Górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych — inżynieria mineralna