Edmund Tasak

Z Historia AGH
Wersja z dnia 08:22, 31 maj 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Edmund Tasak
Edmund Tasak.jpg
Nazwisko Tasak
Imię / imiona Edmund
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 października 1944
Miejsce urodzenia Pałecznica


Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo, obróbka cieplna, inżynieria materiałowa, inżynieria spajania
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1988-1990)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19881990

Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak (1944-)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo, obróbka cieplna, inżynieria materiałowa, inżynieria spajania

Nota biograficzna

Urodził się 29 października 1944 roku w Pałecznicy.

W 1969 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH uzyskując specjalizację metaloznawstwo i obróbka cieplna.

w 1969 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Powierzchniowe zniszczenie i zmiany struktury metali wywołane kawitacyjnym oddziaływaniem cieczy" uzyskał stopień doktora.

W 1984 roku na podstawie rozprawy "Niektóre mataloznawcze problemy występujące podczas cięcia ogniowego żłobienia i spawania stali" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1988-1990 prodziekan Wydziału Metalurgicznego.

W latach 1984-1993, 1999-2003 był kierownikiem Studiów Podyplomowych. W latach 1996-2003 był opiekunem naukowym specjalności edukacja techniczna oraz od 2001 roku specjalności inżynieria spajania.

W 2003 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor około 250 publikacji i 3 patentów.

Promotor 4 prac doktorskich oraz 20 recenzji.

Był członkiem rady Programowej "Przeglądu Spawalnictwa", Polskiego Towarzystwa Spawalniczego.

Był biegłym sadowym w zakresie metaloznawstwa, obróbki cieplnej, spawalności i pękania konstrukcji.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Honorowy "Zasłużony dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej", Medal im. S. Olszewskiego za zasługi dla rozwoju spawalnictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tasak-edmund-002833

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 141
  • Profesor Edmund Tasak. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 22
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 370-371, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 42-44, [foto]

stan na dzień 20.02.2023