Mieczysław Jawień

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:39, 24 sty 2023 autorstwa Sabina.Olszyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Mieczysław Jawień
Mieczysław Jawień.jpg
Nazwisko Jawień
Imię / imiona Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 5 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 6 listopada 2017
Miejsce śmierci Sobolów gm. Łapanów
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19731975

Prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Jawień (1932-2017)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń

Nota biograficzna

Urodził się 5 stycznia 1932 roku w Krakowie. Zmarł 6 listopada 2017 roku w Sobolowie gm. Łapanów. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sobolowie.

Zdał egzamin dojrzałości w I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, a następnie rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH. W 1954 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH, studia magisterskie w 1956 roku w zakresie specjalności projektowanie i budowa kopalń.

Doktoryzował się w 1961 roku na Wydziale Górniczym AGH. W 1965 roku uzyskał stopień naukowy docenta habilitowanego (obecny odpowiednik - doktor habilitowany); w 1974 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1983 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową na Wydziale Górniczym AGH rozpoczął w 1954 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, będąc równocześnie słuchaczem kursu magisterskiego. Od 1955 roku pracował na stanowisku starszego asystenta, w latach 1958-1967 na stanowisku adiunkta. W 1967 roku został docentem etatowym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, w 1974 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1983 roku - na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń AGH. Pełnił szereg funkcji zawodowych, społecznych i administracyjnych w AGH m.in.: w latach 1959-1968 był opiekunem Koła Naukowego studentów specjalności "projektowanie i budowa kopalń", uczestniczył wielokrotnie w pracach komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych Górników oraz obchodach Dnia Górnika; w latach 1969-1974 był kierownikiem Studium Podyplomowego w zakresie "ekonomika górnictwa"; w latach 1972-1973 był przewodniczącym Rady Wydziału ds. Młodzieży na Wydziale Górniczym; w latach 1971-1978 był kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie "projektowanie i budowa kopalń"; w latach 1969-1976 był kierownikiem Zakładu Programowania Inwestycji i Organizacji Budowy Kopalń, jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1976-1993 był kierownikiem Zakładu Projektowania Kopalń w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Górniczego; w latach 1972-1982 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1982-1993 był dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1993-1995 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. W 2002 roku przeszedł na emeryturę.

Autor 83 publikacji, 136 niepublikowanych prac wykonanych na zlecenie przemysłu wydobywczego oraz 71 opinii i koreferatów do opracowań naukowych, planów badań oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących rozwoju branż górniczych i ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych budowy nowych i rozbudowy kopalń w górnictwie węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, żelaza oraz surowców chemicznych. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 38 prac doktorskich oraz 13 prac habilitacyjnych, promotor ok. 200 prac inżynierskich i magisterskich.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Projektowania i Budowy Kopalń Komitetu Górnictwa PAN oraz członek Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Profesor Honorowy AGH (2014 - za: "stworzenie i rozwijanie w AGH pionierskiego systemu edukacji specjalistów w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych oraz całokształt działań na rzecz zagospodarowania nowych złóż surowców mineralnych i rozwoju górnictwa w Polsce"), przewodniczący Komitetu Geologiczno-Górniczego i Rady Naukowej w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu, stały członek polskiej delegacji w Radzie Naukowo-Technicznej ds. projektowania i budowy kopalń w ramach komitetu Węglowego RWPG, członek Zespołu Uczelniano-Przemysłowego ds. cynku i ołowiu, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej w zakresie górnictwa przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a później Ministerstwie Hutnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zespołowa Państwowa Nagroda I stopnia, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 krotnie), Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki, Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jawien-mieczyslaw-004068

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A: Ludzie nauki A-O. [Warszawa] 2006, s. 313
  • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red.: T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków 2001, s. 136-137, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 69, 121, 249, 120
  • Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków 2014, 29 s.
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 114

Artykuły

  • Machnicki M.: Profesor Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2014, nr 77, s. 23-24, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.01.2014], s. 1, 2, 10-12, 34
  • Dziennik Polski 2017, nr 261 (9 XI 2017), s. A10 [nekr.]