Maciej Michałowski

Z Historia AGH
Maciej Michałowski
Maciej Michałowski.jpg
Nazwisko Michałowski
Imię / imiona Maciej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 listopada 1922
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 6 września 1998
Dyscyplina/specjalności technika cieplna w hutnictwie
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Maciej Michałowski (1922–1998)

Dyscyplina/specjalności: technika cieplna w hutnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 29 listopada 1922 roku w Krakowie. Zmarł 6 września 1998 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1949 roku ukończył Wydział Hutniczy AGH.

W 1949 roku rozpoczął pracę młodszego asystenta w Katedrze Technologii Ciepła i Paliw Wydziału Hutniczego AGH.

W 1960 roku na podstawie pracy "Zagadnienie pomiaru ilości dzikiego powietrza i jego wpływ na pracę cieplną pieca martenowskiego", napisanej pod kierunkiem profesora Feliksa Olszaka na Wydziale Metalurgicznym, uzyskał stopień doktora. W AGH pracował do 1957 roku.

W latach 1955-1969 pracował w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

W 1965 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1969-1993 był kierownikiem Zakładu Pieców Przemysłowych Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 1975 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 roku uzyskał tytuł profesora.

Był projektantem i budowniczym Huty im. Lenina w Nowej Hucie.

Od 1970 roku był redaktorem w czasopiśmie "Hutnik". Od 1972 roku był przewodniczącym Rady Rzeczoznawców SITPH, a w 1976 roku został konsultantem Huty "Katowice".

Autor ponad 120 publikacji, w tym 12 książek. Autor około 40 ekspertyz.

Promotor 6 prac doktorskich.

Członek SITPH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Budowniczy Huty "Katowice"

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 110
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 840
  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 31, 51
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 167, [foto]

Inne