Henryk Bogowid Korwin-Krukowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 7 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox dhc
+
{{Infobox scientist
| name = Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
+
|family-name=Korwin-Krukowski
| family-name = Korwin-Krukowski
+
|given-name=Henryk Bogowid
| given-name = Henryk
+
|honorific-prefix=Prof. inż.
| additional-name = Bogowid
+
|image=Henryk_Korwin-Krukowski.jpg
| honorific-prefix = Prof. zw. inż.
+
|birth_date=23 lutego 1860
| honorific-suffix =
+
|birth_place=Myzie-Saki
| native_name =
+
|death_date=19 kwietnia 1937
| native_name_lang =
+
|death_place=Warszawa
| image = Henryk_Korwin-Krukowski.jpg
+
|fields=metalurgia
| image_size = 11980
+
|function=Rektor AG (1930–1931)
| alt =
+
|faculty=Wydział Hutniczy
| caption =
+
|name=Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
| birth_date = 1860
+
|image_size=11980
| birth_place =  
 
| death_date = 1937
 
| death_place =  
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = metalurgia
 
| function = Rektor Akademii Górniczej w latach 1930–1931
 
| faculty = Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
| workplaces =  
 
| alma_mater =
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| varia =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =
 
| awards =
 
| signature =
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =
 
| dhc_year = 1934
 
| dhc_reason =  
 
 
}}
 
}}
Prof. zw. inż. '''Henryk Bogowid Korwin-Krukowski''' (1860–1937)
+
{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Hutniczy
 +
|Rok_od=1925
 +
|Rok_do=1929
 +
}}
 +
{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Rektor
 +
|Jednostka=Akademia Górnicza
 +
|Rok_od=1930
 +
|Rok_do=1931
 +
}}
 +
Prof. inż. '''Henryk Bogowid Korwin-Krukowski''' (1860–1937)
 +
 
 +
Dyscyplina/specjalności: metalurgia
 +
 
 +
== Nota biograficzna ==
 +
 
 +
Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej. Zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
 +
 
 +
Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, w 1914 roku rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.
 +
 
 +
W 1920 roku został powołany na profesora i organizatora [[Wydział Hutniczy|Wydziału Hutniczego]] AG. W 1921 roku rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925-1929 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Hutniczego. W latach 1930-1931 pełnił funkcję Rektora AG. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z funduszu daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.
 +
 
 +
Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, członek Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.
 +
 
 +
Autor ponad 20 publikacji, w tym 2 książek.
  
Specjalność: metalurgia
+
Należy sprostować stale powtarzany błąd, jakoby prof. H. Korwin-Krukowski był doktorem honorowym Akademii Górniczej. 18 grudnia 1934 roku został natomiast mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego profesorem honorowym AG.
  
Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej, zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, od 1914 r. rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW. W 1920 r. został powołany na profesora i organizatora Wydziału Hutniczego AG. W 1921 r. rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925–1929 pełnił funkcję Prodziekana. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z Funduszu Daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.
+
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Św. Stanisława III kl.
  
Doktor honoris causa AGH (w 1934 r.).
+
== Źródła do biogramu ==
  
Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, brał udział w Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.
+
==== Książki ====
 +
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 512
 +
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 85-86
 +
* Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 81-82, 95
 +
* Polski Słownik Biograficzny.T. XV/3, z. 66 : Kromer Marcin - Krysiński Stanisław. Kraków 1970, 397-398
 +
* 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [3], [foto]
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 3-4
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 7
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 14-15
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 14
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 13-14
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 20
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 20
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 19-20
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 22
 +
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, s. 93-94
 +
* Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 104-105
 +
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165, [foto]
 +
* Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 69, [foto]
 +
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Kraków 1994, s. 23, [foto]
 +
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 36
 +
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 +
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 116-118, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)
  
Źródło:
+
==== Artykuły ====
* Biuletyn Informacyjny Pracowników [AGH] 1994 nr 5. s. 6, 18
+
* Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 5, s. 5-6, 18
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). s. 116–118
+
* Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 277-339
 +
* Kruciński M., Janowski J.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie metalurgii żelaza. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 77-91
 +
* Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937). ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 33-36
 +
* Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937), 1930/31. ''Biuletyn AGH'' 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]
  
 +
====Inne====
 +
Henryk Korwin-Krukowski. MOJE CMENTARZE ... [online] [przeglądany 7.01.2019]. Dostępny w:
 +
https://mojecmentarze.blogspot.com/2018/06/henryk-korwin-krukowski.html
  
 
{{DEFAULTSORT:Korwin-Krukowski, Henryk Bogowid}}
 
{{DEFAULTSORT:Korwin-Krukowski, Henryk Bogowid}}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]
[[Category:Doktorzy honoris causa]]
 

Wersja z 12:36, 31 sty 2019

Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
Henryk Korwin-Krukowski.jpg
Nazwisko Korwin-Krukowski
Imię / imiona Henryk Bogowid
Tytuły / stanowiska Prof. inż.
Data urodzenia 23 lutego 1860
Miejsce urodzenia Myzie-Saki
Data śmierci 19 kwietnia 1937
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Rektor AG (1930–1931)
Wydział Wydział HutniczyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Hutniczy19251929
RektorAG19301931


Prof. inż. Henryk Bogowid Korwin-Krukowski (1860–1937)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej. Zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, w 1914 roku rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.

W 1920 roku został powołany na profesora i organizatora Wydziału Hutniczego AG. W 1921 roku rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925-1929 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Hutniczego. W latach 1930-1931 pełnił funkcję Rektora AG. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z funduszu daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.

Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, członek Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.

Autor ponad 20 publikacji, w tym 2 książek.

Należy sprostować stale powtarzany błąd, jakoby prof. H. Korwin-Krukowski był doktorem honorowym Akademii Górniczej. 18 grudnia 1934 roku został natomiast mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego profesorem honorowym AG.

Odznaczenia i nagrody

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Św. Stanisława III kl.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 512
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 85-86
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 81-82, 95
 • Polski Słownik Biograficzny.T. XV/3, z. 66 : Kromer Marcin - Krysiński Stanisław. Kraków 1970, 397-398
 • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [3], [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 3-4
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 7
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 14-15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 13-14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 19-20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 22
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, s. 93-94
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 104-105
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 69, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Kraków 1994, s. 23, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 36
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 116-118, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6, 18
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Kruciński M., Janowski J.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie metalurgii żelaza. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 77-91
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 33-36
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937), 1930/31. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]

Inne

Henryk Korwin-Krukowski. MOJE CMENTARZE ... [online] [przeglądany 7.01.2019]. Dostępny w: https://mojecmentarze.blogspot.com/2018/06/henryk-korwin-krukowski.html