Jan Piotr Kusiński

Z Historia AGH
Wersja z dnia 11:53, 30 sie 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jan Piotr Kusiński
Jan Kusiński.jpg
Nazwisko Kusiński
Imię / imiona Jan Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 czerwca 1945
Miejsce urodzenia Charzewice


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni
Pełnione funkcje Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Metalurgicznego (1991-1993)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19911993


Prof. dr hab. inż. Jan Piotr Kusiński (1945–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni

Nota biograficzna

Urodził się 28 czerwca 1945 roku w Charzewicach.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł mgr inż. metalurga, specjalność metaloznawstwo i obróbka cieplna.

Dr - 1976 rok, dr hab. - 1990 rok, prof. nadzw. - 1994 rok, prof. zw. - 2001 rok.

Od 1969 roku związany z AGH z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (poprzednio Wydział Metalurgii, następnie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). W latach 1991-1993 Prodziekan ds. Studenckich Wydziału metalurgicznegoj. W latach 1993-1999 członek Uczelnianej Komisji ds. oceny i realizacji prac badawczych w zakresie Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. W latach 1990-1998 pełnił funkcję zastępcy, a w latach 1998-2014 kierownika Zakładu Inżynierii i Analiz Materiałów. W latach 2008-2016 był członkiem Senatu AGH, zaś w latach 2012-2016 Przewodniczącym Senackiej Komisji Nauki.

Odbył liczne staże zagraniczne, w tym w Laboratoire de Physique des Matériaux, C.N.R.S. Bellevue-Meudon (Francja), University of California Berkeley, Ecole Centrale, Chatenay-Malabry (Francja).

Prace naukowo-badawcze związane głównie z problematyką dotyczącą podstaw kształtowania struktury i właściwości warstw wierzchnich i powłok na wyrobach metalowych, wytwarzanych głównie technikami laserowymi oraz wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych: mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej oraz mikroanalizy rentgenowskiej w badaniach materiałów. W latach 1970-1984 współpracował z takimi zakładami przemysłowymi jak Kombinat Przemysłowy "Huta Stalowa Wola", Zakład "Chemar" w Kielcach, "Sefako" w Sędziszowie.

Kierownik i główny wykonawca licznych grantów Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz grantów Unii Europejskiej, między innymi w latach 2009-2013 kierownik projektu pt.: SUPERSONIC z udziałem 9 partnerów europejskich.

Autor lub współautor ponad 420 publikacji, 2 patentów oraz 3 książek.

Promotor 10 prac doktorskich, kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, a także recenzent ponad 60 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz przewodów o nadanie tytułu naukowego profesora w tym promotor w przewodzie o Tytuł Honoris Causa dla Prof. Garetha Thomasa.

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Członek Komitetu Inżynierii Powierzchni PAN, Rady Naukowej Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, członek Akademickiego Związku Sportowego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, liczne nagrody Rektora AGH, Medal Zasłużony dla Akademickiego Związku Sportowego Kraków, Złota Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kusinski-jan-002765

Bibliografia

Książki

  • 65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk : 1952-2017. Oprac. i red. W. Gąsior, aut. art. E. Bełtowska-Lehman [et al.]. Kraków 2017
  • Michalski Cz.: Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 2 : 1945-2009. Kraków 2012
  • Opowieści i anegdoty z życia AGH. Kraków 2009, s. 109-110
  • ProfesorJan Kusiński. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 163-166, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 188, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. zw. dr. hab. inż. Jana Kusińskiego

stan na dzień 30.08.2023