Czesław Stanisław Peszat

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czesław Stanisław Peszat
Czeslaw Peszat.jpg
Nazwisko Peszat
Imię / imiona Czesław Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 7 maja 1930
Miejsce urodzenia Kęty
Data śmierci 9 sierpnia 2008
Dyscyplina/specjalności geologia (geologia złóż, litologia skał węglanowych i piaskowców, właściwości fizyczno-mechaniczne skał)
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1968–1972)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19681972

Prof. zw. dr hab. Czesław Stanisław Peszat (1930–2008)

Specjalność: geologia (geologia złóż, litologia skał węglanowych i piaskowców, właściwości fizyczno-mechaniczne skał)

Życiorys

Urodził się 7 maja 1930 roku w Kętach. Zmarł 9 sierpnia 2008 roku i został pochowany na cmentarzu przy kościele parafialnym w Goszczy koło Proszowic. Absolwent geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1953). W 1963 roku uzyskał stopień doktora (AGH), w 1967 roku stopień doktora habilitowanego (AGH). W 1976 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1968-1972 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, w latach 1971-1995 - kierownika Katedry Złóż Surowców Skalnych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W roku 2001 przeszedł na emeryturę.

Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN od 1968 roku.

Zajmował się badaniami litologii, zmiennością składu petrograficznego i właściwości fizycznych i użytkowych piaskowców fliszu karpackiego (piaskowce grodziskie, godulskie, istebniańskie, cergowskie, krośnieńskie i węglowieckie); litologią skał węglanowych — badania powierzchni właściwej czystych wapieni jurajskich i dolomitów dewonu Gór Świętokrzyskich; autor opracowań dotyczących możliwości wykorzystania wapieni jurajskich do produkcji wysokiej jakości kredy technicznej. Kierownik prac przy wykonywaniu „Atlasu geologiczno-surowcowego woj. krośnieńskiego”.

Autor 71 publikacji, 3 patentów oraz wielu ekspertyz. Promotor prac magisterskich i doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zespołowo), Nagroda Specjalna „Za wybitny wkład w rozwój woj. krośnieńskiego”, Medal KEN

Źródło:

  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. S. 466–467, portr.
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 272
  • Dziennik Polski 2008 nr 188 (12 VIII 2008). s. 12