Piotr Oprocha

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:45, 27 lut 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Piotr Oprocha
Piotr Oprocha.jpg
Nazwisko Oprocha
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 1 maja 1978
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności matematyka, układy dynamiczne
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2020-2022)
Wydział Wydział Matematyki StosowanejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20122016
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20162020
DziekanWydział Matematyki Stosowanej20202022

Prof. dr hab. Piotr Oprocha (1978-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, układy dynamiczne

Nota biograficzna

Urodził się 1 maja 1978 roku w Krakowie.

W 2002 roku ukończył studia na kierunku matematyka, a w 2004 roku na kierunku informatyka w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2005 roku na podstawie pracy "Dynamika topologiczna i symboliczna z czasem wielowymiarowym" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ uzyskał stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Chaos, mieszanie i zbiory liczb naturalnych w dynamice topologicznej" na wydziale na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2018 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2002 roku związany z Wydziałem Matematyki Stosowanej AGH, w latach 2002-2006 jako asystent, w latach 2006-2012 jako adiunkt, a od 2012 roku jako profesor nadzwyczajny.

W latach 2009-2011 przebywał w Hiszpanii w Universidad de Murcia, a w latach 2011-2014 był adiunktem w Instytucie Matematycznym PAN.

Prodziekan ds. Nauki oraz kierownik Katedry Równań Różniczkowych Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w latach 2012-2016 i 2016-2020. Dziekan w latach 2020-2022.

Członek Senatu AGH i Komisji Senackiej ds. Nauki w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020. Członek Rady Bibliotecznej AGH, kadencja 2016-2020.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2006), Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2008), Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2007) i Australijskiego Towarzystwa Matematycznego (2008-2011).

Członek (2012-2013), a następnie Przewodniczący (2013-2015) Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2016-2020). Członek Rady Naukowej Centrum in. J. Schaudera (kadencja 2015-2018). Członek Jury nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (kadencja 2012-2015). Ekspert Research Executive Agency przy Komisji Europejskiej (lata 2013,2015,2017). Ekspert wielu zespołów interdyscyplinarnych przy MNiSW, NCN i NAWA.

Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w ogromnej większości w czasopismach z listy filadelfijskiej, jednej książki i kilku prac w zeszytach konferencyjnych.

Promotor 1 przewodu doktorskiego i 3 w trakcie realizacji.

Odznaczenia i nagrody

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, MNiSW, 2011-2014. Nagroda dydaktyczna zespołowa MNiSW za książkę „Optymalizacja: Wybrane metody z przykładami zastosowań”, 2010. Laureat stypendium Marie-Curie w 7 Programie Ramowym (2009-2011). Nagroda im. Prof. Z. Engela (II stopnia), 2008. Stypendium START Fundacji na rzecz nauki polskiej (FNP), 2007 i 2008. Nagroda dla Młodych Matematyków, Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2006. Nagroda „Polityki” - „Zostańcie z nami”, 2006. Wielokrotne nagrody JM Rektora AGH, 1 stopnia za osiągnięcia naukowe (2007, 2008, 2012-2017).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/oprocha-piotr-005411

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 76

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne

  • Informacje od prof. nadzw. dr hab. Piotra Oprochy.
  • Prof. dr hab. Piotr Oprocha Prof. nadzw. [online] [przeglądany 10.09.2018]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~oprocha/

stan na dzień 27.02.2023