Janusz Tatarkowski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:37, 7 kwi 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Janusz Tatarkowski
Janusz Tatarkowski.jpg
Nazwisko Tatarkowski
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 31 stycznia 1911
Miejsce urodzenia Winnica
Data śmierci 19 listopada 1977
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej (1956-1960)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19561960

Dr inż. Janusz Tatarkowski (1911-1977)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja wyższa

Nota biograficzna

Urodził się 31 stycznia 1911 roku w Winnicy. Zmarł 19 listopada 1977 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1934 roku ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł zawodowy inżyniera geodety.

W latach 1934-1937 pracował jako samodzielny triangulator cywilny w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie, następnie w latach 1937-1939 był kierownikiem Biura Nowego Pomiaru Miasta Sandomierz i Zawichostu. W 1944 roku był więźniem obozu hitlerowskiego w Płaszowie. Po wojnie w latach 1945-1948 był kierownikiem Oddziału Technicznego w Wydziale Pomiarów Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego, w latach 1950-1953 kierownikiem Pracowni Pomiarowej "Miastoprojektu", a następnie w latach 1953-1955 starszym projektantem mierniczym w "Gazoprojekcie".

Równocześnie w latach 1946-1955 był adiunktem w Katedrze Miernictwa Górniczego Wydziału Geologiczno-Mierniczego Akademii Górniczej, w 1952 roku w wyniku reorganizacji wydział zmienił nazwę na Wydział Geodezji Górniczej AGH. W latach 1956-1961 był zastępcą profesora, a w latach 1961-1965 starszym wykładowcą w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. W latach 1956-1960 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1961 roku na podstawie pracy "Ustalenie obszaru, który na podstawie badań zniekształceń odwzorowań można uważać za płaski oraz ustalenie zasięgu stosowalności odwzorowania Gaussa - Krügera z pominięciem redukcji wielkości mierzonych" uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 1967 roku objął stanowisko docenta. Po reorganizacji Akademii, w latach 1970-1975 był docentem w Instytucie Geodezji WGG i w latach 1975-1977 jego wicedyrektorem.

Równolegle z pracą w AGH pracował w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. W latach 1963-1964 był wykładowcą na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej. W latach 1965-1970 był organizatorem i kierownikiem Katedry Geodezji Wyższej w Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych. W latach 1969-1972 był prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych WSR a następnie w latach 1975-1977 prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej.

Autor ponad 25 prac i skryptów z zakresu geodezji wyższej i kartografii.

Członek Komitetu Geodezji PAN, współorganizator Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W latach 1969-1977 redaktor serii Geodezja w "Zeszytach Naukowych AR w Krakowie".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - dwukrotnie

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 75, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 146-147, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 67
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 47, 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 371, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów w Krakowie [online] [przeglądany 7.05.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu