Maria Ludwika Maj: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 39 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
 
|family-name=Maj
 
|family-name=Maj
 
|given-name=Maria Ludwika
 
|given-name=Maria Ludwika
}}
+
|honorific-prefix=Dr hab. inż., prof. AGH
'''Maria Ludwika Maj'''
+
|image=Maria Maj.jpg
 +
|birth_date=20 września 1956
 +
|birth_place=Kraków
 +
|fields=metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
 +
|function=Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
 +
|faculty=Wydział Odlewnictwa
 +
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Odlewnictwa
 +
|Rok_od=2008
 +
|Rok_do=2012
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Odlewnictwa
 +
|Rok_od=2012
 +
|Rok_do=2016
 +
}}{{Funkcja}}
 +
Dr hab. inż., prof. AGH '''Maria Ludwika Maj''' (1956-)
  
Dyscyplina/specjalności:
+
Dyscyplina/specjalności: metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
  
 
== Nota biograficzna ==
 
== Nota biograficzna ==
  
==== Odznaczenia i nagrody ====
+
Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.
 +
 
 +
W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgicznym i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.
 +
 
 +
19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów  [[Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa|Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa]] AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Zakładzie Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych Instytutu Technologii o Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).
 +
 
 +
W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.
 +
 
 +
Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.
  
==== Bibliografia publikacji ====
+
W latach 2008-2012, 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Odlewnictwa.
 +
Zastępca Kierownika [[Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla|Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla]] (2016-2020).
  
== Źródła do biogramu ==
+
Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego i 1 patentu.
  
==== Książki ====
+
Udział w realizacji 41 prac naukowo–badawczych i 12 ekspertyz. Udział w realizacji 2 projektów badawczych.
  
*
+
Promotor, konsultant i recenzent prac magisterskich i inżynierskich.
  
==== Artykuły ====
+
Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016).
  
*
+
W AGH pracowała w następujących gremiach jako przewodnicząca, m.in.: Wydziałowej Komisji ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016), Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych, Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - UBPO (2016-2020) oraz była członkiem: Uczelnianego Zespołu ds., Jakości Kształcenia (2008-2015), Rady Programowej Studiów Międzynarodowych AGH (2008-2016), Uczelnianej Komisja Dyscyplinarna dla Studentów AGH, Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia (2008-2016), Wydziałowej Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2008-2016),
 +
Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).
  
==== Inne ====
+
Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020), członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.
  
*
+
Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach. Członek: STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN, Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), International Editorial Board of The Journal of Materials Education. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (była jednym z 17 współzałożycieli), wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 była w niej członkiem Komisji Rewizyjnej, od 2006 roku jest przewodniczącą.
  
{{DEFAULTSORT:Nazwisko, Imię}}
+
Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, m.in.: w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie 2018.
  
[[Category:Biogramy]]
+
Jej działalność naukowa koncentruje się w następujących obszarach: prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie, opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń, badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF, badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne).
  
lub
+
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
{{DEFAULTSORT:Nazwisko, Imię}}
+
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa pierwszego stopnia, Nagrody Rektora  AGH.
  
[[Category:Biogramy]] [[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]
+
==== Bibliografia publikacji ====
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/maj-maria-03158
  
 +
== Źródła do biogramu ==
  
 +
==== Książki ====
  
Informacja w kolorze czerwonym, zamieszczona przy biogramach do uzupełnienia (opracowania):
+
* Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
 +
* [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 111
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214
  
'''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
+
==== Inne ====
 +
* Informacje od dr. hab. inż. Marii Maj
 +
* Skład osobowy Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska - AGH. Kadencja: 30 września 2016 r. - 31 października 2020 r.[foto]. [online] [przeglądany 21.02.2019]. Dostępny w:http://szkola.imir.agh.edu.pl/index.php?n0=szkola&n1=sklad
  
 +
{{DEFAULTSORT:Maj, Maria Ludwika}}
  
oraz w kolorze czerwonym umieszczona na końcu biogramu:
+
[[Category:Biogramy]]
  
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 19.06.2017</span>'''''
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 26.02.2019</span>'''''

Aktualna wersja na dzień 14:02, 3 kwi 2019

Maria Ludwika Maj
Maria Maj.jpg
Nazwisko Maj
Imię / imiona Maria Ludwika
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 września 1956
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016

Dr hab. inż., prof. AGH Maria Ludwika Maj (1956-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych

Nota biograficzna

Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.

W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgicznym i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Zakładzie Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych Instytutu Technologii o Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).

W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.

W latach 2008-2012, 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Odlewnictwa. Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla (2016-2020).

Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego i 1 patentu.

Udział w realizacji 41 prac naukowo–badawczych i 12 ekspertyz. Udział w realizacji 2 projektów badawczych.

Promotor, konsultant i recenzent prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016).

W AGH pracowała w następujących gremiach jako przewodnicząca, m.in.: Wydziałowej Komisji ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016), Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych, Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - UBPO (2016-2020) oraz była członkiem: Uczelnianego Zespołu ds., Jakości Kształcenia (2008-2015), Rady Programowej Studiów Międzynarodowych AGH (2008-2016), Uczelnianej Komisja Dyscyplinarna dla Studentów AGH, Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia (2008-2016), Wydziałowej Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2008-2016), Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).

Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020), członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.

Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach. Członek: STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN, Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), International Editorial Board of The Journal of Materials Education. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (była jednym z 17 współzałożycieli), wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 była w niej członkiem Komisji Rewizyjnej, od 2006 roku jest przewodniczącą.

Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, m.in.: w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie 2018.

Jej działalność naukowa koncentruje się w następujących obszarach: prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie, opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń, badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF, badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne).

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa pierwszego stopnia, Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/maj-maria-03158

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 111
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214

Inne

stan na dzień 26.02.2019