Henryk Bogowid Korwin-Krukowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
|family-name=Korwin-Krukowski
|family-name=Korwin-Krukowski
|given-name=Henryk Bogowid
|given-name=Henryk Bogowid
|honorific-prefix=Prof. zw. inż.
|honorific-prefix=Prof. inż.
|image=Henryk_Korwin-Krukowski.jpg
|image=Henryk_Korwin-Krukowski.jpg
|birth_date=23 lutego 1860
|birth_date=23 lutego 1860
Linia 9: Linia 9:
|death_place=Warszawa
|death_place=Warszawa
|fields=metalurgia
|fields=metalurgia
|function=Rektor Akademii Górniczej (1930–1931)
|function=Rektor AG (1930–1931)
|faculty=Wydział Hutniczy
|faculty=Wydział Hutniczy
|awards=Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Świętego Stanisława
|name=Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
|name=Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
|honorific-suffix=
|native_name=
|native_name_lang=
|image_size=11980
|image_size=11980
|alt=
}}{{Funkcja
|caption=
|resting_place=
|resting_place_coordinates=
|other_names=
|residence=
|citizenship=
|nationality=
|workplaces=
|alma_mater=
|thesis_title=
|thesis_url=
|thesis_year=
|doctoral_advisor=
|academic_advisors=
|doctoral_students=
|notable_students=
|known_for=
|varia=
|author_abbrev_bot=
|author_abbrev_zoo=
|influences=
|influenced=
|signature=
|signature_alt=
|website=
|footnotes=
|spouse=
|children=
}}
{{Funkcja
|Stanowisko=Prodziekan
|Stanowisko=Prodziekan
|Jednostka=Wydział Hutniczy
|Jednostka=Wydział Hutniczy
|Rok_od=1925
|Rok_od=1925
|Rok_do=1929
|Rok_do=1929
}}
}}{{Funkcja
{{Funkcja
|Stanowisko=Rektor
|Stanowisko=Rektor
|Jednostka=Akademia Górnicza
|Jednostka=Akademia Górnicza
Linia 59: Linia 24:
|Rok_do=1931
|Rok_do=1931
}}
}}
{{Funkcja}}
Prof. inż. '''Henryk Bogowid Korwin-Krukowski''' (1860–1937)
Prof. zw. inż. '''Henryk Bogowid Korwin-Krukowski''' (1860–1937)


Specjalność: metalurgia
Dyscyplina/specjalności: metalurgia


== Życiorys ==
== Nota biograficzna ==


Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej, zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie.  
Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej. Zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, w 1914 roku rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.  
Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, w 1914 roku rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.  


W 1920 roku został powołany na profesora i organizatora [[Wydział Hutniczy|Wydziału Hutniczego]] AG. W 1921 roku rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925–1929 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Hutniczego. W latach 1930-1931 pełnił funkcję Rektora AG. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z funduszu daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.
W 1920 roku został powołany na profesora i organizatora [[Wydział Hutniczy|Wydziału Hutniczego]] AG. W 1921 roku rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925-1929 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Hutniczego. W latach 1930-1931 pełnił funkcję Rektora AG. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z funduszu daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.


Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, członek Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.
Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, członek Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.
Linia 78: Linia 42:
Należy sprostować stale powtarzany błąd, jakoby prof. H. Korwin-Krukowski był doktorem honorowym Akademii Górniczej. 18 grudnia 1934 roku został natomiast mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego profesorem honorowym AG.
Należy sprostować stale powtarzany błąd, jakoby prof. H. Korwin-Krukowski był doktorem honorowym Akademii Górniczej. 18 grudnia 1934 roku został natomiast mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego profesorem honorowym AG.


== Odznaczenia i nagrody ==
==== Odznaczenia i nagrody ====


Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Św. Stanisława III kl.
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Św. Stanisława III kl.


Źródło:
== Źródła do biogramu ==
* Biuletyn Informacyjny Pracowników [AGH] 1994 nr 5. s. 6, 18
 
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). s. 116–118
==== Książki ====
* 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków : Wydawnictwa AGH 1994. [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [3], portr.
 
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; [oprac. merytoryczne: Ryszard Benesch et al. ; red.: Jerzy Kajtoch]. Kraków: Małopolska Oficyna Wydaw. KRAK-BUCH, 1994, s. 23, portr.
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 512
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 85-86
* Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 81-82, 95
* Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 55-60, [foto]
* Polski Słownik Biograficzny.T. XV/3, z. 66 : Kromer Marcin - Krysiński Stanisław. Kraków 1970, 397-398
* 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [3], [foto]
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 3-4
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 7
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 14-15
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 14
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 13-14
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 20
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 20
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 19-20
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 22
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, s. 93-94
* Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 104-105
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165, [foto]
* Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 69, [foto]
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Kraków 1994, s. 23, [foto]
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 36
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 69, [foto]
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 116-118, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)
 
==== Artykuły ====
 
* Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 5, s. 5-6, 18
* Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 277-339
* Kruciński M., Janowski J.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie metalurgii żelaza. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 77-91
* Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937). ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 33-36
* Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937), 1930/31. ''Biuletyn AGH'' 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]
* Sieński H.: Henryk Korwin-Krukowski Rektor w latach 1930-1931 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 6. ''Biuletyn AGH'' 2021, nr 155-156, s. 25-27, [foto]
 
====Inne====
 
Henryk Korwin-Krukowski. MOJE CMENTARZE ... [online] [przeglądany 7.01.2019]. Dostępny w:
https://mojecmentarze.blogspot.com/2018/06/henryk-korwin-krukowski.html


{{DEFAULTSORT:Korwin-Krukowski, Henryk Bogowid}}
{{DEFAULTSORT:Korwin-Krukowski, Henryk Bogowid}}
[[Category:Uczeni]]
[[Category:Biogramy]]

Wersja z 10:07, 4 kwi 2022

Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
Henryk Korwin-Krukowski.jpg
Nazwisko Korwin-Krukowski
Imię / imiona Henryk Bogowid
Tytuły / stanowiska Prof. inż.
Data urodzenia 23 lutego 1860
Miejsce urodzenia Myzie-Saki
Data śmierci 19 kwietnia 1937
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Rektor AG (1930–1931)
Wydział Wydział HutniczyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Hutniczy19251929
RektorAG19301931

Prof. inż. Henryk Bogowid Korwin-Krukowski (1860–1937)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej. Zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, w 1914 roku rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.

W 1920 roku został powołany na profesora i organizatora Wydziału Hutniczego AG. W 1921 roku rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925-1929 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Hutniczego. W latach 1930-1931 pełnił funkcję Rektora AG. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z funduszu daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.

Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, członek Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.

Autor ponad 20 publikacji, w tym 2 książek.

Należy sprostować stale powtarzany błąd, jakoby prof. H. Korwin-Krukowski był doktorem honorowym Akademii Górniczej. 18 grudnia 1934 roku został natomiast mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego profesorem honorowym AG.

Odznaczenia i nagrody

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Św. Stanisława III kl.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 512
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 85-86
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 81-82, 95
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 55-60, [foto]
 • Polski Słownik Biograficzny.T. XV/3, z. 66 : Kromer Marcin - Krysiński Stanisław. Kraków 1970, 397-398
 • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [3], [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 3-4
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 7
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 14-15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 13-14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 19-20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 22
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, s. 93-94
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 104-105
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 69, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Kraków 1994, s. 23, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 36
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 69, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 116-118, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6, 18
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Kruciński M., Janowski J.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie metalurgii żelaza. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 77-91
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 33-36
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937), 1930/31. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]
 • Sieński H.: Henryk Korwin-Krukowski Rektor w latach 1930-1931 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 6. Biuletyn AGH 2021, nr 155-156, s. 25-27, [foto]

Inne

Henryk Korwin-Krukowski. MOJE CMENTARZE ... [online] [przeglądany 7.01.2019]. Dostępny w: https://mojecmentarze.blogspot.com/2018/06/henryk-korwin-krukowski.html