Mikołaj Dubowicki

Z Historia AGH
Wersja z dnia 19:04, 28 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Mikołaj Dubowicki
Mikolaj Dubowicki.jpg
Nazwisko Dubowicki
Imię / imiona Mikołaj
Tytuły / stanowiska Inż., prof. AGH
Data urodzenia 13 września 1903
Miejsce urodzenia Mikuliczyn
Data śmierci 23 lutego 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19521953
ProdziekanWydział Odlewnictwa19541958
DziekanWydział Odlewnictwa19581962

Inż., prof. AGH Mikołaj Dubowicki (1903–1985)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 13 września 1903 roku w Mikuliczynie koło Stanisławowa, zmarł 23 lutego 1985 roku w Krakowie, pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

W latach 1923 - 1929 studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w 1928 roku zaczął pracować jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej AG. Od 1934 roku jako adiunkt wykładał przedmioty: stale specjalne i obróbka cieplna oraz wytrzymałość materiałów.

W czasie okupacji pracował w macierzystym gmachu AG na Krzemionkach, gdzie władze okupacyjne urządziły w 1942 roku Zakład Badania Materiałów. Uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu pracował jako adiunkt, a w latach 1952–54 jako zastępca profesora w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej AGH.

30 czerwca 1954 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna nadała mu tytuł naukowy docenta. W roku akademickim 1958/1959 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego.

Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego (1952–53), był współorganizatorem, prodziekanem (1954–58), a następnie przez dwie kadencje dziekanem (1958-1962) Wydziału Odlewnictwa. W tym samym czasie zorganizował na tym Wydziale Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku.

Pracował także w innych ośrodkach naukowych: Politechnice Częstochowskiej, Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej, Technikum Górniczym w Krakowie oraz Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie.

Był autorem 55 publikacji z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej żeliwa. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 6 rozpraw habilitacyjnych i 45 prac doktorskich.

Członek PAN i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

W budynku D-8 Wydziału Odlewnictwa, na parterze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Mikołajowi Dubowickiemu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski , Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 44-47, [foto]
  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 119-120
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 102-103
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 38-39
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół Lidia Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 182
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 23-24, [foto]
  • Profesor Mikołaj Dubowicki. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 130-131, [foto]
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 37-38
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 72
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły