Ryszard Tadeusiewicz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 165 wersji utworzonych przez 10 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
 
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
 
|image=Ryszard_Tadeusiewicz.jpg
 
|image=Ryszard_Tadeusiewicz.jpg
|birth_date=1947
+
|birth_date=5 maja 1947
 +
|birth_place=Środa Śląska
 
|fields=biocybernetyka, automatyka, informatyka
 
|fields=biocybernetyka, automatyka, informatyka
|function=Rektor w latach 1998–2005
+
|function=Rektor AGH (1998–1999), (1999-2002), (2002-2005)
 
|faculty=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
 
|faculty=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
|awards=Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Komandorski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty medal im. Tadeusza Sendzimira, honorowa szpada górnicza, brązowa odznaka OHP. Nagrody resortowe, nagrody rektorów AGH, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie, nagroda Alianz 2006 w dziedzinie nauki oraz liczne tytuły honorowe i wyróżnienia społeczne zagraniczne i krajowe, medale honorowe i inne.
+
|awards=Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
|name=Ryszard Tadeusiewicz
 
|name=Ryszard Tadeusiewicz
|honorific-suffix=
 
|native_name=
 
|native_name_lang=
 
 
|image_size=14724
 
|image_size=14724
|alt=
+
}}{{Funkcja
|caption=
+
|Stanowisko=Rektor
|resting_place=
+
|Jednostka=AGH
|resting_place_coordinates=
+
|Rok_od=1998
|other_names=
+
|Rok_do=1999
|residence=
+
}}{{Funkcja
|citizenship=
+
|Stanowisko=Rektor
|nationality=
+
|Jednostka=AGH
|workplaces=
+
|Rok_od=1999
|alma_mater=
+
|Rok_do=2002
|thesis_title=
+
}}{{Funkcja
|thesis_url=
+
|Stanowisko=Rektor
|thesis_year=
+
|Jednostka=AGH
|doctoral_advisor=
+
|Rok_od=2002
|academic_advisors=
+
|Rok_do=2005
|doctoral_students=
 
|notable_students=
 
|known_for=
 
|varia=
 
|author_abbrev_bot=
 
|author_abbrev_zoo=
 
|influences=
 
|influenced=
 
|signature=
 
|signature_alt=
 
|website=
 
|footnotes=
 
|spouse=
 
|children=
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Ryszard Tadeusiewicz''' (1947–)
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Ryszard Tadeusiewicz''' (1947–)
Linia 48: Linia 32:
 
Dyscyplina/specjalności: biocybernetyka, automatyka, informatyka
 
Dyscyplina/specjalności: biocybernetyka, automatyka, informatyka
  
Urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej. Studiował na Wydziale Elektrycznym AGH oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii. Związany z Akademią od 1971 r., początkowo jako asystent następnie st. asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejno w 1975 roku stopień doktora, doktora habilitowanego (1981), prof. nadzw.(1986), prof. zwycz.(1991).
+
== Nota biograficzna ==
  
Pełnione funkcje to m.in.: w latach 1974–1982 Kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki, w latach 1980–1988 Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji, w latach 1980–1992 Kierownik Zakładu Biocybernetyki. W 1997r. Kierownik Katedry Automatyki i Kierownik Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze. W latach 1990–1994 członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 — Podstawowych Nauk Technicznych KBN — pierwszej kadencji. W latach 1994–1998 członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Komisji Badań Stosowanych KBN — drugiej kadencji. W latach 1996–1998 Prorektor ds. Nauki AGH, a od lutego 1998 do 2005 roku Rektor AGH. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), 2002, członek European Universities Association (EUA), 2002.
+
Urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej.
  
Autor ogromnej liczby artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek (monografie, podręczniki, skrypty). Jest stałym recenzentem kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Autor ekspertyz zastosowanych w praktyce metod informatyzacji kilku banków polskich i dwóch firm międzynarodowych. Promotor bardzo wielu prac doktorskich. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni (AGH, AE, WSP, AWF, AM, UJ, ASP, PK).
+
Studiował na Wydziale Elektrycznym AGH (1971) oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie (studia nieukończone). Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii.
 +
 +
W 1971 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki  [[Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej|Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej]]. Początkowo jako asystent następnie starszy asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejne stopnie: doktora (1975), doktora habilitowanego (1980), prof. nadzw. (1986), prof. zwycz. (1991).
  
Był i jest członkiem wielu Rad Naukowych, aktywnie działa w wielu Ogólnopolskich Towarzystwach Naukowych, jest członkiem Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych.
+
W Akademii Górniczo-Hutniczej pełnił funkcje m.in.: kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki (1974–1982), zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji (1980–1988), kierownika Zakładu Biocybernetyki (1980–1992), kierownika Katedry Automatyki i kierownika Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze (1997). W latach 1990–1994 członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 — Podstawowych Nauk Technicznych KBN — pierwszej kadencji oraz przewodniczący Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Komisji Badań Podstawowych KBN. W latach 1994–1998 członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Komisji Badań Stosowanych KBN — drugiej kadencji. W latach 1996–1998 Prorektor ds. Nauki AGH, a od 1998 do 2005 roku Rektor AGH.
 +
W latach 1999-2002 Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a w latach 2002-2005 Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz członek European Universities Association (EUA). Od 2005 roku kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Przewodniczący Rady Naukowej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH.
  
Doktor honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED (Ansted University z siedzibą w Virgin Island, Wielka Brytania) 2001, oraz Honorowy Profesor Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2002) i Politechniki Wrocławskiej (2002), Honorowy Profesor Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Stanisławowie (2003), doktor honorowy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2005), doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2005), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), Politechniki Śląskiej (2005), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2008), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008), Politechniki Lubelskiej (2008) oraz Uniwersytetu Rolniczego W Krakowie (2015).
+
Autor licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek (monografie, podręczniki, skrypty). Stały recenzent kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Autor ekspertyz zastosowanych w praktyce metod informatyzacji kilku banków polskich i dwóch firm międzynarodowych. Promotor bardzo wielu prac doktorskich, autor licznych recenzji doktoratów, habilitacji oraz opracowywań opinii dorobku przy wnioskach profesorskich. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni (AGH, AE, WSP, AWF, AM, UJ, ASP, PK).
  
Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1998), członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (2002), członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Letters), 2003, członek The World Academy of Art and Science (Światowa Akademia Umiejetności i Nauk), 2005. W 2006 roku wybrany na przewodniczącego Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society — polskiego oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Obliczeniowej. Prezes krakowskiego Oddziału PAN 2007–.
+
Członek wielu Rad Naukowych i Programowych konferencji naukowych, działa aktywnie w wielu ogólnopolskich towarzystwach naukowych. Członek Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych.
  
Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011.
+
Doktor honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED (2001), oraz Honorowy Profesor Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2002) i Politechniki Wrocławskiej (2002), Honorowy Profesor Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Stanisławowie (2003), doktor honorowy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2005), doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2005), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), Politechniki Śląskiej (2005), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2008), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008), Politechniki Lubelskiej (2008), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2015), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (2020).
  
Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI), 1998.
+
Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1998), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (2013), członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Letters), 2003, członek The World Academy of Art and Science (Światowa Akademia Umiejetności i Nauk), 2005. W 2006 roku został wybrany na przewodniczącego Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society — polskiego oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Obliczeniowej. Od 2007-2015 roku Prezes Krakowskiego Oddziału PAN.
 +
 
 +
Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI) w 1998 roku. Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011. Popularyzator Nauki 2018.
  
 
Szczegółowe informacje dotyczące profesora Ryszarda Tadeusiewicza znajdują się w internecie: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html
 
Szczegółowe informacje dotyczące profesora Ryszarda Tadeusiewicza znajdują się w internecie: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html
  
== Bibliografia ==
+
==== Odznaczenia i nagrody ====  
* BIP AGH 1996 nr 27. s. 10–11
+
 
* BIP AGH 1998 nr 50. s. 4–5
+
[[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], złoty medal im. Tadeusza Sendzimira, honorowa szpada górnicza, brązowa odznaka OHP. Nagrody resortowe, nagrody rektorów AGH, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie, Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2009 za wybitne osiągnięcia w zakresie informatyki i automatyki, nagroda Alianz 2006 w dziedzinie nauki oraz liczne tytuły honorowe i wyróżnienia społeczne zagraniczne i krajowe, medale honorowe i inne.
* BIP AGH 1998 nr 49. s. 2 okł.
+
 
* Kto jest kim w Polsce 1993. S. 735
+
==== Bibliografia publikacji ====
* BIP AGH 2002 nr 101. s. [2]–3
+
http://bpp.agh.edu.pl/autor/tadeusiewicz-ryszard-01111
* BIP AGH 2002 nr 103. s. 3
+
 
* BIP AGH 2002 nr 104/105. s. [2]–3
+
== Źródła do biogramu  ==
* BIP AGH 2002 nr 104/105. s. [2]–3
 
* Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej
 
* Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Czestochowskiej prof. zw. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi
 
* BIP AGH 2002 nr 106/107. s. 19
 
* BIP AGH 2002 nr 112. s. [28]
 
* BIP AGH 2003 nr 122. s. 3
 
* Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu : DHC dla prof. Tadeusiewicza na Ukrainie [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/komunikaty/dhc1.html [18.11.2003]
 
* prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html [01.03.2004]
 
* Rektor AGH odznaczony [Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski] [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/komunikaty/RTodznaczenie.html [13.01.2005]
 
* BIP AGH 2005 nr 139. s. 22–[23]
 
* BIP AGH 2005 nr 140. s. 4–5, [19]
 
* BIP AGH 2005 nr 141. s. 4
 
* BIP AGH 2005 nr 142–143. s. [31]
 
* Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej dla JM Rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza 17 czerwca 2005 r. [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/komunikaty/dhc_Gliwice/dhc_Gliwice.html [29.06.2005]
 
* Gazeta Krakowska 2006 nr 284 (6 XII 2006). s. 10
 
* Dziennik Polski 2006 nr 287 (9 XII 2006). s. 5
 
* Dziennik Polski 2008 nr 109 (10–11 V 2008). s. 5
 
* Dziennik Polski 2008 nr 124 (29 V 2008). s. 4
 
* Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2008 nr 5. s. 4
 
* Polska Gazeta Krakowska 2010 nr 42 (19 II 2010). s. 5
 
* Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2012 nr 49. s. 39
 
  
== Bibliografia ==
 
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
  
* Akademia Ekonomiczna w Krakowie : skład osobowy w roku akademickim 1986/87. Kraków : AE, 1987. — S. 43
+
* I Ogólnopolski Kongres MBA : nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13–14 maja 2005 r. [Kraków 2005], k. [8]
 +
 
 +
* Akademia Ekonomiczna w Krakowie : skład osobowy w roku akademickim 1986/87. Kraków 1987, s. 43
  
* Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski ; zesp. red. Joanna Kozłowska-Miroch [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. — S. 978
+
* Curriculum vitae : profesor titular doctor ingeniero Ryszard Tadeusiewicz. La Serena 2004, s. 221–225 (Jornada de Ciencia Polaca, La Serena, 29 noviembre 1999)
  
* I Ogólnopolski Kongres MBA : Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13–14 maja 2005 r. / Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005]. — K. [8]
+
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 978
  
* Jornada de Ciencia Polaca : La Serena, 29 noviembre 1999. — La Serena : Universidad de La Serena. Vicerrectoria Académica, 2004. — S. 221–225 : Curriculum vitae : Profesor titular doctor ingeniero Ryszard Tadeusiewicz
+
* Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 118
  
* Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. — S.118
+
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz Doktor Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. Lublin 2008, [foto]
  
* Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). — . — Wyd. 2. — . — Wyd. 2. — Kraków : Krakowska Agencja Informacyjna, 2000. — S. 351
+
* Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 351
  
* Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Ryszardowi Tadeusiewiczowi, 7 czerwca 2005 / . Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2005. — 47, [1] S., fot.
+
* Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Ryszardowi Tadeusiewiczowi, 7 czerwca 2005. Zielona Góra 2005, [foto]
  
* Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału / Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. Kraków : Wydawnictwo WEAiE, 1999. — S. 94
+
* Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Kraków 1999, s. 94
  
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej / [zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń; współpraca merytoryczna : Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]. Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2004. — S. 367–368, portr.
+
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 367-368, [foto]
  
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T.4 : S Ż / red. nauk. Janusz Kapuścik. Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2002. — S. 455–456, portr.
+
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 455–456, [foto]
  
* Złota Księga Nauki Polskiej 1999 / red. Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska. Gliwice : Wydawnictwo HELION, 1999. — S. 340–341
+
* Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 340–341
  
 
==== Artykuły ====
 
==== Artykuły ====
  
* (MaBa): Minister oddał władzę : AGH ma nowego rektora / fot. Jadwiga Rubiś // ''Gazeta Krakowska'', 1998. — nr 18. s. 4, portr.
+
* 70. urodziny profesora Tadeusiewicza. ''Dziennik Polski'' 2017, nr 220, s. B5, [foto]
 +
 
 +
* Biznes nagradza prof. Tadeusiewicza. ''Dziennik Polski'' 2009, nr 20, s. A6, [foto]
 +
 
 +
* Dembiński B.: Nowi członkowie PAU z AGH. ''Biuletyn AGH'' 2013, nr 64, s. 21
 +
 
 +
* Dhc dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn AGH'' 2020, nr. 146, s. 15, [foto]
 +
 
 +
* Dobrowolski, Jan W.: Rektor AGH członkiem Akademii Umiejętności i Nauk. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 141, s. 4, [foto]
 +
 
 +
* Doktoraty honoris causa dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn AGH'' 2008, nr 5, s. 4, [foto]
 +
 
 +
* Gawlik K.: Uhonorowany prof. Tadeusiewicz. ''Gazeta Krakowska'' 2015, nr 55, s. 4, [foto]
 +
 
 +
* Godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu ANSTED dla Rektora AGH. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 101, s. [2]–3, [foto]
 +
 
 +
* Górska A.: Profesor i jego uśmiechnięta rodzinka : z wizytą u... profesora Ryszarda Tadeusiewicza. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2013, nr 279, s. 7, [foto]
 +
 
 +
* Górska A.: Prowincja idzie w świat : [o przyszłości AGH w światowym rankingu uczelni wyższych mówią Antoni Tajduś i Ryszard Tadeusiewicz]. ''Gazeta Krakowska'' 2007, nr 4, s. 8–9, [foto]
 +
 
 +
* JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honorowym Uniwersytetu w Koszycach. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 139, s. 22-[23], [foto]
 +
 
 +
* Jestem jedynym na świecie, który to wie : Krakowianie — prof. Ryszard Tadeusiewicz. ''Dziennik Polski'' 2012, nr 128, dod. Kronika Krakowska, s. B2, [foto]
 +
 
 +
* Korbicz J.: Professor Ryszard Tadeusiewicz : a double jubilee. ''International Journal of Apllied Mathematics and Computer Science'' 2007, vol. 17, no. 2, s. 289–290, [foto]
 +
 
 +
* Krokoszyńska M.: Medal dla wynalazców i racjonalizatorów z AGH. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2003, nr 113, s. 17, [23], [foto]
 +
 
 +
* Krokoszyńska M.: Rektor AGH Honorowym Profesorem na Ukrainie. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 103, s. 3, [foto]
 +
 
 +
* Krokoszyńska M.: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2003, nr 123, s. [2]-3, [foto]
 +
 
 +
* Krokoszyńska M.: Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz Mistrzem Mowy Polskiej. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 104/105, s. [2]–3, [foto]
 +
 
 +
* Laudacja wygłoszona przez profesora Andrzeja Materkę : 12 kwietnia 2005 roku podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 140, s. 4–5, [foto s. 19]
 +
 
 +
* Laudacja : związana z nadaniem prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 112, s. 11, [foto s. 28]
 +
 
 +
* Ludzie AGH z tytułami honoris causa. ''Gazeta Wyborcza'' 2015, nr 55, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2
 +
 
 +
* Mamy komplet prorektorów. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1997, nr 37, s. 17–18, [foto]
 +
* Ludzie i Osobowości Roku 2016 odebrali nagrody podczas wielkiej gali w Krakowie. Gazeta Krakowska 2017, nr 53,  s. 1, [foto]
 +
 
 +
* Migdałek J.: Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. ''Konspekt'' 2016, nr 1, s. 109-113
 +
 
 +
* Minister oddał władzę : AGH ma nowego rektora. ''Gazeta Krakowska'' 1998, nr 18, s. 4, [foto]
 +
 
 +
* Mój sierpień '80. ''Dziennik Polski'' 2010, nr 201, dod. Kronika Krakowska, s. c3, [foto]
 +
 
 +
* Nowe władze Uczelni. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 +
 
 +
* Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. ''Biuletyn AGH'' 2019, nr 143, s. 17, [foto]
 +
 
 +
* Oto wyjątkowi ludzie z Małopolski. Gazeta Krakowska 2017, nr 53, dod. Ludzie i Osobowości s. 1-2, [foto]
 +
 
 +
* Poczet Rektorów AGH : lata 1961–2013. ''Biuletyn AGH'' 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii, s. 15, [foto]
 +
 
 +
* Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego. ''Dziennik Polski'' 2015, nr 55, s. A3
 +
 +
* Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. ''Biuletyn AGH'' 2015, nr 87 , s. 12, [foto]
 +
 
 +
* Prof. Tadeusiewicz na czele PAN. ''Dziennik Polski'' 2010, nr 42, s. A9, [foto]
 +
 
 +
* Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. ''Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość'' 2006, nr 1, s. 58–65, [foto], [zawiera wykaz ważniejszych publikacji (naukowych i innych) związanych z problematyką kształcenia na odległość]
 +
 
 +
* Profesor nagrodzony. ''Dziennik Polski'' 2010, nr 119, s. A6
 +
 
 +
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz Małopolaninem Roku 2011. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 49, s. 39, [foto]
 +
 
 +
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz odznaczony Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 148, s. 2, [foto]
 +
 
 +
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2006, nr 160, s. 7
  
* Biznes nagradza prof. Tadeusiewicza / [oprac.] (PS) ; fot. Paweł Stachnik // ''Dziennik Polski'', 2009. — nr 20 (24–25 I 2009). — s. A6, fot.
+
* Prof. Tadeusiewicz doceniony. ''Gazeta Krakowska'' 2017, nr 218, s. 4, [foto]
  
* Dembiński, Bartosz: Nowi członkowie PAU z AGH // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2013. — nr 64. — s. 21
+
* Profesor Tadeusiewicz prezesem krakowskiego oddziału PAN. ''Biuletyn AGH'' 2010, nr 36, s. 9
  
* Dobrowolski, Jan W.: Rektor AGH członkiem Akademii Umiejętności i Nauk // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2005. — nr 141. — s. 4, zdj.
+
* Profesor Tadeusiewicz jakiego nie znamy. ''Gazeta Krakowska'' 2017, nr 217, s. 4
  
* Doktoraty honoris causa dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza / fot. ZS, Politechnika Lubelska // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2008. — nr 5. — ^ss. 4, fot.
+
* Profesor z pasją nagrodzony. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2008, nr 109, s. 10, [foto]
  
* Dziennik Polski 2015, nr 55 (7-8 III 2015), s. A3
+
* Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 50, s. 14
  
* Godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu ANSTED dla Rektora AGH // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 101. — s. [2]–3, zdj.
+
* Sulima Z.: Migawki z sześciolecia sprawowania urzędu Rektora w AGH przez Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2004, nr 126, s. [2]–3, [foto]
  
* Górska, Anna: Profesor i jego uśmięchnięta rodzinka : z wizytą u... profesora Ryszarda Tadeusiewicza / fot Anna Kaczmarz Anna Górska // ''Polska Gazeta Krakowska'', 2013. — nr 279 (30 XI — 1 XII 2013). — s. 7, fot.
+
* Sulima Z.: Rektor AGH na kadencję 2002–2005 wybrany. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 102, s. [2]–4, [foto]
  
* Górska, Anna: Prowincja idzie w świat : [o przyszłości AGH w światowym rankingu uczelni wyższych mówią Antoni Tajduś i Ryszard Tadeusiewicz] / Antoni Tajduś, Ryszard Tadeusiewicz ; fot. Katarzyna Prokulska, Jacek Kozioł Anna Górska // ''Gazeta Krakowska'', 2007. — nr 4 (5 I 2007). — s. 8–9, fot.
+
* Szewczyk W.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz Popularyzatorem Nauki 2018. ''Biuletyn AGH'' 2019, nr 133, s. 26, [foto]
  
* JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honorowym Uniwersytetu w Koszycach / [oprac.] (ZS); fot. Z. Sulima // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2005. — nr 139. — s. 22-[23], fot.
+
* Święto Uniwersytetu : prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Hans Hermann Bock doktorami honorowymi UEK. ''Dziennik Polski'' 2008, nr 124, s. 4, [foto]
  
* Jestem jedynym na świecie, który to wie : Krakowianie — prof. Ryszard Tadeusiewicz / fot. Andrzej Banaś // ''Dziennik Polski'', 2012. — nr 128 (2–3 VI 2012). — s. B2, fot. (Kronika Krakowska)
+
* Tadeusiewicz R.: 100 procent zaufania : prof. Ryszard Tadeusiewicz z Krakowa szefem wszystkich inżynierów. ''Gazeta Krakowska'' 2006, nr 284, s. 10, [foto]
  
* Korbicz, Józef: Professor Ryszard Tadeusiewicz : a double jubilee // ''International Journal of Apllied Mathematics and Computer Science'', 2007. — vol. 17, no. 2. — s. 289–290, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: A co, jeśli nasze życie jest tylko komputerową iluzją? Rozm. M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 142, s. 16-17, [foto]
  
* Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH Honorowym Profesorem na Ukrainie // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 103. — s. 3, zdj.
+
* Tadeusiewicz R.: Biomedycyna w soli : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Więcek. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2003, nr 118/119, s. 3
  
* Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2003. — nr 123. — s. [2]–3, zdj.
+
* Tadeusiewicz R.: Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2007, nr 129, s. 5, [foto]
  
* Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu : DHC dla prof. Tadeusiewicza na Ukrainie [Dokument elektroniczny]
+
* Tadeusiewicz R.: Człowiek renesansu. ''Dziennik Polski'' 2008, nr 109, s. 5, [foto]
  
* Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz Mistrzem Mowy Polskiej // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 104/105. — s. [2]–3, zdj.
+
* Tadeusiewicz R.: Dossier w pigułce : prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1996, nr 27, s. 10–12, [foto]
  
* Mamy komplet prorektorów : Prorektor ds Kształcenia dr hab. inż. Bronisław Barchański — prof. nadzw., Prorektor ds Ogólnych — prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Prorektor ds Nauki — prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 1997. — nr 37. — s. 17–17, portr.
+
* Tadeusiewicz R.: E-kula przetrwa z rozsądku. Rozm. M. Skowrońska. ''Gazeta Wyborcza'' 2010, nr 177, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, [foto]
  
* Materka, Andrzej: Laudacja wygłoszona przez profesora Andrzeja Materkę 12 kwietnia 2005 roku podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2005. — nr 140. — s. 4–5, zdj. s. [19]
+
* Tadeusiewicz R.: Era automatów ; za 20 lat mało kto będzie pracował. Rozm. M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2018, nr 98 (27 IV 2018), s. 12-13, [foto]
  
* Mój sierpień '80 / [Aut.] Ryszard Tadeusiewicz [et al.] ; (notowała: G) ; fot. Andrzej Wiśniewski // ''Dziennik Polski'', 2010. — nr 201 (28–29 VIII 2010). — s. c3, fot. [dod.] Kronika Krakowska
+
* Tadeusiewicz R.: Exposé Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1998, nr 51, s. [17], [foto]
  
* Poczet Rektorów AGH : lata [1919–2013] : Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947), 1998/99–2004/05 // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej. — s. 15, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Idea był trafiona : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, inicjatorem stworzenia na AGH Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2006, nr 258, Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, s. 13, [foto]
  
* Prof. Tadeusiewicz na czele PAN / [oprac.] (PS) ; fot. Paweł Stachnik // ''Dziennik Polski'', 2010. — nr 42 (19 II 2010). — s. A9, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Jestem romantykiem i pantoflarzem : szczere wyznania cybernetyka o winie, miłości, przeznaczeniu i marzeniach. Rozm. A. Górska. ''Gazeta Krakowska'' 2004, nr 277, s. 25, [foto]
  
* Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz // ''Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość'', 2006. — nr 1. — s. 58–65, portr. [zawiera wykaz ważniejszych publikacji (naukowych i innych) związanych z problematyką kształcenia na odległość]
+
* Tadeusiewicz R.: Kształcenie na najwyższym poziomie : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, ustępującym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. ''Dziennik Polski'' 2005, nr 123, Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 10–11, [foto]
  
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz Małopolaninem Roku 2011 / [oprac.] (ZIIP) // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2012. — nr 49. — s. 39, il.
+
* Tadeusiewicz R.: Lem jest ojcem chrzestnym mojej kariery : w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Lema rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, zajmującym się automatyką i robotyką. Rozm. A. Górska. ''Gazeta Krakowska'' 2007, nr 73, s. 9, [foto]
  
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz odznaczony Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2005. — nr 148. — s. 2, il.
+
* Tadeusiewicz R.: Ludzie AGH : prof. Ryszard Tadeusiewicz. Rozm. E. Konieczna. ''Miesiąc w Krakowie'' 1998, nr 2, s. 65–69, [foto]
  
* Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2006. — nr 160. — s. 7
+
* Tadeusiewicz R.: Mogło mi nie wystarczyć na bułkę, ale na kwiaty dla dziewczyny pieniądze miałem zawsze. Rozm. M. Lisińska-Kozioł. ''Dziennik Polski'' 2017, nr 52, dod. Piątek : Magazyn Reporterów Dziennika Polskiego, s. C01, C06-C07, [foto]
  
* Profesor Tadeusiewicz prezesem krakowskiego oddziału PAN / [oprac.] (red) // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2010. — nr 36. — s. 9
+
* Tadeusiewicz R.: Najdostojniejszy w naszej społeczności — Jan Paweł II. ''Biuletyn AGH'' 2017, nr 52, s. 4–8, [foto]
  
* Profesor nagrodzony / [oprac.] (PS) // ''Dziennik Polski'', 2010. — nr 119 (24 V 2010). — s. A6 [informacja o przyznaniu nagrody „INFOSTAT” przez Polskie Towarzystwo Informatyczne prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi]
+
* Tadeusiewicz R.: Nauka dymiącym polem bitwy. Rozm. M. Bartosik. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2009/2010, nr 31, s. 20, [foto]
  
* Profesor z pasją nagrodzony [profesor Ryszard Tadeusiewicz] / [oprac.] (et) ; fot. Wojciech Matusik // ''Polska Gazeta Krakowska'', 2008. — nr 109 (10–11 V 2008). — s. 10, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Nauka musi służyć społeczności : rozmowa : prof. Ryszard Tadeusiewicz, prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Małopolanin Roku 2011. Rozm. G. Skowron. ''Dziennik Polski'' 2012, nr 97, s. B2, [foto]
  
* Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2012. — nr 50. — s. 14
+
* Tadeusiewicz R.: Naukowiec, który zachęca, by pytać „dlaczego?” : rozmowa Kroniki. Rozm. M. Warszawski. ''Dziennik Polski'' 2014, nr 33, dod. Kronika Krakowska, s. B2, [foto]
  
* Rutkowski, Leszek: Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 25 października 2002 przez prof. dr hab. inż. Leszka Rutkowskiego z okazji nadania tytułu Doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 110. — s. 7–8
+
* Tadeusiewicz R.: Nie straszmy cyframi : czy matematyka stanie się obowiązkowym egzaminem maturalnym? : rozmawiamy z prof. dr. hab. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH. Rozm. M. Iskra. ''Gazeta Krakowska'' 2005, nr 267, s. 2, [foto]
  
* Sulima, Zbigniew: Migawki z sześciolecia sprawowania urzędu Rektora w AGH przez Profesora Ryszarda Tadeusiewicza // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2004. — nr 126. — s. [2]–3, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Nie umiemy się promować : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, cybernetykiem i b. rektorem AGH. Rozm. M. Kula. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2008, nr 131, s. 4
  
* Sulima, Zbigniew: Rektor AGH na kadencję 2002–2005 wybrany // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 102. — s. [2]–4, zdj.
+
* Tadeusiewicz R.: Panie Ryśku, po co tracić czas na pisanie do gazet?. Rozm. M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 7 (9 I 2019), s. 2, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: 100 procent zaufania : prof. Ryszard Tadeusiewicz z Krakowa szefem wszystkich inżynierów / fot. Archiwum Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Krakowska'', 2006. — nr 284 (6 XII 2006). — s. 10, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Po pierwsze — nie szkodzić : z rektorem AGH prof. dr hab. Ryszardem Tadeusiewiczem. Rozm. J. Pałosz. ''Gazeta Krakowska'' 1998, nr 43, dod. Magazyn Piątek, s. 2, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2007. — nr 129 (4 VI 2007). — s. 5, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Pokazać nasz dorobek : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2006, nr 287, s. 5, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Człowiek renesansu / [rozm.] (PS) ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2008. — nr 109 (10–11 V 2008). — s. 5, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz: Pożegnanie z kierowcą. Rozm. m. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 120, s. 15
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Dossier w pigułce : prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH : wydanie nadzwyczajne'', 1996. — nr 27. — s. 10–12, portr.
+
* Tadeusiewicz R.: Pożyczanie ludzkiej inteligencji na użytek mądrych maszyn : mózg nie męczy się od myślenia : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki, robotyki i informatyki, prekursorem badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi, doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozm. A. Politowicz. ''Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej'' 2005, [nr] 7, s. 18–23, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: E-kula przetrwa z rozsądku : [rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem / rozm. Małgorzata Skowrońska ; [fot.] Michał Łepecki Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Wyborcza'', 2010. — nr 177 (31 VII — 1 VIII 2010). — [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz : ale kosmos! Rozm. M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 138, s. 15
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Exposé Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 1998. — nr 51. — s. [17], fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz : gdyby tylko Marks z Engelsem to wiedzieli .... Rozm. M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 132, s. 13
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Idea był trafiona : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, inicjatorem stworzenia na AGH Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2006. — nr 258 s (5 XI 2006). — s. 13, fot. (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz renesansowy człowiek XX wieku. Rozm. E. Konieczna. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1998, nr 50, s. 4-5
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Jestem romantykiem i pantoflarzem : szczere wyznania cybernetyka o winie, miłości, przeznaczeniu i marzeniach / [rozm.] Anna Górska Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Krakowska'', 2004. — nr 277 (26 XI 2004). — s. 25, zdj.
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: robot może i napisze, ale się nie zakocha. Rozm. K. Kochel. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 102, s. 07
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Kształcenie na najwyższym poziomie : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, ustępującym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. (GS) Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2005. — nr 123 (29 V 2005). — s. 10–11, portr., zdj. (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: Proszę szukać innej pracy, pani redaktor : Gazetę będą tworzyć roboty. Rozm. M. Mazurekl. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 108, s. 18-19, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Lem jest ojcem chrzestnym mojej kariery : w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Lema rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, zajmującym się automatyką i robotyką / rozm. Anna Górska Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Krakowska'', 2007. — nr 73 (27 III 2007). — s. 9, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz to nowy prezes PAN w Krakowie : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, nowym prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Rozm. E. Tkacz. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2010, nr 42, s. 5, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Ludzie AGH : prof. Ryszard Tadeusiewicz / Ryszard Tadeusiewicz ; rozm. Elżbieta Konieczna Ryszard Tadeusiewicz // ''Miesiąc w Krakowie'', 1998. — nr 2. — s. 65–69, portr.
+
* Tadeusiewicz R.: Pytania do... prof. Ryszarda Tadeusiewicza, biocybernetyka, byłego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Mazurek. ''Polska Gazeta Krakowska'' 2014, nr 23, s. 2
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Najdostojniejszy w naszej społeczności — Jan Paweł II / fot. Paweł Suliński ; Arturo Marii ; Z. Sulima ; arch. RT Ryszard Tadeusiewicz // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2014. — nr 76. — s. 4–8, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Rachunek prawdopodobieństwa : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. ''Dziennik Polski'' 1998, nr 144, s. 5
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Nauka dymiącym polem bitwy : [rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem] / rozm. Marek Bartosik ; fot. Andrzej Banaś Ryszard Tadeusiewicz // ''Polska Gazeta Krakowska'', 2009/2010. — nr 31 (31 XII — 1 I 2010). — s. 20, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Robot do pomagania i kochania? Przyszłość okiem prof. Tadeusiewicza. Rozm. M. Mazurek. ''Gazeta Krakowska'' 2019, nr 126, s. 17
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Nauka musi służyć społeczności : rozmowa : prof. Ryszard Tadeusiewicz, prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Małopolanin Roku 2011 / rozm. Grzegorz Skowron ; fot. Anna Kaczmarz Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2012. — nr 97 (25 IV 2012). — s. B2, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Roboty — prawie jak ludzie : rozmowa przy herbacie. Rozm. B. Czepiec. ''Echo Krakowa'' 1993, nr 6, s. 3
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Naukowiec, który zachęca, by pytać „dlaczego?” : rozmowa Kroniki / rozm. Marcin Warszawski ;  fot. Anna Kaczmarz Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2014. — nr 33 (10 II 2014). — s. B2, fot. [dod.:] Kronika Krakowska
+
* Tadeusiewicz R.: Rozmowy na szczycie : przepytujemy prof. Ryszarda Tadeusiewicza, uczonego, rektora AGH. Zebrała G. Starzak. ''Dziennik Polski'' 2008, nr 173, s. 29, [foto] (Dziennik Polski Piątek)
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Nie straszmy cyframi : czy matematyka stanie się obowiązkowym egzaminem maturalnym? : rozmawiamy z prof. dr. hab. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH / rozm. Małgorzata Iskra Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Krakowska'', 2005. — nr 267 (17 XI 2005). s. 2, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Różdżka Disneya dla nauki. Rozm. A. Chojnowska. ''Gazeta Wyborcza'' 2015 (11 XII 2015), dod. Wyborcza Magazyn Krakowski, s. 16-17, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Nie umiemy się promować : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, cybernetykiem i b. rektorem AGH, rozmawia Magdalena Kula // ''Polska Gazeta Krakowska'', 2008. — nr 131 (06 VI 2008). — s. 4
+
* Tadeusiewicz R.: Subiektywna historia rozwoju sztucznej inteligencji na AGH. ''Biuletyn AGH'' 2018, nr 124, s. 12-15, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Po pierwsze — nie szkodzić : z rektorem AGH prof. dr hab. Ryszardem Tadeusiewiczem / rozm. Jerzy Pałosz Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Krakowska'', 1998. — nr 43. — dod. Magazyn Piątek, s. 2, portr.
+
* Tadeusiewicz R.: Syndrom pięknej córki. Rozm. J. Jałowiec. ''Gazeta Wyborcza'' 2008, nr 64, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Pokazać nasz dorobek : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2006. — nr 287 (9 XII 2006). — s. 5, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Szkoła dorosłości : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. G. Starzak. ''Dziennik Polski'' 1988, nr 39, dod. Dziennik Akademicki, s. 50, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Pożyczanie ludzkiej inteligencji na użytek mądrych maszyn : mózg nie męczy się od myślenia : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki, robotyki i informatyki, prekursorem badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi, doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego / rozm. Andrzej Politowicz Ryszard Tadeusiewicz // ''Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej'', 2005. [nr] 7. — s. 18–23, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Trzy milowe słupy polskiej nauki : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2011, nr 301, s. A 05, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Prof. Ryszard Tadeusiewicz renesansowy człowiek XX wieku / rozm. Elżbieta Konieczna Ryszard Tadeusiewicz // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 1998. — nr 50. — s. 4 — 5
+
* Tadeusiewicz R.: Zdrowie w dobrych rękach : dzięki prekursorskim badaniom pracowników AGH komputer wykryje zagrożenia jeszcze przed pojawieniem się choroby : rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, kierownikiem Katedry Automatyki i Laboratorium Biocybernetyki AGH. Rozm. M. Iskra. ''Gazeta Krakowska'' 2007, nr 191, s. 10, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Prof. Tadeusiewicz to nowy prezes PAN w Krakowie : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, nowym prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, rozmawia Edyta Tkacz / rozm. Edyta Tkacz ; fot. Andrzej Banaś Ryszard Tadeusiewicz // ''Polska Gazeta Krakowska'', 2010. — nr 42 (19 II 2010). — s. 5, fot.
+
* Tadeusiewicz R.: Złoty jubileusz elektryków. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 111, s. 3-5, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Pytania do... prof. Ryszarda Tadeusiewicza, biocybernetyka, byłego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. M. Mazurek Ryszard Tadeusiewicz // ''Polska Gazeta Krakowska'', 2014. — nr 23 (29 I 2014). — s. 2
+
* Tadeusiewicz R.: Życie dla mózgu : mówi Ryszard Tadeusiewicz. Rozm. I. Bodnar. ''Przekrój'' 1997, nr 28, s. 14–16, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Rachunek prawdopodobieństwa : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / rozm. Grażyna Starzak, Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 1998. — nr 144. — s. 5
+
* Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 25 października 2002 przez prof. dr hab. inż. Leszka Rutkowskiego z okazji nadania tytułu Doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 110, s. 7–8, [foto s. 24]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Roboty — prawie jak ludzie : rozmowa przy herbacie / rozm. Bożena Czepiec Ryszard Tadeusiewicz // ''Echo Krakowa'', 1993. — nr 6. — s. 3
+
* Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn AGH'' 2008, nr 6/7, s. 9, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Rozmowy na szczycie : przepytujemy prof. Ryszarda Tadeusiewicza, uczonego, rektora AGH / zebrała Grażyna Starzak ; fot. Anna Kaczmarz Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2008. — nr 173 (25 VII 2008). — s. 29, portr. (Dziennik Polski Piątek)
+
* Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi : 16 październik 2002 r. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 110, s. [28], [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Syndrom pięknej córki / rozm. Joanna Jałowiec ; [fot.] Krzysztof Karolczyk Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Wyborcza'', 2008. — nr 64 (15–16 III 2008). — [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2, fot. [wypowiedż w ramach cyklu]: Kraków (nie) przyjazny studentom : co musimy poprawić ... żeby Kraków nie stracił za kilka lat tysięcy studentów na rzecz Wrocławia czy Poznania? Przez dwa tygodnie akcji „Kraków (nie) przyjazny studentom” na to pytanie odpowiadali studiujący tu młodzi ludzie, rektorzy, przedstawiciele biznesu
+
* Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 112, s. 28, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Szkoła dorosłości : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. Grażyna Starzak, Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 1988. — nr 39. — dod. Dziennik Akademicki, s. 50, portr.
+
* W dniu 29 września 2003 r., w tajnym głosowaniu, na posiedzeniu plenarnym JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz został wybrany członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2003, nr 122, s. 3
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Trzy milowe słupy polskiej nauki : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // ''Dziennik Polski'', 2011. — nr 301 (28 XII 2011). — s. A 05, fot.
+
* Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Zdrowie w dobrych rękach : dzięki prekursorskim badaniom pracowników AGH komputer wykryje zagrożenia jeszcze przed pojawieniem się choroby : rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, kierownikiem Katedry Automatyki i Laboratorium Biocybernetyki AGH / rozm. Małgorzata Iskra ; fot. Ludwik Kostuś Ryszard Tadeusiewicz // ''Gazeta Krakowska'', 2007. — nr 191 (17 VIII 2007). — s. 10, fot.
+
* Wybory uzupełniające na stanowisko Rektora AGH — 21 stycznia 1998 rok. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1998, nr 49, s. [2], [foto]
  
* Tadeusiewicz, Ryszard: Życie dla mózgu : mówi Ryszard Tadeusiewicz / rozm. Izabella Bodnar, Ryszard Tadeusiewicz // ''Przekrój'', 1997. — nr 28. — s. 14–16, portr.
+
* Wydarzenia w AGH : tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. ''Vivat Akademia : AGH'' 2009, nr 2, s. 11, [foto]
  
* Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza / fot. ZS // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2008. — nr 6/7. — ^ss. 9, fot.
+
* Z sieci : medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 60, s. 13
  
* Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi : 16 październik 2002 r. / fot. Z. Sulima // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 110. — s. [28], zdj.
+
* Zakochać się na AGH : Małgosia w łączniku A0-A2. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 104/105, s. [2]–3, [foto]
  
* W dniu 29 września 2003 r., w tajnym głosowaniu, na posiedzeniu plenarnym JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz został wybrany członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2003. — nr 122. — s. 3
+
==== Inne ====
  
* Wydarzenia w AGH : tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza / fot. ZS // ''Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH'', 2009. — nr 2. — s. 11, fot.
+
* Doktorat honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza [online] [przeglądany 17.02.2020]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/doktorat-honoris-causa-uniwersytetu-technologiczno-przyrodniczego-w-bydgoszczy-dla-prof-ryszarda-ta/
  
* Z sieci : Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej'', 2012. — nr 60. — s. 13
+
* Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [online] [przeglądany 21.12.2017]. Dostępny w: https://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/
  
* Z. S.: Wybory uzupełniające na stanowisko Rektora AGH — 21 stycznia 1998 rok / fot. P. Kosioł, Z. Sulima // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 1998. — nr 49. — s. 2 okł., il.
+
* Prof. Ryszard Tadeusiewicz laureatem nagrody głównej w konkursie Popularyzator Nauki 2018 [online] [przeglądany 17.01.2019]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/prof-ryszard-tadeusiewicz-laureatem-nagrody-glownej-w-konkursie-popularyzator-nauki-2018/
  
* Zakochać się na AGH : Małgosia w łączniku A0-A2 / [oprac.] A.K.D. // ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'', 2002. — nr 104/105. — s. [2]–3, zdj.
+
* Ryszard Tadeusiewicz jakiego nie znamy [wystawa online]. Dostępna w: http://www.bg.agh.edu.pl/RT/index.html
  
* prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [Dokument elektroniczny]
+
* Wspomnienia Profesorów AGH – Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [online] [przeglądany 5.12.2018]. Dostępny w: https://100lat.agh.edu.pl/wspomnienia-profesorow-agh-prof-dr-hab-inz-ryszard-tadeusiewicz/
  
* Święto Uniwersytetu : prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Hans Hermann Bock doktorami honorowymi UEK / [oprac.] (G) // ''Dziennik Polski'', 2008. — nr 124 (29 V 2008). — s. 4, fot.
 
  
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 12.07.2018</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Tadeusiewicz, Ryszard }}
 
{{DEFAULTSORT:Tadeusiewicz, Ryszard }}
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 14:27, 5 mar 2020

Ryszard Tadeusiewicz
Ryszard Tadeusiewicz.jpg
Nazwisko Tadeusiewicz
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 maja 1947
Miejsce urodzenia Środa Śląska


Dyscyplina/specjalności biocybernetyka, automatyka, informatyka
Pełnione funkcje Rektor AGH (1998–1999), (1999-2002), (2002-2005)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
RektorAGH19981999
RektorAGH19992002
RektorAGH20022005

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (1947–)

Dyscyplina/specjalności: biocybernetyka, automatyka, informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej.

Studiował na Wydziale Elektrycznym AGH (1971) oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie (studia nieukończone). Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii.

W 1971 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Początkowo jako asystent następnie starszy asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejne stopnie: doktora (1975), doktora habilitowanego (1980), prof. nadzw. (1986), prof. zwycz. (1991).

W Akademii Górniczo-Hutniczej pełnił funkcje m.in.: kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki (1974–1982), zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji (1980–1988), kierownika Zakładu Biocybernetyki (1980–1992), kierownika Katedry Automatyki i kierownika Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze (1997). W latach 1990–1994 członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 — Podstawowych Nauk Technicznych KBN — pierwszej kadencji oraz przewodniczący Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Komisji Badań Podstawowych KBN. W latach 1994–1998 członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Komisji Badań Stosowanych KBN — drugiej kadencji. W latach 1996–1998 Prorektor ds. Nauki AGH, a od 1998 do 2005 roku Rektor AGH. W latach 1999-2002 Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a w latach 2002-2005 Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz członek European Universities Association (EUA). Od 2005 roku kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Przewodniczący Rady Naukowej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH.

Autor licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek (monografie, podręczniki, skrypty). Stały recenzent kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Autor ekspertyz zastosowanych w praktyce metod informatyzacji kilku banków polskich i dwóch firm międzynarodowych. Promotor bardzo wielu prac doktorskich, autor licznych recenzji doktoratów, habilitacji oraz opracowywań opinii dorobku przy wnioskach profesorskich. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni (AGH, AE, WSP, AWF, AM, UJ, ASP, PK).

Członek wielu Rad Naukowych i Programowych konferencji naukowych, działa aktywnie w wielu ogólnopolskich towarzystwach naukowych. Członek Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych.

Doktor honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED (2001), oraz Honorowy Profesor Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2002) i Politechniki Wrocławskiej (2002), Honorowy Profesor Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Stanisławowie (2003), doktor honorowy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2005), doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2005), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), Politechniki Śląskiej (2005), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2008), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008), Politechniki Lubelskiej (2008), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2015), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (2020).

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1998), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (2013), członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Letters), 2003, członek The World Academy of Art and Science (Światowa Akademia Umiejetności i Nauk), 2005. W 2006 roku został wybrany na przewodniczącego Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society — polskiego oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Obliczeniowej. Od 2007-2015 roku Prezes Krakowskiego Oddziału PAN.

Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI) w 1998 roku. Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011. Popularyzator Nauki 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące profesora Ryszarda Tadeusiewicza znajdują się w internecie: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty medal im. Tadeusza Sendzimira, honorowa szpada górnicza, brązowa odznaka OHP. Nagrody resortowe, nagrody rektorów AGH, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie, Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2009 za wybitne osiągnięcia w zakresie informatyki i automatyki, nagroda Alianz 2006 w dziedzinie nauki oraz liczne tytuły honorowe i wyróżnienia społeczne zagraniczne i krajowe, medale honorowe i inne.

Bibliografia publikacji

http://bpp.agh.edu.pl/autor/tadeusiewicz-ryszard-01111

Źródła do biogramu

Książki

 • I Ogólnopolski Kongres MBA : nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13–14 maja 2005 r. [Kraków 2005], k. [8]
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie : skład osobowy w roku akademickim 1986/87. Kraków 1987, s. 43
 • Curriculum vitae : profesor titular doctor ingeniero Ryszard Tadeusiewicz. La Serena 2004, s. 221–225 (Jornada de Ciencia Polaca, La Serena, 29 noviembre 1999)
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 978
 • Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 118
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz Doktor Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. Lublin 2008, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 351
 • Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Ryszardowi Tadeusiewiczowi, 7 czerwca 2005. Zielona Góra 2005, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Kraków 1999, s. 94
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 367-368, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 455–456, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 340–341

Artykuły

 • 70. urodziny profesora Tadeusiewicza. Dziennik Polski 2017, nr 220, s. B5, [foto]
 • Biznes nagradza prof. Tadeusiewicza. Dziennik Polski 2009, nr 20, s. A6, [foto]
 • Dembiński B.: Nowi członkowie PAU z AGH. Biuletyn AGH 2013, nr 64, s. 21
 • Dhc dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2020, nr. 146, s. 15, [foto]
 • Dobrowolski, Jan W.: Rektor AGH członkiem Akademii Umiejętności i Nauk. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 4, [foto]
 • Doktoraty honoris causa dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2008, nr 5, s. 4, [foto]
 • Gawlik K.: Uhonorowany prof. Tadeusiewicz. Gazeta Krakowska 2015, nr 55, s. 4, [foto]
 • Godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu ANSTED dla Rektora AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 101, s. [2]–3, [foto]
 • Górska A.: Profesor i jego uśmiechnięta rodzinka : z wizytą u... profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Polska Gazeta Krakowska 2013, nr 279, s. 7, [foto]
 • Górska A.: Prowincja idzie w świat : [o przyszłości AGH w światowym rankingu uczelni wyższych mówią Antoni Tajduś i Ryszard Tadeusiewicz]. Gazeta Krakowska 2007, nr 4, s. 8–9, [foto]
 • JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honorowym Uniwersytetu w Koszycach. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 22-[23], [foto]
 • Jestem jedynym na świecie, który to wie : Krakowianie — prof. Ryszard Tadeusiewicz. Dziennik Polski 2012, nr 128, dod. Kronika Krakowska, s. B2, [foto]
 • Korbicz J.: Professor Ryszard Tadeusiewicz : a double jubilee. International Journal of Apllied Mathematics and Computer Science 2007, vol. 17, no. 2, s. 289–290, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Medal dla wynalazców i racjonalizatorów z AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 113, s. 17, [23], [foto]
 • Krokoszyńska M.: Rektor AGH Honorowym Profesorem na Ukrainie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 3, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 123, s. [2]-3, [foto]
 • Krokoszyńska M.: Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz Mistrzem Mowy Polskiej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. [2]–3, [foto]
 • Laudacja wygłoszona przez profesora Andrzeja Materkę : 12 kwietnia 2005 roku podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 140, s. 4–5, [foto s. 19]
 • Laudacja : związana z nadaniem prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112, s. 11, [foto s. 28]
 • Ludzie AGH z tytułami honoris causa. Gazeta Wyborcza 2015, nr 55, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2
 • Mamy komplet prorektorów. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 17–18, [foto]
 • Ludzie i Osobowości Roku 2016 odebrali nagrody podczas wielkiej gali w Krakowie. Gazeta Krakowska 2017, nr 53, s. 1, [foto]
 • Migdałek J.: Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Konspekt 2016, nr 1, s. 109-113
 • Minister oddał władzę : AGH ma nowego rektora. Gazeta Krakowska 1998, nr 18, s. 4, [foto]
 • Mój sierpień '80. Dziennik Polski 2010, nr 201, dod. Kronika Krakowska, s. c3, [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
 • Oto wyjątkowi ludzie z Małopolski. Gazeta Krakowska 2017, nr 53, dod. Ludzie i Osobowości s. 1-2, [foto]
 • Poczet Rektorów AGH : lata 1961–2013. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii, s. 15, [foto]
 • Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego. Dziennik Polski 2015, nr 55, s. A3
 • Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Biuletyn AGH 2015, nr 87 , s. 12, [foto]
 • Prof. Tadeusiewicz na czele PAN. Dziennik Polski 2010, nr 42, s. A9, [foto]
 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość 2006, nr 1, s. 58–65, [foto], [zawiera wykaz ważniejszych publikacji (naukowych i innych) związanych z problematyką kształcenia na odległość]
 • Profesor nagrodzony. Dziennik Polski 2010, nr 119, s. A6
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz Małopolaninem Roku 2011. Biuletyn AGH 2012, nr 49, s. 39, [foto]
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz odznaczony Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 148, s. 2, [foto]
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 160, s. 7
 • Prof. Tadeusiewicz doceniony. Gazeta Krakowska 2017, nr 218, s. 4, [foto]
 • Profesor Tadeusiewicz prezesem krakowskiego oddziału PAN. Biuletyn AGH 2010, nr 36, s. 9
 • Profesor Tadeusiewicz jakiego nie znamy. Gazeta Krakowska 2017, nr 217, s. 4
 • Profesor z pasją nagrodzony. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 109, s. 10, [foto]
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • Sulima Z.: Migawki z sześciolecia sprawowania urzędu Rektora w AGH przez Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 126, s. [2]–3, [foto]
 • Sulima Z.: Rektor AGH na kadencję 2002–2005 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 102, s. [2]–4, [foto]
 • Szewczyk W.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz Popularyzatorem Nauki 2018. Biuletyn AGH 2019, nr 133, s. 26, [foto]
 • Święto Uniwersytetu : prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Hans Hermann Bock doktorami honorowymi UEK. Dziennik Polski 2008, nr 124, s. 4, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: 100 procent zaufania : prof. Ryszard Tadeusiewicz z Krakowa szefem wszystkich inżynierów. Gazeta Krakowska 2006, nr 284, s. 10, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: A co, jeśli nasze życie jest tylko komputerową iluzją? Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 142, s. 16-17, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Biomedycyna w soli : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Więcek. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 118/119, s. 3
 • Tadeusiewicz R.: Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 129, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Człowiek renesansu. Dziennik Polski 2008, nr 109, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Dossier w pigułce : prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 27, s. 10–12, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: E-kula przetrwa z rozsądku. Rozm. M. Skowrońska. Gazeta Wyborcza 2010, nr 177, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Era automatów ; za 20 lat mało kto będzie pracował. Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2018, nr 98 (27 IV 2018), s. 12-13, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Exposé Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 51, s. [17], [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Idea był trafiona : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, inicjatorem stworzenia na AGH Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 258, Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, s. 13, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Jestem romantykiem i pantoflarzem : szczere wyznania cybernetyka o winie, miłości, przeznaczeniu i marzeniach. Rozm. A. Górska. Gazeta Krakowska 2004, nr 277, s. 25, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Kształcenie na najwyższym poziomie : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, ustępującym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziennik Polski 2005, nr 123, Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 10–11, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Lem jest ojcem chrzestnym mojej kariery : w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Lema rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, zajmującym się automatyką i robotyką. Rozm. A. Górska. Gazeta Krakowska 2007, nr 73, s. 9, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Ludzie AGH : prof. Ryszard Tadeusiewicz. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 2, s. 65–69, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Mogło mi nie wystarczyć na bułkę, ale na kwiaty dla dziewczyny pieniądze miałem zawsze. Rozm. M. Lisińska-Kozioł. Dziennik Polski 2017, nr 52, dod. Piątek : Magazyn Reporterów Dziennika Polskiego, s. C01, C06-C07, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Najdostojniejszy w naszej społeczności — Jan Paweł II. Biuletyn AGH 2017, nr 52, s. 4–8, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nauka dymiącym polem bitwy. Rozm. M. Bartosik. Polska Gazeta Krakowska 2009/2010, nr 31, s. 20, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nauka musi służyć społeczności : rozmowa : prof. Ryszard Tadeusiewicz, prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Małopolanin Roku 2011. Rozm. G. Skowron. Dziennik Polski 2012, nr 97, s. B2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Naukowiec, który zachęca, by pytać „dlaczego?” : rozmowa Kroniki. Rozm. M. Warszawski. Dziennik Polski 2014, nr 33, dod. Kronika Krakowska, s. B2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nie straszmy cyframi : czy matematyka stanie się obowiązkowym egzaminem maturalnym? : rozmawiamy z prof. dr. hab. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH. Rozm. M. Iskra. Gazeta Krakowska 2005, nr 267, s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Nie umiemy się promować : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, cybernetykiem i b. rektorem AGH. Rozm. M. Kula. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 131, s. 4
 • Tadeusiewicz R.: Panie Ryśku, po co tracić czas na pisanie do gazet?. Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 7 (9 I 2019), s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Po pierwsze — nie szkodzić : z rektorem AGH prof. dr hab. Ryszardem Tadeusiewiczem. Rozm. J. Pałosz. Gazeta Krakowska 1998, nr 43, dod. Magazyn Piątek, s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Pokazać nasz dorobek : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 287, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz: Pożegnanie z kierowcą. Rozm. m. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 120, s. 15
 • Tadeusiewicz R.: Pożyczanie ludzkiej inteligencji na użytek mądrych maszyn : mózg nie męczy się od myślenia : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki, robotyki i informatyki, prekursorem badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi, doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozm. A. Politowicz. Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej 2005, [nr] 7, s. 18–23, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz : ale kosmos! Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 138, s. 15
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz : gdyby tylko Marks z Engelsem to wiedzieli .... Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 132, s. 13
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz renesansowy człowiek XX wieku. Rozm. E. Konieczna. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 50, s. 4-5
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: robot może i napisze, ale się nie zakocha. Rozm. K. Kochel. Gazeta Krakowska 2019, nr 102, s. 07
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: Proszę szukać innej pracy, pani redaktor : Gazetę będą tworzyć roboty. Rozm. M. Mazurekl. Gazeta Krakowska 2019, nr 108, s. 18-19, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Prof. Tadeusiewicz to nowy prezes PAN w Krakowie : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, nowym prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Rozm. E. Tkacz. Polska Gazeta Krakowska 2010, nr 42, s. 5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Pytania do... prof. Ryszarda Tadeusiewicza, biocybernetyka, byłego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. M. Mazurek. Polska Gazeta Krakowska 2014, nr 23, s. 2
 • Tadeusiewicz R.: Rachunek prawdopodobieństwa : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 1998, nr 144, s. 5
 • Tadeusiewicz R.: Robot do pomagania i kochania? Przyszłość okiem prof. Tadeusiewicza. Rozm. M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2019, nr 126, s. 17
 • Tadeusiewicz R.: Roboty — prawie jak ludzie : rozmowa przy herbacie. Rozm. B. Czepiec. Echo Krakowa 1993, nr 6, s. 3
 • Tadeusiewicz R.: Rozmowy na szczycie : przepytujemy prof. Ryszarda Tadeusiewicza, uczonego, rektora AGH. Zebrała G. Starzak. Dziennik Polski 2008, nr 173, s. 29, [foto] (Dziennik Polski Piątek)
 • Tadeusiewicz R.: Różdżka Disneya dla nauki. Rozm. A. Chojnowska. Gazeta Wyborcza 2015 (11 XII 2015), dod. Wyborcza Magazyn Krakowski, s. 16-17, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Subiektywna historia rozwoju sztucznej inteligencji na AGH. Biuletyn AGH 2018, nr 124, s. 12-15, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Syndrom pięknej córki. Rozm. J. Jałowiec. Gazeta Wyborcza 2008, nr 64, dod. Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Szkoła dorosłości : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 1988, nr 39, dod. Dziennik Akademicki, s. 50, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Trzy milowe słupy polskiej nauki : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2011, nr 301, s. A 05, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Zdrowie w dobrych rękach : dzięki prekursorskim badaniom pracowników AGH komputer wykryje zagrożenia jeszcze przed pojawieniem się choroby : rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, kierownikiem Katedry Automatyki i Laboratorium Biocybernetyki AGH. Rozm. M. Iskra. Gazeta Krakowska 2007, nr 191, s. 10, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Złoty jubileusz elektryków. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 3-5, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Życie dla mózgu : mówi Ryszard Tadeusiewicz. Rozm. I. Bodnar. Przekrój 1997, nr 28, s. 14–16, [foto]
 • Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 25 października 2002 przez prof. dr hab. inż. Leszka Rutkowskiego z okazji nadania tytułu Doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 7–8, [foto s. 24]
 • Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2008, nr 6/7, s. 9, [foto]
 • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi : 16 październik 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. [28], [foto]
 • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112, s. 28, [foto]
 • W dniu 29 września 2003 r., w tajnym głosowaniu, na posiedzeniu plenarnym JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz został wybrany członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 122, s. 3
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]
 • Wybory uzupełniające na stanowisko Rektora AGH — 21 stycznia 1998 rok. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 49, s. [2], [foto]
 • Wydarzenia w AGH : tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 11, [foto]
 • Z sieci : medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Biuletyn AGH 2012, nr 60, s. 13
 • Zakochać się na AGH : Małgosia w łączniku A0-A2. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. [2]–3, [foto]

Inne


stan na dzień 12.07.2018