Janusz Kotlarczyk

Z Historia AGH
Janusz Kotlarczyk
Janusz Kotlarczyk.jpg
Nazwisko Kotlarczyk
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 czerwca 1931
Miejsce urodzenia Wadowice
Data śmierci 1 października 2017
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, stratygrafia, geologia złóż, geologia matematyczna, geoinformatyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk (1931-2017)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, stratygrafia, geologia złóż, geologia matematyczna, geoinformatyka

Nota biograficzna

Urodził się 20 czerwca 1931 roku w Wadowicach, zmarł 1 października 2017 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

W 1953 roku ukończył studia Akademii Górniczo-Hutniczej i rozpoczął pracę w Zakładzie Kartowania Geologicznego Katedry Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, kierowanej przez Walerego Goetla.

W 1963 roku uzyskał w AGH stopień doktora, w 1977 roku doktora habilitowanego, a tytuł profesora w 1991 roku.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na Karpatach. Był odkrywcą karpackich dolomitów (doprowadził do ich eksploatacji i wykorzystania) i współodkrywcą najbogatszej w Polsce ichtiofauny z serii menilitowo-krośnieńskiej. Autor syntezy litostratygrafii płaszczowiny skolskiej i oryginalnej hipotezy rozwoju tektogenu karpackiego. Opracował nowe podstawy strategii rozpoznawania złóż miedzi, cynku i ołowiu, ropy, gazu oraz koncepcję projektu Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Zajmował się wdrażaniem metod matematycznych i informatyki w geologii, stworzył pierwszą w Polsce szkołę geologii matematycznej. Był współtwórcą nowej specjalności Geoinformatyka, Sekcji Geologii Matematycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Komisji Geoinformatyki przy Wydziale Przyrodniczym PAU oraz czasopisma „Geoinformatica Polonica”. Ponadto odkrył i opracował 4 grodziska i 5 osad wczesnośredniowiecznych, wykrył solarne orientacje w wielu starożytnych obiektach kultowych.

W latach 1969-1974 był dyrektorem Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgli AGH, w latach 1969-1999 kierownikiem Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH. Prowadził wykłady i ćwiczenia z geologii ogólnej, historycznej i morskiej geologii złożowej.

Promotor 8 doktorów, opiekun 4 habilitantów.

Autor około 200 prac naukowych, ponad 100 wygłoszonych referatów z zakresu nauk geologicznych, humanistycznych, archeologii, historii, religioznawstwa i archeoastronomii oraz 3 patentów.

Od 2002 roku na emeryturze.

Był członkiem PAN i PAU, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, International Association for Mathematical Geosciences (IAMG),Carpatho-Balkan Geological Association(CBGA), International Association of Mathematical Geology, International Geostatistical Association, European Society for Astronomy in Culture (SEAC).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Medal Srebrny Hornicka Pribram, Zasłużony dla województwa rzeszowskiego (1972), Medal „Za zasługi dla województwa przemyskiego” (1979), Zasłużony dla Polskiej Geologii (1980, 1993), Generalny Dyrektor Górniczy III st. (1996), Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Medal im. Karola Bohdanowicza

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/kotlarczyk-janusz-02103

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 65
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 167, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 37-38

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 233 (6 X 2017), s. A16 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017, nr 234 (7-8 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017, nr 236 (10 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 19 [nekr.]
  • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2016, vol. 17, s. 128-131, [foto]
  • Rajchel J.: Wspomnienia : Janusz Karol Kotlarczyk (1931-2017). Przegląd Geologiczny 2018, vol. 66, nr 6, s. 340-342 [foto]
  • Słomka T.: Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Kotlarczyka. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 15, s. IV wklejki [foto]
  • Słomka T.: Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Kotlarczyka. Przegląd Geologiczny 2001, t. 49, nr 11, s. 1034-1036

Inne