Sławomir Bednarczyk

Z Historia AGH
Sławomir Bednarczyk
Sławomir Bednarczyk.jpg
Nazwisko Bednarczyk
Imię / imiona Sławomir
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 marca 1965
Miejsce urodzenia Jaworzno
Data śmierci 6 kwietnia 2017
Dyscyplina/specjalności geologia, hydrogeologia, hydrogeochemia, górnictwo
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Sławomir Bednarczyk (1965-2017)

Dyscyplina/specjalności:geologia, hydrogeologia, hydrogeochemia, górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 3 marca 1965 roku w Jaworznie. Zmarł 6 kwietnia 2017 roku. Pochowany w na cmentarzu w Jaworznie.

W 1989 roku ukończył AGH.

Pracował w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Metodyka Regionalnego Monitoringu Wód Podziemnych w świetle badań na wybranym obszarze zlewni górnej Wisły : praca doktorska / Sławomir Bednarczyk ; promotor: Stanisław Witczak ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Od 1990 roku związany z Wydziałem Górniczym AGH.

W 1999 roku na podstawie pracy "Metodyka Regionalnego Monitoringu Wód Podziemnych w świetle badań na wybranym obszarze zlewni górnej Wisły" obronionej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH uzyskał doktorat i został adiunktem.

W 2014 roku został kierownikiem Laboratorium Badania Gleb i Skał w Pracowni Geohydrauliki, Odwadniania, Gospodarki Wodnej, Rekultywacji i Rewitalizacji Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

W jego działalności naukowo badawczej głównymi tematami były: zagadnienia prowadzenia ruchu zakładów górniczych, formalno-prawne uwarunkowania działalności górniczej, projektowanie kopalń odkrywkowych, racjonalizacja wydobycia kopalin w aspekcie możliwości ich wykorzystania, zagadnienia rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, analizowanie zagrożeń spowodowanych ruchem zakładów górniczych i stosowana w tym zakresie profilaktyka, finansowe i ekonomiczne aspekty inwestycji górniczych.

Autor kilkunastu publikacji.

Członek SIiTG.


Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/bednarczyk-slawomir-16795

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 20


Inne