Jerzy Gołąb

Z Historia AGH
Jerzy Gołąb
Nazwisko Gołąb
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 22 listopada 1925
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 22 lutego 1991
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki (1982-1988)
Wydział Instytut MatematykiDr Jerzy Gołąb (1925-1991)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodził się 22 listopada 1925 roku w Krakowie. Zmarł 22 lutego 1991 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1952 roku ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1948 roku pracował jako nauczyciel w szkołach średnich i w Studium Nauczycielskim w Krakowie.

W 1963 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Matematyki I Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę wykładowcy w nowo utworzonym Instytucie Matematyki AGH.

Od 1970 roku pracował jako starszy wykładowca w Zakładzie Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki.

W 1975 roku na podstawie pracy "O pewnym zagadnieniu brzegowym dla iterowanego równania Helmholtza w oktancie przestrzeni trójwymiarowej", przedstawionej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał stopień doktora nauk matematycznych.

W latach 1982-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki AGH.

Uczestnik wielu konferencji matematycznych.

Autor kilku publikacji dydaktycznych i prac z zakresu równań różniczkowych cząstkowych. Wprowadzał eksperymentalne metody nauczania i egzaminowania.

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 34, 37, 98, 103, 104
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 1995, s. 11
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 52
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 107