Kazimierz Stanisław Sztaba: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Kazimierz Stanisław Sztaba
+
|family-name=Sztaba
| family-name = Sztaba
+
|given-name=Kazimierz
| given-name = Kazimierz
+
|additional-name=Stanisław
| additional-name = Stanisław
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab. inż.
+
|image=Kazimierz_Sztaba.jpg
| honorific-suffix =  
+
|birth_date=1931
| native_name =  
+
|birth_place=Krakowie
| native_name_lang =  
+
|fields=górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych — inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)
| image = Kazimierz_Sztaba.jpg
+
|function=Prorektor w latach 1969–1972 ; Profesor Honorowy AGH 2011
| image_size = 10082
+
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
| alt =  
+
|awards=Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), Rektora AGH (wielokrotnie), odznaczenia regionalne, resortowe, zakładowe, organizacyjne, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże OOP: Kawalerski, Oficerski i Komandorski 2001; Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia.
| caption =  
+
|name=Kazimierz Stanisław Sztaba
| birth_date = 1931
+
|honorific-suffix=
| birth_place =  
+
|native_name=
| death_date =  
+
|native_name_lang=
| death_place =  
+
|image_size=10082
| resting_place =  
+
|alt=
| resting_place_coordinates =  
+
|caption=
| other_names =  
+
|resting_place=
| residence =  
+
|resting_place_coordinates=
| citizenship =  
+
|other_names=
| nationality =  
+
|residence=
| fields = górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych — inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)
+
|citizenship=
| function = Prorektor w latach 1969–1972 ; Profesor Honorowy AGH 2011
+
|nationality=
| faculty = Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
+
|workplaces=
| workplaces =  
+
|alma_mater=
| alma_mater =  
+
|thesis_title=
| thesis_title =  
+
|thesis_url=
| thesis_url =  
+
|thesis_year=
| thesis_year =  
+
|doctoral_advisor=
| doctoral_advisor =  
+
|academic_advisors=
| academic_advisors =  
+
|doctoral_students=
| doctoral_students =  
+
|notable_students=
| notable_students =  
+
|known_for=
| known_for =  
+
|varia=
| varia =  
+
|author_abbrev_bot=
| author_abbrev_bot =  
+
|author_abbrev_zoo=
| author_abbrev_zoo =  
+
|influences=
| influences =  
+
|influenced=
| influenced =  
+
|signature=
| awards = Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), Rektora AGH (wielokrotnie), odznaczenia regionalne, resortowe, zakładowe, organizacyjne, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże OOP: Kawalerski, Oficerski i Komandorski 2001; Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia.
+
|signature_alt=
| signature =  
+
|website=
| signature_alt =  
+
|footnotes=
| website =  
+
|spouse=
| footnotes =  
+
|children=
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Kazimierz Stanisław Sztaba''' (1931–)
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Kazimierz Stanisław Sztaba''' (1931–)

Wersja z 13:08, 15 gru 2014

Kazimierz Stanisław Sztaba
Kazimierz Sztaba.jpg
Nazwisko Sztaba
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 1931
Miejsce urodzenia Krakowie


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych — inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)
Pełnione funkcje Prorektor w latach 1969–1972 ; Profesor Honorowy AGH 2011
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), Rektora AGH (wielokrotnie), odznaczenia regionalne, resortowe, zakładowe, organizacyjne, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże OOP: Kawalerski, Oficerski i Komandorski 2001; Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia.
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19691972

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Stanisław Sztaba (1931–)

Specjalność: górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych — inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)

Urodził się 17 lipca 1931 roku w Krakowie. Ukończył studia na AGH (1955); doktorat (1960), habilitacja (1964), profesor nadzwyczajny (1969), profesor zwyczajny (1977). Profesor Honorowy AGH 2011.

W AGH początkowo pracował jako zastępca asystenta (1952–1953), asystent (1953–1955), starszy asystent (1955–1965), adiunkt (1956–1965), docent (1965–1970), profesor (1970). Dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych/Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów w latach 1969–1985, prorektor w latach 1969–1972, profesor nadzwyczajny w latach 1970–1977, profesor zwyczajny od 1977 r.

Członek Komisji Górniczej i Komisji Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek stały Państwowej Rady Górnictwa, wielu rad naukowych oraz komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów. Redaktor programowy czasopism: „Archives of Mining Sciences”, „Górnictwo”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii” (przewodniczący Rady Redakcyjnej).

Badania: procesy przepływowe w inżynierii mineralnej (przeróbka kopalin) — wprowadzenie metod statystycznych do badań tych procesów, określenie i usystematyzowanie kierunków ich rozwoju, opracowanie wybranych zadań szczegółowych od zagadnień podstawowych, aż do zasad ich wykorzystania praktycznego; identyfikacja materiałów i kontrola procesów technologicznych, w szczególności do celów optymalizacji i sterowania — metody opisu właściwości materiałów, zasady budowy układów kontrolnych procesów przemysłowych, modelowanie procesów przemysłowych i budowa algorytmów sterowania (szczególnie optymalizującego), kryteria oceny procesów przetwarzania surowców, szczególnie wieloskładnikowych w aspekcie ich kompleksowego wykorzystania; tendencje i kierunki rozwoju procesów technologii przetwarzania surowców mineralnych i mineralnopodobnych i ich przekształcenie z tradycyjnej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę nauk. i techn. — inżynierię mineralną; zasady gospodarowania surowcami mineralnymi (pierwotnymi i wtórnymi) na etapie ich przetwarzania wstępnego i ich kompleksowe wykorzystanie: efektywne włączanie operacji biotechnologicznych do inżynierii mineralnej.

Działalność pozanaukowa: członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki (wiceprzewodniczący 1993–2001, prezes 2001–), członek czynny Académie Européenne de Philatélie, współautor około 35 publikacji z dziedziny filatelistyki.

Autor ponad 260 publikacji z zakresu przeróbki mechanicznej i kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych (w tym wtórnych i odpadowych), kontroli i optymalizacji procesów technologicznych, kształcenia i przygotowania kadr. Promotor wielu prac doktorskich.

Źródło:

  • Kto jest kim w Polsce. S. 716
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 369, portr.
  • Protokół z posiedzenia Senatu AGH z dnia 14 grudnia 2011 r. s. 1, 2, 12–13, 53