Stanisław Bladowski

Z Historia AGH
Stanisław Bladowski
Stanislaw Bladowski.jpg
Nazwisko Bladowski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr inż.
Data urodzenia 27 listopada 1902
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 4 października 1971
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności konstrukcja oraz eksploatacja kabli i przewodów wysokiego napięcia, bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych, gospodarka energetyczna
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski OOP

Prof. nadzw. dr inż. Stanisław Bladowski (1902–1971)

Specjalność: konstrukcja oraz eksploatacja kabli i przewodów wysokiego napięcia, bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych, gospodarka energetyczna

Nota biograficzna

Urodził się 27 listopada 1902 r. w Krakowie. Zmarł 4 października 1971 r. w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej w 1930 r. (dyplom inżyniera elektryka). Pracę doktorską obronił w r. 1950. W 1956 mianowany profesorem nadzwyczajnym. Pracował w Miejskim Zakładzie Elektrycznym we Lwowie, Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie, Elektrowni Warszawa, Fabryce Kabli w Krakowie. Był dyrektorem Południowego Zjednoczenia Przemysłu Elektrycznego w Katowicach, wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach.

W roku 1947 rozpoczął wykłady z urządzeń i sieci elektrycznych na Akademii Górniczej. Był zastępcą profesora i profesorem nadzwyczajnym (od 1956 r.), kierownikiem Katedry Urządzeń i Sieci Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1969), kierownikiem Zakładu Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1971).

Autor 16 książek oraz ponad 100 artykułów.

Członek Komitetu Elektryfikacji PAN, Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski OOP, Złota Odznaka Honorowa SEP, NOT i TNOiK, godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz TNOiK

Bibliografia

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 16
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 16. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2005, s. 17-19, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Kraków 1999, s. 12
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 292, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 28, [foto]

Artykuły

  • Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego. Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2013, nr 61, s. 25-26, [foto]
  • Przybyłowski W., Turkiewicz L.: Pamięci profesora Stanisława Bladowskiego. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 390. Seria Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1973, z. 53, S. 9-13, [foto]
  • Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Bladowskim. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza 1984, nr 976
  • Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Bladowskim. Elektrotechnika 1984, T. 3, z. 2, s. 215, [foto]