku, pochowany na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie.

W 1972 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (chemia fizyczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1972–74 samodzielny chemik w Środowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 1974 roku pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 1974–75 pracował jako inżynier, następnie asystent, starszy asystent (1975–82), adiunkt (1982–86). W 1975 roku zakończył studia podyplomowe w AGH (pedagogika wyższych szkół technicznych). W 1981 roku został doktorem nauk chemicznych, w 1994 habilitował się, w 1996 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2003 roku został profesorem zwyczajnym.

W latach 1993-1996 był prodziekanem ds. dydaktycznych WIMiC, a w latach 1996-2002 dziekanem.

Współtworzył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. W latach 2003–2007 był jej prorektorem, a w latach 2007–2015 rektorem. Dzięki jego staraniom rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku 2013 roku.

Działalność badawcza koncentruje się głównie w obszarze właściwości fizykochemicznych materiałów tlenkowych, na temat utleniania i redukcji tlenków metali przejściowych oraz badania struktury oraz właściwości elektrycznych i dielektrycznych materiałów typu perowskitu.

Autor 80 prac naukowych z chemii ciała stałego, jednego patentu, licznych opracowań dla przemysłu i Komitetu Badań Naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Promotor kilku rozpraw doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w tym wiceprezes oddziału krakowskiego przez dwie kadencje, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Polskiej Akademii Nauk.

Międzynarodowy sędzia wioślarski.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 75-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/komornicki-stanislaw-002395

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki [AGH] : 1949-1999. Kraków 1999, s. 137-138, [foto]
 • Komornicki S.: Moje pół wieku z wioślarstwem. Kraków 2016, 360 s., [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie 1999. Kraków 2000, s. 148–149
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 161-162, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 420, [foto]
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 16, [foto]

Artykuły

 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Dziennik Polski 2016, nr 246 (20 X 2016), s. A11 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2016, nr 247 (21 X 2016), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2016, nr 248 (22-23 X 2016), s. A6 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2016, nr 247 (21 X 2016) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 17 [nekr.]
 • Komornicki S.: Rozmowa z dr hab. Stanisławem Komornickim, prof. AGH, dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 11, s. 65-67, [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Sieński H.: Olimpiada w Pekinie - nieobiektywna relacja uczestnika : prelekcja prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 44-45, [foto]

Inne