Mieczysław Jawień: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
(likwidacja przypisów)
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
|given-name=Mieczysław
|given-name=Mieczysław
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
|honorAGH=Profesor Honorowy AGH
|image=Mieczysław Jawień.jpg
|image=Mieczysław Jawień.jpg
|birth_date=5 stycznia 1932
|birth_date=5 stycznia 1932
|birth_place=Kraków
|birth_place=Kraków
|death_date=6 listopada 2017
|death_place=Sobolów gm. Łapanów
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
|function=Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)
|faculty=Wydział Górniczy
|faculty=Wydział Górniczy
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia
}}
|honorAGH=Profesor Honorowy AGH
{{Funkcja
}}{{Funkcja
|Stanowisko=Prodziekan
|Stanowisko=Prodziekan
|Jednostka=Wydział Górniczy
|Jednostka=Wydział Górniczy
|Rok_od=1972
|Rok_od=1973
|Rok_do=1975
|Rok_do=1975
}}
}}
Prof. zw. dr hab. inż. '''Mieczysław Jawień''' (1932-)
Prof. zw. dr hab. inż. '''Mieczysław Jawień''' (1932-2017)
 
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
 
== Nota biograficzna ==
Urodził się 5 stycznia 1932 roku w Krakowie. Zmarł 6 listopada 2017 roku w Sobolowie gm. Łapanów. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sobolowie.
 
Zdał egzamin dojrzałości w I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, a następnie rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH. W 1954 roku ukończył studia inżynierskie na [[Wydział Górniczy|Wydziale Górniczym]] AGH, studia magisterskie w 1956 roku w zakresie specjalności projektowanie i budowa kopalń.
 
Doktoryzował się w 1961 roku na Wydziale Górniczym AGH. W 1965 roku uzyskał stopień naukowy docenta habilitowanego (obecny odpowiednik - doktor habilitowany); w 1974 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1983 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego.


Specjalność: górnictwo i geologia inżynierska; ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
Pracę zawodową na Wydziale Górniczym AGH rozpoczął w 1954 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, będąc równocześnie słuchaczem kursu magisterskiego. Od 1955 roku pracował na stanowisku starszego asystenta, w latach 1958-1967 na stanowisku adiunkta. W 1967 roku został docentem etatowym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, w 1974 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1983 roku - na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń AGH. Pełnił szereg funkcji zawodowych, społecznych i administracyjnych w AGH m.in.: w latach 1959-1968 był opiekunem Koła Naukowego studentów specjalności "projektowanie i budowa kopalń", uczestniczył wielokrotnie w pracach komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych Górników oraz obchodach Dnia Górnika; w latach 1969-1974 był kierownikiem Studium Podyplomowego w zakresie "ekonomika górnictwa"; w latach 1972-1973 był przewodniczącym Rady Wydziału ds. Młodzieży na Wydziale Górniczym; w latach 1971-1978 był kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie "projektowanie i budowa kopalń"; w latach 1969-1976 był kierownikiem Zakładu Programowania Inwestycji i Organizacji Budowy Kopalń, jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1976-1993 był kierownikiem Zakładu Projektowania Kopalń w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Górniczego; w latach 1972-1982 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1982-1993 był dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1993-1995 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. W 2002 roku przeszedł na emeryturę.
== Życiorys ==
Urodził się 5 stycznia 1932 w Krakowie.


W 1954 r. ukończył studia inżynierskie na [[Wydział Górniczy|Wydziale Górniczym]] AGH, studia magisterskie w 1956 r. w zakresie specjalności projektowanie i budowa kopalń.
Autor 83 publikacji, 136 niepublikowanych prac wykonanych na zlecenie przemysłu wydobywczego oraz 71 opinii i koreferatów do opracowań naukowych, planów badań oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących rozwoju branż górniczych i ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych budowy nowych i rozbudowy kopalń w górnictwie węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, żelaza oraz surowców chemicznych. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 38 prac doktorskich oraz 13 prac habilitacyjnych, promotor ok. 200 prac inżynierskich i magisterskich.


Doktoryzował się w 1961 r. na Wydziale Górniczym AGH. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy docenta habilitowanego (obecny odpowiednik - doktor habilitowany); w 1974 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1983 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
Członek Komitetu Górnictwa PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Projektowania i Budowy Kopalń Komitetu Górnictwa PAN oraz członek Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Profesor Honorowy AGH (2014 - za: "stworzenie i rozwijanie w AGH pionierskiego systemu edukacji specjalistów w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych oraz całokształt działań na rzecz zagospodarowania nowych złóż surowców mineralnych i rozwoju górnictwa w Polsce"), przewodniczący Komitetu Geologiczno-Górniczego i Rady Naukowej w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu, stały członek polskiej delegacji w Radzie Naukowo-Technicznej ds. projektowania i budowy kopalń w ramach komitetu Węglowego RWPG, członek Zespołu Uczelniano-Przemysłowego ds. cynku i ołowiu, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej w zakresie górnictwa przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a później Ministerstwie Hutnictwa.


Pracę zawodową na Wydziale Górniczym AGH rozpoczął w 1954 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, będąc równocześnie słuchaczem kursu magisterskiego. Od 1955 r. pracował na stanowisku starszego asystenta, w latach 1958-1967 na stanowisku adiunkta. W 1967 r. został docentem etatowym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, w 1974 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1983 r. - na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń AGH. Pełnił szereg funkcji zawodowych, społecznych i administracyjnych w AGH m.in.: w latach 1959-1968 był opiekunem Koła Naukowego studentów specjalności "projektowanie i budowa kopalń", uczestniczył wielokrotnie w pracach komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych Górników oraz obchodach Dnia Górnika; w latach 1969-1974 był kierownikiem Studium Podyplomowego w zakresie "ekonomika górnictwa"; w latach 1972-1973 był przewodniczącym Rady Wydziału ds. Młodzieży na Wydziale Górniczym; w latach 1971-1978 był kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie "projektowanie i budowa kopalń"; w latach 1969-1976 był kierownikiem Zakładu Programowania Inwestycji i Organizacji Budowy Kopalń, jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1976-1993 był kierownikiem Zakładu Projektowania Kopalń w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Górniczego; w latach 1972-1982 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1982-1993 był dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1993-1995 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. W 2002 r. przeszedł na emeryturę.
==== Odznaczenia i nagrody ====
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], Zespołowa [[Państwowa Nagroda I stopnia]], Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 krotnie), Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki, Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie)


Autor 83 publikacji, 136 niepublikowanych prac wykonanych na zlecenie przemysłu wydobywczego, oraz 71 opinii i koreferatów do opracowań naukowych, planów badań oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących rozwoju branż górniczych i ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych budowy nowych i rozbudowy kopalń w górnictwie węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, żelaza oraz surowców chemicznych. Promotor 15 prac doktorskich, recenzent 38 prac doktorskich oraz 13 prac habilitacyjnych, promotor ok. 200 prac inżynierskich i magisterskich.
==== Bibliografia publikacji ====
https://bpp.agh.edu.pl/autor/jawien-mieczyslaw-04068


Członek Komitetu Górnictwa PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Projektowania i Budowy Kopalń Komitetu Górnictwa PAN oraz członek Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Profesor Honorowy AGH (2014 - za: "stworzenie i rozwijanie w AGH pionierskiego systemu edukacji specjalistów w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych oraz całokształt działań na rzecz zagospodarowania nowych złóż surowców mineralnych i rozwoju górnictwa w Polsce").
== Źródła do biogramu ==


== Nagrody i odznaczenia ==
==== Książki ====
[[Złoty Krzyż Zasługi]]; [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]]; [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]]; Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 krotnie); Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki; Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie).
* Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A: Ludzie nauki A-O. [Warszawa] 2006, s. 313
* Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red.: T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków  2001, s. 136-137, [foto]
* Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 69, 121, 249, 120
* Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków 2014, 29 s.
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 114


== Bibliografia ==
==== Artykuły ====
* Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A: Ludzie nauki A-O. <nowiki>[Warszawa]</nowiki> : OPI, 2006. S. 313
* Machnicki M.: Profesor Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym AGH. ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 77, s. 23-24, [foto]
* Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001 / red.: Tadeusz Szponder, Janusz Płoszaj ; portrety wykonał: Wojciech Knorr. - Kraków : "EKPOL", 2001. - S. 136-137, portr.
* [''Protokół z Posiedzenia Senatu AGH''... 29.01.2014], s. 1, 2, 10-12, 34
* Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków : Dział Informacji i Promocji AGH, 2014. - 29 s., il.
* ''Dziennik Polski'' 2017, nr 261 (9 XI 2017), s. A10 [nekr.]
* Uchwała nr 12/2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r., w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi // Protokół z Posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się w dniu [...].. - 2014, [nr] z dnia 29.01, s. 1, 2, 10-12, 34
* Wacławik Józef: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - S. 114


{{DEFAULTSORT:Jawień, Mieczysław }}
{{DEFAULTSORT:Jawień, Mieczysław}}
[[Category:Uczeni]]
[[Category:Biogramy]]

Wersja z 12:59, 23 lis 2020

Mieczysław Jawień
Mieczysław Jawień.jpg
Nazwisko Jawień
Imię / imiona Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 5 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 6 listopada 2017
Miejsce śmierci Sobolów gm. Łapanów
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19731975

Prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Jawień (1932-2017)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń

Nota biograficzna

Urodził się 5 stycznia 1932 roku w Krakowie. Zmarł 6 listopada 2017 roku w Sobolowie gm. Łapanów. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sobolowie.

Zdał egzamin dojrzałości w I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, a następnie rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH. W 1954 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH, studia magisterskie w 1956 roku w zakresie specjalności projektowanie i budowa kopalń.

Doktoryzował się w 1961 roku na Wydziale Górniczym AGH. W 1965 roku uzyskał stopień naukowy docenta habilitowanego (obecny odpowiednik - doktor habilitowany); w 1974 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1983 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową na Wydziale Górniczym AGH rozpoczął w 1954 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, będąc równocześnie słuchaczem kursu magisterskiego. Od 1955 roku pracował na stanowisku starszego asystenta, w latach 1958-1967 na stanowisku adiunkta. W 1967 roku został docentem etatowym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, w 1974 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1983 roku - na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń AGH. Pełnił szereg funkcji zawodowych, społecznych i administracyjnych w AGH m.in.: w latach 1959-1968 był opiekunem Koła Naukowego studentów specjalności "projektowanie i budowa kopalń", uczestniczył wielokrotnie w pracach komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych Górników oraz obchodach Dnia Górnika; w latach 1969-1974 był kierownikiem Studium Podyplomowego w zakresie "ekonomika górnictwa"; w latach 1972-1973 był przewodniczącym Rady Wydziału ds. Młodzieży na Wydziale Górniczym; w latach 1971-1978 był kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie "projektowanie i budowa kopalń"; w latach 1969-1976 był kierownikiem Zakładu Programowania Inwestycji i Organizacji Budowy Kopalń, jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1976-1993 był kierownikiem Zakładu Projektowania Kopalń w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Górniczego; w latach 1972-1982 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1982-1993 był dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1993-1995 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. W 2002 roku przeszedł na emeryturę.

Autor 83 publikacji, 136 niepublikowanych prac wykonanych na zlecenie przemysłu wydobywczego oraz 71 opinii i koreferatów do opracowań naukowych, planów badań oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących rozwoju branż górniczych i ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych budowy nowych i rozbudowy kopalń w górnictwie węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, żelaza oraz surowców chemicznych. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 38 prac doktorskich oraz 13 prac habilitacyjnych, promotor ok. 200 prac inżynierskich i magisterskich.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Projektowania i Budowy Kopalń Komitetu Górnictwa PAN oraz członek Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Profesor Honorowy AGH (2014 - za: "stworzenie i rozwijanie w AGH pionierskiego systemu edukacji specjalistów w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych oraz całokształt działań na rzecz zagospodarowania nowych złóż surowców mineralnych i rozwoju górnictwa w Polsce"), przewodniczący Komitetu Geologiczno-Górniczego i Rady Naukowej w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu, stały członek polskiej delegacji w Radzie Naukowo-Technicznej ds. projektowania i budowy kopalń w ramach komitetu Węglowego RWPG, członek Zespołu Uczelniano-Przemysłowego ds. cynku i ołowiu, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej w zakresie górnictwa przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a później Ministerstwie Hutnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zespołowa Państwowa Nagroda I stopnia, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 krotnie), Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki, Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/jawien-mieczyslaw-04068

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A: Ludzie nauki A-O. [Warszawa] 2006, s. 313
  • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red.: T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków 2001, s. 136-137, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 69, 121, 249, 120
  • Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków 2014, 29 s.
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 114

Artykuły

  • Machnicki M.: Profesor Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2014, nr 77, s. 23-24, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.01.2014], s. 1, 2, 10-12, 34
  • Dziennik Polski 2017, nr 261 (9 XI 2017), s. A10 [nekr.]