Józef Antoni Dubiński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox dhc
+
{{Infobox scientist
| name = Józef Antoni Dubiński
+
|family-name=Dubiński
| image = dubinski.jpg
+
|given-name=Józef Antoni
| family-name = Dubiński
+
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
| given-name = Józef
+
|image=Jozef_Dubinski.jpg
| additional-name = Antoni
+
|birth_date=5 grudnia 1945
| honorific-prefix = Prof. dr hab. inż.
+
|birth_place=Uście Solne k. Bochni
| honorific-suffix =
+
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
| native_name =
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
| native_name_lang =
+
|dhc_year=2012
| image = dubinski.jpg
+
|dhc_reason=za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
| image_size = 41243
+
|honorAGH=Doktor Honoris Causa AGH,
| alt =
 
| caption =
 
| birth_date = 1945
 
| birth_place =  
 
| death_date =
 
| death_place =
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
 
| workplaces =
 
| alma_mater =
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =
 
| awards = Liczne odznaczenia państwowe i resortowe
 
| signature =
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =
 
| dhc_year = 2012
 
| dhc_reason = za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
 
 
}}
 
}}
 
Prof. dr hab. inż. '''Józef Antoni Dubiński''' (1945-)
 
Prof. dr hab. inż. '''Józef Antoni Dubiński''' (1945-)
  
Specjalność: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
+
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
  
Urodził się 5 grudnia 1945 roku w Uściu Solnym k. Bochni. W 1963 r. podjął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w specjalności geofizyka stosowana, które ukończył w 1969 r. Po ukończeniu studiów przez rok pracował w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej AGH w Krakowie.
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 5 grudnia 1945 roku w Uściu Solnym k. Bochni.  
  
Od 1971 r. do chwili obecnej jest pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Doktor nauk technicznych 1978 r, doktor habilitowany 1990 r., a tytuł profesora nauk technicznych w 1995 r. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie programu Master of Business Administration (MBA). Odbył kilka staży zagranicznych m.in. w Instytucie Geofizyki Ruhr - Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) w 1985 r., w USA - w zakresie problematyki pozyskiwania i utylizacji metanu z pokładów węgla, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska (EPA) 1992 r.
+
W 1963 roku podjął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w specjalności geofizyka stosowana, które ukończył w 1969 roku. Po ukończeniu studiów przez rok pracował w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej AGH w Krakowie.
  
Podstawowy nurt działalności naukowo-badawczej i wkład do światowej nauki górniczej związany jest przede wszystkim z geofizyką górniczą i geomechaniką, a w ostatnich latach problematyką gospodarki zasobami, przede wszystkim w odniesieniu do złóż węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwojem czystych technologii wykorzystania tych nośników energii.
+
Od 1971 roku jego kariera naukowa i zawodowa związana jest z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Doktor nauk technicznych 1978 roku, doktor habilitowany 1990 roku, tytuł profesora nauk technicznych 1995 roku. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie programu Master of Business Administration (MBA). Odbył kilka staży zagranicznych między innymi w Instytucie Geofizyki Ruhr — Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) w 1985 roku, w USA — w zakresie problematyki pozyskiwania i utylizacji metanu z pokładów węgla, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska (EPA) 1992 roku.
  
Zastępca Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Naukowo-Badawczych w l. 1991-2001. Od 2001 Naczelny Dyrektor GIG. Główny Instytut Górnictwa to placówka naukowo-badawcza zatrudniająca obecnie ok. 600 pracowników, posiadająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk technicznych w 2. dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska.
+
Podstawowy nurt działalności naukowo-badawczej i wkład do światowej nauki górniczej związany jest przede wszystkim z geofizyką górniczą i geomechaniką, a w ostatnich latach problematyką gospodarki zasobami, przede wszystkim w odniesieniu do złóż węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwojem czystych technologii wykorzystania tych nośników energii.
  
Autor ponad 300. publikacji naukowych w tym wielu książek, artykułów naukowych i monografii, współautor kilkunastu patentów. Promotor 8 doktoratów, recenzent ponad 20 prac doktorskich, ok. 50 rozpraw habilitacyjnych oraz ponad 40 wniosków o nadanie tytułu profesora.
+
Zastępca Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Naukowo-Badawczych w latach 1991–2001. Od 2001, przez kolejne dwie kadencje (2006, 2011), Naczelny Dyrektor GIG, następnie Przewodniczący Rady Naukowej GIG. Główny Instytut Górnictwa to placówka naukowo-badawcza posiadająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk technicznych w 2 dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska.
  
Był zapraszany do wygłoszenia licznych wykładów za granicą, m.in. w Chinach na Uniwersytecie Górniczym w Xuzhou oraz w Chińskim Instytucie Badawczym Węgla w Pekinie, w Chile (La Serena), Czechach (Ostrava), USA (Denver, Pittsburgh, Washington), RPA (Welkom) i Wietnamie (SaPa; Ha Long) oraz występował jako generalny sprawozdawca na IX Międzynarodowym Kongresie Mechaniki Skał w Paryżu 1999 r. i keynote speaker na XX i XXII Światowych Kongresach Górniczych w Teheranie (2005) i Istambule (2011).
+
Autor ponad 300 publikacji naukowych w tym wielu książek, artykułów naukowych i monografii, współautor kilkunastu patentów. Promotor 8 doktoratów, recenzent ponad 20 prac doktorskich, ok. 50 rozpraw habilitacyjnych oraz ponad 40 wniosków o nadanie tytułu profesora.
  
Doktor Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnietropietrowsku (Ukraina) 2010, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 2012.
+
Był zapraszany do wygłoszenia licznych wykładów za granicą, między innymi w Chinach na Uniwersytecie Górniczym w Xuzhou oraz w Chińskim Instytucie Badawczym Węgla w Pekinie, w Chile (La Serena), Czechach (Ostrava), USA (Denver, Pittsburgh, Washington), RPA (Welkom) i Wietnamie (SaPa; Ha Long) oraz występował jako generalny sprawozdawca na IX Międzynarodowym Kongresie Mechaniki Skał w Paryżu 1999 roku i keynote speaker na XX i XXII Światowych Kongresach Górniczych w Teheranie (2005) i Istambule (2011).
  
Źródło:
+
Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, członek  Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, członek Komisji i Sekcji Górnictwa i Energetyki Polskiej Akademii Umiejętności. Pełni funkcję Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych oraz Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego.
* [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Józefowi Antoniemu Dubińskiemu], portr.
+
Doktor Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnietropietrowsku (Ukraina) 2010, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 2012.  
* Uchwała nr 115/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. dr hab. inż. Józefowi Antoniemu Dubińskiemu. Protokół z Posiedzenia Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.. s. 1, 20-21, 103
 
* Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A : Ludzie nauki A-O. [Warszawa] Ośrodek Przetwarzania Informacji cop. 2006. S. 171
 
* Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 29 czerwca 2012. Kraków  Biuro Rektora AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie [2012]. 70 [2] s., fot., il.
 
  
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski]], Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii, Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji – nagroda Regionalnej Izby Gospodarczej, wielokrotne odznaczenia państwowe i resortowe
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
==== Książki ====
 +
* Informator nauki polskiej 2006. T. 4A : ludzie nauki A-O. [Warszawa] 2006, s. 171
 +
* Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 29 czerwca 2012. Kraków [2012], s. 70 [2], [foto]
 +
 +
==== Artykuły ====
 +
* Leśniak A.: Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa AGH. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 56-57, s. 14-16   
 +
* Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa AGH : 29 czerwca 2012. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 56-57, s. 2, [foto]
 +
* Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa AGH – 29 czerwca 2012. ''Vivat Akademia'' 2012, nr 9, s. 14. [foto]
 +
* [''Protokół z Posiedzenia Senatu AGH...'' z dnia 30.05.2012], s. 1, 20–21, 103
 +
 +
==== Inne ====
 +
* Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński... [online] [przeglądany 10.11.2016]. Dostępny w: http://www.gig.eu/pl/newsy/prof-dr-hab-inz-jozef-dubinski-naczelny-dyrektor-glownego-instytutu-gornictwa-zostal
 +
* 16 stycznia 2016 r. profesor Józef Dubiński... [online] [przeglądany 10.11.2016]. Dostępny w: http://www.gig.eu/pl/newsy/16-stycznia-2016r-profesor-jozef-dubinski-wieloletni-naczelny-dyrektor-glownego-instytutu
 +
* Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Józefowi Antoniemu Dubińskiemu, [foto]
 +
 +
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 27.11.2017</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Dubiński, Józef Antoni}}
 
{{DEFAULTSORT:Dubiński, Józef Antoni}}
[[Category:Doktorzy honoris causa]]
+
[[Category:Biogramy]]
 +
[[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]

Aktualna wersja na dzień 09:52, 18 lip 2019

Józef Antoni Dubiński
Jozef Dubinski.jpg
Nazwisko Dubiński
Imię / imiona Józef Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 5 grudnia 1945
Miejsce urodzenia Uście Solne k. Bochni


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2012
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Józef Antoni Dubiński (1945-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych

Nota biograficzna

Urodził się 5 grudnia 1945 roku w Uściu Solnym k. Bochni.

W 1963 roku podjął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w specjalności geofizyka stosowana, które ukończył w 1969 roku. Po ukończeniu studiów przez rok pracował w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej AGH w Krakowie.

Od 1971 roku jego kariera naukowa i zawodowa związana jest z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Doktor nauk technicznych 1978 roku, doktor habilitowany 1990 roku, tytuł profesora nauk technicznych 1995 roku. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie programu Master of Business Administration (MBA). Odbył kilka staży zagranicznych między innymi w Instytucie Geofizyki Ruhr — Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) w 1985 roku, w USA — w zakresie problematyki pozyskiwania i utylizacji metanu z pokładów węgla, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska (EPA) 1992 roku.

Podstawowy nurt działalności naukowo-badawczej i wkład do światowej nauki górniczej związany jest przede wszystkim z geofizyką górniczą i geomechaniką, a w ostatnich latach problematyką gospodarki zasobami, przede wszystkim w odniesieniu do złóż węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwojem czystych technologii wykorzystania tych nośników energii.

Zastępca Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Naukowo-Badawczych w latach 1991–2001. Od 2001, przez kolejne dwie kadencje (2006, 2011), Naczelny Dyrektor GIG, następnie Przewodniczący Rady Naukowej GIG. Główny Instytut Górnictwa to placówka naukowo-badawcza posiadająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk technicznych w 2 dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska.

Autor ponad 300 publikacji naukowych w tym wielu książek, artykułów naukowych i monografii, współautor kilkunastu patentów. Promotor 8 doktoratów, recenzent ponad 20 prac doktorskich, ok. 50 rozpraw habilitacyjnych oraz ponad 40 wniosków o nadanie tytułu profesora.

Był zapraszany do wygłoszenia licznych wykładów za granicą, między innymi w Chinach na Uniwersytecie Górniczym w Xuzhou oraz w Chińskim Instytucie Badawczym Węgla w Pekinie, w Chile (La Serena), Czechach (Ostrava), USA (Denver, Pittsburgh, Washington), RPA (Welkom) i Wietnamie (SaPa; Ha Long) oraz występował jako generalny sprawozdawca na IX Międzynarodowym Kongresie Mechaniki Skał w Paryżu 1999 roku i keynote speaker na XX i XXII Światowych Kongresach Górniczych w Teheranie (2005) i Istambule (2011).

Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, członek Komisji i Sekcji Górnictwa i Energetyki Polskiej Akademii Umiejętności. Pełni funkcję Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych oraz Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Doktor Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnietropietrowsku (Ukraina) 2010, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 2012.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii, Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji – nagroda Regionalnej Izby Gospodarczej, wielokrotne odznaczenia państwowe i resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2006. T. 4A : ludzie nauki A-O. [Warszawa] 2006, s. 171
  • Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 29 czerwca 2012. Kraków [2012], s. 70 [2], [foto]

Artykuły

  • Leśniak A.: Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 56-57, s. 14-16
  • Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa AGH : 29 czerwca 2012. Biuletyn AGH 2012, nr 56-57, s. 2, [foto]
  • Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa AGH – 29 czerwca 2012. Vivat Akademia 2012, nr 9, s. 14. [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... z dnia 30.05.2012], s. 1, 20–21, 103

Inne


stan na dzień 27.11.2017