Jadwiga Maria Maciaszek

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:57, 15 lut 2023 autorstwa Justyna.Stanek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jadwiga Maria Maciaszek
Jadwiga Maciaszek.jpg
Nazwisko Maciaszek
Imię / imiona Jadwiga Maria
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 maja 1947
Miejsce urodzenia Jordanów


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, kartografia górnicza, nowoczesne technologie w geodezji
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Jadwiga Maria Maciaszek (1947-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, kartografia górnicza, nowoczesne technologie w geodezji

Nota biograficzna

Urodziła się 20 maja 1947 roku w Jordanowie.

W latach 1965-1970 studiowała na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1970 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Gospodarki Złożem w Instytucie Ochrony Powierzchni Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1976 roku na podstawie pracy "Ustalenie stopnia wykorzystania złoża siarki eksploatowanego metodą podziemnego wytopu w świetle wyników geodezyjnych badań obniżeń terenu" uzyskała doktorat, następnie została adiunktem.

Prowadziła zajęcia z geodezji i geodezji górniczej dla studentów wydziałów pionu górniczego oraz z rysunku technicznego dla studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W 1987 roku odbyła staż naukowy w Instytucie Górniczym w Leningradzie. Współpracowała z Uniwersytetem Górniczo-Geologicznym w Hanoi, będąc kierownikiem projektu w umowie międzyrządowej polsko-wietnamskiej, oraz z uczelniami: Curtin University w Austrii, Vysoka Skola Banska w Ostrawie w Czechach, Liaoning Technical University w Chinach, Uniwersytet Górniczy w Moskwie w Rosji, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Białorusi.

W 2010 roku na podstawie przedstawionej pracy "System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego" uzyskała habilitację.

Autorka ponad 80 artykułów i referatów naukowych z zakresu geodezji górniczej, pomiarów deformacji na terenach górniczych, teorii powstania deformacji pogórniczych, geometryzacji złóż i gospodarki zasobami, opublikowanych w kraju i czasopismach zagranicznych, oraz 2 książek.

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Promotor wielu prac dyplomowych.

Członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Mierniczego (ISM), Głównej Komisji Miernictwa Górniczego i i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Sekcji Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszenia Górnictwa Solnego, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Dyrektor Górniczy I stopnia, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Górnictwa RP", Złota Odznaka 100-lecia Górniczych Organizacji Technicznych, Szpada Górnicza, Medal 700-lecia Miasta Nowy Sącz

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/maciaszek-jadwiga-001932

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 114, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1970/71]. Kraków 1971, s. 51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 212, [foto]

Inne


stan na dzień 15.02.2023